Spreekuur Team Toezicht en Handhaving

Heb je vragen over je buurt of over veiligheid? Kom naar het inloopspreekuur van Team Toezicht en Handhaving.

Samen met de politie, jeugdorganisaties, wijkteams en inwoners werkt Team Toezicht en Handhaving aan de veiligheid en leefbaarheid in jouw buurt. Inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan een schone en veilige omgeving.

Waar en wanneer?
Iedere woensdag van 09.30 tot 12.00 uur in de Bibliotheek Keizerslanden.