Trainingen voor medewerkers

Wij bieden deze trainingen aan in het kader van BoekStart in de kinderopvang:

Training Interactief voorlezen in de kinderopvang

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar boeken. Door boeken met plaatjes en verhalen komen ze in nieuwe situaties die hun kennis en hun verbeelding vergroten. Door te kijken naar illustraties, te luisteren naar de verhalen en er met een volwassene over te praten, krijgen ze kennis van de wereld en leren ze woorden begrijpen die in gewone gesprekjes niet zo snel gebruikt worden. Vooral laagtaalvaardige kinderen hebben het nodig om veel voorgelezen te worden. Of kinderen naar boeken blijven grijpen, erin blijven kijken en graag voorgelezen willen worden, hangt vooral af van de vaardigheid van de ouder en pedagogisch medewerker om zó voor te lezen dat een kind er plezier aan beleeft. Dit leesplezier bereik je door interactief te zijn tijdens het voorlezen en door inzicht te hebben in hoe baby’s, dreumesen en peuters omgaan met boeken, wat ze begrijpen, hoe ze communiceren en hoe hun taalontwikkeling  verloopt. Met de BoekStarttraining Interactief voorlezen in de kinderopvang kunnen bibliotheekmedewerkers helpen om de competenties van de pedagogisch medewerkers te ontwikkelen of te versterken. 

Training Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voorlezen geeft jonge kinderen een goede start voor het lezen in hun verdere leven. Hoe vroeger in hun leven ze voorgelezen worden, hoe beter. Dat geldt voor de thuisomgeving, maar zeker ook voor het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Voor kinderen uit gezinnen waarin niet of nauwelijks voorgelezen wordt, is de rol van de kinderopvang nog belangrijker. Het leesbevorderingsprogramma BoekStart in de kinderopvang helpt bij het creëren van een rijke leesomgeving waar veel voorgelezen wordt. BoekStart in de kinderopvang heeft als doel kinderen via de kinderopvang in aanraking te brengen met boeken en voorlezen door het versterken van de relatie tussen de bibliotheek en de kinderopvang, en het verbeteren van het voorleesklimaat op de kinderopvang. Een goed voorleesklimaat realiseer je beter met de aanwezigheid van een voorleescoördinator. Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de instelling. Met de training voorleescoördinator creëert een kinderopvanglocatie nieuwe mogelijkheden voor de opzet en uitvoering van het (voor) leesbeleid in de kinderopvang en daarmee positief bij te dragen aan het leesplezier en leesmotivatie van kinderen.  

Voor meer informatie, mail naar jeugdenonderwijs@bibliotheekdeventer.nl