Subsidie voor nieuwe bibliotheek Colmschate-Noord en uitbreiding dienstverlening Keizerslanden

Gepubliceerd op: 22 maart 2024 12:15

Vlnr: Esther Tobé, Alice van Diepen, Babette Granberg  Fotografie: Grietje Mesman

Deze week kregen we fantastisch nieuws: met de toekenning van een subsidie uit de ‘Specifieke Uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen’ (SPUK) kunnen we onze wens realiseren om in de grote wijk Colmschate-Noord een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening te realiseren én onze drukbezochte vestiging in Keizerslanden verder versterken.  

Altijd een bibliotheek in de buurt

Een levendige ontmoetingsplek waar mensen met elkaar kunnen verbinden; waar taal- en digitale vaardigheden kunnen worden verbeterd; waar ruimte en aandacht is voor kunst & cultuur en talentontwikkeling. Waar ook samenwerking met partners in de wijk vanzelfsprekend is. En waar alle inwoners van Deventer dichtbij terecht kunnen omdat er altijd een vestiging in de buurt is. Dat is onze ambitie. De SPUK aanvragen die wij deden zijn dan ook nadrukkelijk gekozen in twee wijken waar we zo nog beter in kunnen spelen op de behoeften van jonge en oudere wijkbewoners.  

Pop-up bibliotheek in multifunctioneel complex Colmschate Noord

De wijk Colmschate Noord bestaat met een kleine 6000 inwoners uit veel gezinnen met kinderen, eenoudergezinnen en relatief veel ouderen. De ambitie van de gemeente Deventer is om samen met de al bestaande voorzieningen in de wijk zoals Kindcentrum Kleurrijk, een multifunctioneel complex te ontwikkelen waar geleerd, gelezen, gesport, ontmoet en gespeeld kan worden. We starten met een pop-up bibliotheek die later in het nieuwe gebouw omgezet wordt in een nieuwe vestiging.

Ilse Duursma, wethouder cultuur gemeente Deventer: ‘Wij zijn heel blij met de toekenning van het geld voor de bibliotheek. De bewoners van de wijk Colmschate-Noord krijgen hiermee ook de kans om gebruik te maken van al het moois dat de bibliotheek te bieden heeft zoals lezen, leren, ontmoeten, ontspannen en heerlijk wegdromen. Daar is de bibliotheek heel goed toe in staat. Bovendien past het in onze visie om scholen, aangevuld met verschillende andere voorzieningen, het centrum van de wijk te laten zijn. De samenwerking met inwoners en het gemeentelijk project Zwaluwenburg is hier van grote meerwaarde.’

Esther Tobé, directeur van Kindcentrum Kleurrijk – één van de partners in het project – ziet volop mogelijkheden voor de jonge wijkbewoners: ‘Wij werken als school samen met onze partners dagelijks aan gelijke kansen voor ieder kind in deze wijk. Geletterdheid, leesplezier en het ontdekken van je talent op het gebied van kunst en techniek spelen hierbij een belangrijke rol. Wij kijken uit naar een nog intensievere samenwerking met de Bibliotheek Deventer in het nieuwe Zwaluwenburg!’

Ruimere openstelling Bibliotheek Keizerslanden

De Bibliotheek Keizerslanden is een drukbezochte vestiging waar veel mensen komen die taalvaardiger willen worden of digitale ondersteuning nodig hebben. Door de SPUK gelden kunnen we onze dienstverlening uitgebreiden en die ondersteuning bieden. De uitbreiding biedt ook mogelijkheden voor verruimde avondopening waardoor meer wijkbewoners langer in de bibliotheek kunnen verblijven voor het lenen van materialen, ontmoeting en activiteiten. Daarnaast kan het aanbod van wijkorganisaties vergroot worden.

Babette Granberg, manager dienstverlening Bibliotheek Deventer: ‘Met de uitbreiding van de dienstverlening en de langere openingstijden kunnen we nog beter inspelen op goed taalonderwijs en de zelfredzaamheid van bewoners. En spelen we in op de behoefte om ons aanbod samen met een groeiend aantal partners ‘dichtbij’ aan te bieden.’ 

Planning

De verkenning, ontwikkeling en realisatie van beide projecten vindt plaats in de periode 2024 - 2025.  

 

 

Op de foto van links naar rechts:Esther Tobé, Alice van Diepen, Babette Granberg

Fotografie: Grietje Mesman