Lina's Sint Nicolaas boek

In de collectie van de Athenaeumbibliotheek is een boekje opgenomen over het Sinterklaasfeest uit 1891. Het is het boekje Het feest van Sint Nicolaas dat is geschreven door Lina. Het boekje ligt ter inzage in de Athenaeumbibliotheek.

Sint-Nicolaasliederen

Sinterklaasliederen geven een weerspiegeling van hoe het sinterklaasfeest is gevierd door de eeuwen heen. Van Benthem maakt onderscheid tussen de kerkelijke Sint-Nicolaas en de volksheilige Sinterklaas.

Toonbeelden van feestvieren

Van Benthem over Sint-Nicolaasliederen in De Taalstaat

Powered by

Eugenie Boer

In 2014 verwierf de Athenaeumbibliotheek een grote collectie boeken over Sint-Nicolaas en het sinterklaasfeest uit de nalatenschap van mevrouw drs. Eugenie Boer (1947-2012). Deze boeken, zowel wetenschappelijke studies als sinterklaasboekjes voor kinderen uit de 19e en 20e eeuw, werden geschonken door haar erfgenamen.

Schenking Sint-collectie Eugenie Boer