Materiële schenkingen

Wilt u materiaal schenken of in bruikleen geven aan de bibliotheek? De collecties van de Athenaeumbibliotheek zijn grotendeels tot stand gekomen dankzij schenkingen en legaten van wetenschappers en anderen die de bibliotheek een warm hart toedragen.

Uw materiaal wordt bewaard onder de best mogelijke klimatologische omstandigheden en tegelijkertijd beschikbaar gesteld (mogelijk digitaal) ten behoeve van onderwijs en wetenschap.

Materiële schenking of bruikleen
Indien u materiaal wilt schenken of in bruikleen wilt geven, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info-ab@bibliotheekdeventer.nl.

De bibliotheek staat graag open voor schenkingen en bruiklenen, maar door beperkingen aan opslagruimte en door kosten die er vaak bij komen kijken om materiaal in ontvangst te kunnen nemen, is de conservator genoodzaakt om een aantal criteria te hanteren voor het accepteren ervan.

Selectiecriteria

  • Is uw schenking of bruikleen een goede aanvulling op de bestaande collectie?
  • Past de schenking of bruikleen in het collectiebeleid van de Athenaeumbibliotheek en binnen de drie speerpunten (Moderne Devotie, Deventer, Overijsselse regionalia)?
  • Hoeveel bijkomende kosten komen er voor de bibliotheek bij kijken? (bv. kosten voor reiniging, restauratie, bijzondere opslag en catalogisering van het materiaal)

Indien we uw schenking of bruikleen kunnen accepteren zullen we met u een aantal gegevens vastleggen en afspraken maken over selectie, catalogisering, verwerkingstijd, plaatsing en beschikbaarstelling. Indien we uw materiaal niet kunnen accepteren krijgt u advies of begeleiding bij het vinden van een alternatieve bestemming.