Blog: In gesprek over digitaal burgerschap

Gepubliceerd op: 1 maart 2022 14:41

De Bibliotheek Deventer heeft een traditie om een keer per jaar leden van de gemeenteraad uit te nodigen om bij te praten over een of meer onderwerpen. Door corona is die traditie onderbroken, maar afgelopen week pakten we de draad weer op. Dit keer stond het thema ‘digitaal burgerschap’ centraal.

Digitalisering is een onderwerp dat op alle domeinen van de samenleving impact heeft. In deze tijd is kunnen lezen en schrijven niet langer voldoende. Onze maatschappij vraagt ook om digitale geletterdheid, dat wil zeggen veilig, effectief, kritisch, creatief en bewust gebruik kunnen maken van de digitale toepassingen die op dit moment beschikbaar zijn.   

Wat behelst precies het thema digitaal burgerschap? In een korte presentatie werd het onderwerp  toegelicht. Lang niet iedereen kan gelijke tred houden met de digitalisering en technologisering van de samenleving. Corona heeft dat heel erg duidelijk gemaakt. Er is een groeiende tweedeling tussen hen die wel volwaardig kunnen deelnemen aan de (digitale) maatschappij en zij die dat niet kunnen. Het gaat allereerst om kwetsbare burgers maar ook om een grote middengroep. Jong en oud hebben vragen en zorgen op dit gebied. Dat heeft ook z'n weerslag op de democratische participatie, het actief burgerschap, een onderwerp dat binnen de gemeente veel aandacht heeft maar lastig is om goed van de grond te krijgen.

Tegelijkertijd brengt deze nieuwe wereld ons veel. De inzet van kunstmatige intelligentie, robots en nanotechnologie zorgt ervoor dat we sprongen maken in de wetenschap én in het dagelijks leven. De vraag is hoe we deze ontwikkelingen kunnen inzetten voor het welbevinden van de hele Deventer gemeenschap en daarmee ook de persoonlijke ontwikkeling en bijvoorbeeld de democratische participatie, fysiek en online kunnen stimuleren.  Daarbij onderscheiden we bij digitaal burgerschap drie onderdelen: digitaal vaardig, digitaal weerbaar en actief digitaal burgerschap. Het is een complexe opgave die vraagt om de gezamenlijke inzet van meerdere partijen: gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en ervaringsdeskundigen.

De Bibliotheek en digitaal burgerschap

Als Bibliotheek Deventer zien wij voor ons een belangrijke rol weggelegd. Digitaal burgerschap is ook een van de maatschappelijke opgaven uit de landelijke netwerkagenda van bibliotheken. De netwerkagenda is de praktische uitwerking van een bibliotheekconvenant dat afgesloten is tussen de bibliotheekbranche en de verschillende overheidslagen. “Mensen eerst”, is de slogan van de Europese strategie om Europa klaar te maken voor digitale tijdperk. We willen dit vraagstuk lokaal met en door mensen oppakken. Waar is behoefte aan in Deventer, wat is er nodig? Dat zijn vragen die eerst onderzocht moeten worden in een combinatie van doen, leren en delen.  

Alice van Diepen  

Heb je belangstelling voor dit onderwerp? Laat het mij weten door een mail te sturen naar alicevandiepen@bibliotheekdeventer.nl