Blog: Vertrouwen burgers in lokale overheid laag

Gepubliceerd op: 11 februari 2022 21:04

Op de voorpagina van de zaterdagkrant van Trouw van 5 februari staat een groot artikel over de daling van het vertrouwen van de burger in hun lokale overheid. Bijna 40% van de Nederlanders zegt weinig tot zeer weinig vertrouwen te hebben in hun gemeente. Zo blijkt uit een analyse van Kieskompas in opdracht van de krant. En dat met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Welke rol spelen bibliotheken eigenlijk ten aanzien van democratische waarden en wat doen wij als Bibliotheek Deventer?

Een bibliotheek is een plek waar mensen zich kunnen informeren over allerlei onderwerpen. Kennismaken met en leren over onze democratische waarden hoort hier ook bij.  De Bibliotheek Deventer positioneert zich als marktplaats voor kennis, inspiratie en informatie voor alle inwoners van Deventer. Wij hebben het thema ‘democratie’ benoemd tot een van de belangrijke thema’s waar we, samen met de stad, aandacht aan willen geven. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich kan informeren bij ons over de verkiezingen, meer te weten kan komen over de (lokale)democratie en gelijkgestemden en andersdenkenden kan ontmoeten.  

Het is aardig in dit verband een uitstapje te maken naar het buitenland. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld heeft de bibliotheek een stevige positie in de lokale gemeenschap, met democratiseringsprojecten en emancipatorische participatietrajecten voor burgers. En ook in Denemarken heeft de bibliotheek zich al langer gepositioneerd als ‘Huis van de Democratie’, waar burgers het gewoon vinden dat de bibliotheek een rol speelt in het meenemen van burgers in democratische waarden. Zelf heb ik ooit een bezoek gebracht aan Aarhus, waar een prachtige bibliotheek gebouwd is aan de havenkant. In hetzelfde gebouw zit ook de gemeente. Dat ‘samenwonen’ tussen bibliotheek en gemeente gebeurt soms ook in Nederland zoals in Nieuwegein en ook in Deventer was het oorspronkelijk de bedoeling dat de Bibliotheek en de gemeente in een gebouw zouden zitten. Over de relatie tussen gemeente en bibliotheek valt nog veel meer te zeggen, maar ik beperk me hier nu tot het thema democratie.  

Persoonlijk maak ik me, net als heel veel andere mensen, zorgen over de toenemende polarisering, en hoop ik dat wij als laagdrempelige voorziening in de stad een bijdrage kunnen leveren aan de dialoog tussen mensen. Dat gaat niet automatisch door onze deuren open te doen, het vergt extra aandacht. Vorig jaar hebben we het Deventer Denkt Mee Festival georganiseerd waarbij we zowel fysiek als online aan inwoners vroegen wat zij belangrijk vonden in hun stad. Wij zien ‘Deventer Denkt Mee’ als een aanzet om proactief een rol in te nemen in het verbinden van burger en bestuur, door het faciliteren van ontmoeting, dialoog en debat en het ophalen van meningen en ideeën.  De uitkomsten van het Deventer Denkt Mee Festival hebben we overgebracht aan het stadsbestuur en de raadsleden. Het blijkt trouwens ongelofelijk lastig om goede ideeën ook te realiseren. Want het nadeel van ons democratische stelsel is dat het traag en vaak bureaucratisch is met heel veel spelregels. Misschien is dat een reden dat veel burgers de overheid wantrouwen? Diezelfde overheid realiseert zich wel dat het anders moet, meer participatiever. Maar spelregels veranderen, dat is niet makkelijk.  

Wij bouwen in ieder geval door op dit thema, op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Tijdens dit traject focust de bibliotheek op de informatievoorziening en faciliteert het bijeenkomsten, debatten en ontmoetingen tussen raadslieden en inwoners van Deventer. De aftrap vindt 26 februari plaats met de Verkiezingsmarkt. Ga in gesprek met de nieuwe generatie politici uit Deventer. Weet je al wat je gaat stemmen? Op 16 maart kan jij ook stemmen in de Bibliotheek Centrum en de Athenaeumbibliotheek. Bekijk deze pagina voor het hele programma. Wij zien uit naar je komst.

Heb je belangstelling voor dit onderwerp? Laat het mij weten door een mail te sturen naar alicevandiepen@bibliotheekdeventer.nl