• Geert Grote

  Geert Grote is een geboren en getogen Deventenaar. Eind veertiende eeuw legde hij de basis voor de Moderne Devotie. Deze religieus-culturele vernieuwingsbeweging groeide in de daarop volgende twee eeuwen uit tot één van de grootste geestelijke stromingen van Europa. De stroming verzette zich tegen de rijkdom van de kerk.

  Naar "Geert Grote"

 • Thomas a Kempis

  Eén van de bekendere modern devoten is Thomas a Kempis. Thomas is bekend geworden vanwege zijn boek De Imitatione Christi (Navolging van Christus). Het boek werd lange tijd beschouwd als de belangrijkste gids voor het Christelijk leven. Het is na de Bijbel het meest verspreide boek van de late middeleeuwen.

  Naar "Thomas a Kempis"

 • Zusters van het Gemene Leven

  Zusters van het Gemene Leven waren vrouwen die wilden leven volgens het geloof van de eerste christenen in navolging van Geert Grote. Zij leefden in gemeenschap van goederen, vandaar de term 'Gemene'. Ze vormden een lekengemeenschap zonder kloostergelofte. Zij vulden hun dagen met gebed en meditatie, lezen, spinnen en weven en verzorging van zieken en armen.

  Naar "Zusters van het Gemene Leven"

 • Huizen en kloosters

  De Zusters en Broeders van het Gemene Leven leefden in speciale woongemeenschappen. Ze streefden naar eenvoud, verinnerlijking en nederigheid. Ze aten sober en droegen onopvallende grijze kleding. Naast bidden en kerkgang was schrijven (kopiëren) belangrijk, zo’n zeven uur per dag. Alles werd gemeenschappelijk gedaan, zoals het elkaar onderwijzen en gewetensonderzoek. Broeders mochten ook anderen onderwijzen en scholieren huisvesten, voor vrouwen golden veel meer beperkingen. Van hen werd verwacht dat ze zo weinig mogelijk buitenshuis vertoefden.

  Naar "Huizen en kloosters"

 • Moderne Devoten en hun Boeken

  Moderne Devoten vonden het heel belangrijk om te lezen. Zij zagen dat als dé manier om zich te ontwikkelen. De Broeders en Zusters van het Gemene Leven, zoals ze ook wel genoemd werden, vulden hun dagen met lezen en het kopiëren van teksten. Ook vertaalden zij boeken naar de volkstaal.

  Naar "Moderne Devoten en hun Boeken"

 • Moderne Devotie Nu

  De Moderne Devotie is een religieus-culturele vernieuwingsbeweging die in de veertiende eeuw is ontstaan in de IJsselstreek. De stroming verzette zich tegen de rijkdom van de kerk. Men wilde terug naar het geloof van de eerste christenen. Geert Grote en zijn volgelingen werden niet alleen verlicht door God, maar ook door de vele vernieuwingen die in hun tijd plaatsvonden. De actuele Moderne Devotie stelt opnieuw het gemeenschapsdenken centraal.

  Naar "Moderne Devotie Nu"

Moderne devotie in beeld

Over Moderne devotie

De Athenaeumbibliotheek heeft een collectie boeken uit de tijd van en over de Moderne Devotie. We hebben bijvoorbeeld boeken van de zusters en broeders van het Gemene Leven. Dit prachtige, waardevolle en interessante bezit willen we graag laten zien. 

Bekijk de digitale handschriften hier

Contact

De redactie wordt gevoerd door de Athenaeumbibliotheek. Vragen en/of opmerkingen over de Digitale Etalage Moderne Devotie? Laat het ons weten!

Contactformulier

Powered by