De VoorleesExpress

De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar om het plezier in taal en verhalen te stimuleren. Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te dringen door kinderen met een taalachterstand 20 weken lang, eenmaal per week, thuis voor te lezen. Dit stimuleert de taalontwikkeling van de kinderen en verbindt mensen met verschillende achtergronden met elkaar.

Geen kind zonder voorlezen

Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Het is lastig om deze achterstand daarna weer in te halen. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verbetert de leescultuur thuis. Zo zorgen we ervoor dat ze een goede toekomst tegemoet gaan, want alles begint met het beheersen van de taal.

De VoorleesExpress helpt ouders en kinderen hun taalvaardigheid te ontwikkelen. Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de kinderen. Ze gaan lezen leuker vinden en ontwikkelen zich beter.

De DoorleesExpress

Sinds 2023 heeft de stichting VoorleesExpress ook de DoorleesExpress in het aanbod. Waar de VoorleesExpress zich richt op kinderen tussen de 2 t/m 8 jaar, richten we ons bij de DoorleesExpress op kinderen van 8 t/m 12 jaar. Kinderen die al zelf kunnen lezen, maar hier niet enthousiast over zijn. Die op school niet goed mee kunnen komen omdat ze moeite hebben met taal. Én kinderen van ouders die het lastig vinden om hun kind hierin te ondersteunen. Doordat ze bijvoorbeeld zelf moeite hebben met taal. Vrijwilligers van de DoorleesExpress gaan met kinderen van 8 t/m 12 jaar, en hun gezin, aan de slag om te laten zien hoe leuk taal kan zijn.

Wat doet de Bibliotheek?

In Overijssel wordt de VoorleesExpress uitgevoerd door de Bibliotheek. We doen ons best voldoende vrijwilligers te vinden. Via een webapplicatie zorgen we dat zij getraind worden in interactief voorlezen en boekkeuze. In deze webomgeving vinden ze voorleesfilmpjes, boekentips en kunnen ze ervaringen met elkaar delen. Hun kennis en vaardigheden moeten ze uiteindelijk weer overbrengen aan de ouders van de kinderen. Daar kan de Bibliotheek goed bij helpen. Samen zorgen we ervoor dat de ouders de mogelijkheden van de Bibliotheek kennen en worden ze geholpen in het gebruik van de jeugdcollecties. Ouders die extra taaloudersteuning nodig hebben verwijzen we naar deze pagina.

De VoorleesExpress zoekt nieuwe vrijwilligers!
Enthousiast geworden en wil je hier aan meewerken? Wij zoeken regelmatig nieuwe voorlezers en coördinatoren. Alle hulp is van harte welkom! Interesse? Klik dan hier.

Meer informatie lees je op de landelijke site van de VoorleesExpress.