We gaan voor meer diversiteit en inclusie

Gepubliceerd op: 17 maart 2022 16:09

Meer diversiteit en inclusie in ons programma, publiek, personeel en onze partners vinden we heel belangrijk. We willen een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Daarom ondertekende onze directeur Alice van Diepen op vrijdag 11 maart 2022 het Charter Diversiteit.

Wat betekenen diversiteit en inclusie?
Diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen, zoals opleidingsniveau, gender en culturele achtergrond. Inclusie gaat over het insluiten van deze verschillen en gelijke kansen creëren voor iedereen.

Wat doet de Bibliotheek Deventer?
“Wij zijn de eerste bibliotheek in Nederland die het Charter Diversiteit heeft ondertekend en daar ben ik best een beetje trots op”, vertelt Alice van Diepen. “We hebben al een paar stappen gezet op het gebied van personeelsbeleid en organisatiecultuur, maar er kan veel meer. En dat gaan we ook doen. We willen als bibliotheek nóg meer een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, als bezoeker en als medewerker.”

Dit jaar zijn we begonnen. Medewerkers en vrijwilligers gingen met elkaar in gesprek en werden zich bewuster van dit thema. De volgende stap is het vormen van een werkgroep die aan de slag gaat om het programma in de bibliotheek inclusiever te maken. De bibliotheek heeft als doel meer verbinding met de inwoners van de stad en de dorpen. We willen meer diverse partners bij de organisatie van activiteiten in de bibliotheek betrekken. Op die manier zal een breder publiek zich aangesproken voelen om de bibliotheek te bezoeken en mee te doen.

Ondersteuning door SER Diversiteit in Bedrijf
Bij de ondertekening waren medewerkers en leden van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Deventer en Alice Odé, projectleider SER Diversiteit in Bedrijf van de SER (Sociaal-Economische Raad).

SER Diversiteit in Bedrijf ondersteunt organisaties, zoals de Bibliotheek Deventer, bij het bevorderen van meer inclusie op de werkvloer. Organisaties die werk willen maken van diversiteit en meer inclusie kunnen zich aansluiten bij het Charter Diversiteit. Dat zijn in Nederland al meer dan 250 bedrijven en organisaties. De ondertekening van het charter is vooral bedoeld als prikkel om het proces te versnellen.

Meer weten over het Charter Diversiteit? Kijk dan op deze website: https://www.ser.nl/nl/thema/diversiteitinbedrijf/charter-diversiteit