Wethouder Rob de Geest: “Werkgevers hebben belangrijke signaleringsfunctie”

De gemeente Deventer heeft samen met partijen uit de stad een Aanvalsplan Laaggeletterdheid opgesteld. Ook werkgevers worden hier actief bij betrokken. Wethouder Rob de Geest: ”Het niet kunnen lezen of schrijven is enorm belemmerend voor het goed en veilig kunnen uitvoeren van je werk. Als je weet dat er in Deventer 1 op de 10 inwoners laaggeletterd is, kortom een enorme groep, dan is het besef er ook dat je ongetwijfeld meerdere mensen bent tegengekomen die dit probleem met zich mee dragen. Werkgevers hebben dan ook een enorme signaleringsfunctie. Wij willen hen hiervoor de juiste tools in handen geven.”

Het signaleren is één, het aanspreken is nog weer heel andere uitdaging. De Geest: “Ik kan me goed de handelingsverlegenheid voorstellen om dit bespreekbaar te maken indien je dit signaleert bij collega’s in de organisatie. Iedereen vindt dit lastig. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Ik zag dat mensen echt zichtbaar moeilijk konden lezen en schrijven. Toch durfde ik hier toen niet het gesprek over aan te gaan. Dat is ook nogal wat om aan te geven. Je weet ook niet hoe iemand daarop reageert. Daardoor draaien we er ook te vaak om heen.”

Bespreekbaar maken
“In het Aanvalsplan Laaggeletterdheid willen we met elkaar vormen bedenken waarin we laaggeletterdheid beter bespreekbaar kunnen maken, geeft De Geest aan. “Het is belangrijk dat werkgevers duidelijk aangeven waar ze tegenaan lopen. Wat vind je lastig? Waar heb je hulp bij nodig? Als we dat weten kunnen we ook proberen om dat met elkaar te organiseren. Want het is absoluut niet nodig om dit als werkgever alleen te doen. Samen kunnen we een totaalpakket van expertise bieden en komen we verder. Dat is het belangrijkste.”

Lezen en schrijven als zuurstof
De Geest ziet het kunnen lezen, schrijven, rekenen en het hebben van digitale vaardigheden als zuurstof. “Het helpt je echt in het leven. Het zorgt er in de basis voor dat je mee kunt doen. Heel vaak zijn de mensen die beperkte taalvaardigheden hebben, ook de mensen die kwetsbaarder zijn: die ongezonder en in armoede leven en vaker werkloos raken. In feite is het ook een manier om mensen weerbaarder te maken en ze meer zelfvertrouwen mee te geven. Ik denk dat deze mensen dan veel gelukkiger worden. Dit geluk kunnen ze ook weer meenemen de werkvloer op. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat we deze mensen in beeld hebben en bereiken. Ook daar kunnen werkgevers een belangrijke rol bij spelen.”

“Het is belangrijk dat werkgevers duidelijk aangeven waar ze tegenaan lopen. Wat vind je lastig? Waar heb je hulp bij nodig?”

Op het moment dat iemand is aangemeld bij Geldfit Deventer wordt ook meteen gekeken of er sprake is van een taalprobleem. “Onze gastheer Gerard merkt dit al op bij het invullen van het aanvraagformulier. Hij gaat dan met hen in overleg en biedt ze een training aan voor het Taaldigipunt. Het lastige daarbij is dat de geldzorgen dan meestal al zo groot zijn dat ze in hun hoofd geen ruimte meer is voor het leren van lezen en schrijven. Ze willen vaak wel, maar die stap zetten is dan wel erg groot en lastig.” Tijdig inzetten op taalvaardigheid op werkvloer kan veel van deze ellende voorkomen.