Taalvaardigheid speelt belangrijke rol bij financiële problemen

Laaggeletterdheid kan één van de achterliggende oorzaken zijn van financiële problemen. Als je niet begrijpend kunt lezen leg je een brief met moeilijk taalgebruik snel naast je neer. Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of huurtoeslag aanvragen? Belastingaangifte doen? Werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven vinden dit lastig. Daardoor worden ze financieel benadeeld. Werkgevers hebben hierbij een belangrijke signalerings- en doorwijsfunctie. Informeer werknemers proactief op de hulp die ze hierbij kunnen ontvangen, zoals van Geldfit Deventer.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben vaker schulden
Jenneke Nieuwenhuize, coördinator Geldfit Deventer weet uit haar eigen ervaring dat beperkte taalvaardigheden vaak een grote invloed hebben op geldzaken en financiële redzaamheid. Daarom biedt Geldfit Deventer proactief hulp aan bij geldzaken: een financiële check, hulp bij schulden, betalingsachterstanden, administratie. “Helaas komen mensen met geldzorgen niet tot nauwelijks direct naar ons toe voor hulp. Er heerst een groot taboe op. Sommige mensen gaan liever van loonbeslag naar loonbeslag, dan dat ze hulp gaan zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat deze mensen er actief op gewezen worden dat ze het niet alleen hoeven op te lossen. Werkgevers hebben daar ook een belangrijke rol bij. Daarom ook onze oproep om hier open het gesprek over aan te gaan met werknemers.”

Verzuim en productiviteitsverlies
Nieuwenhuize merkt dat werkgevers het lastig vinden om geldzaken met werknemers te bespreken. “Vaak wordt dit gezien als privézaak. Maar vergeet niet dat schuldproblematiek ook van grote invloed is op het werk. Voor een gezond bedrijf heb je gezonde medewerkers nodig. Er is berekend dat een werknemer met schulden de werkgever 13 duizend euro per jaar kost. Deze kosten zitten in het verwerken van het loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Dus het loont ook voor de werkgever om dit bespreekbaar te maken op de werkvloer.”

Stel open vragen en verwijs door
Nieuwenhuize adviseert werkgevers om open vragen te stellen. “Bijvoorbeeld ‘Er is beslag gelegd op je salaris. Vind je het goed als ik je iets vertel over de hulp die je kunt krijgen?’ Een actieve doorverwijzing naar Geldfit Deventer geven is daarbij al voldoende. Wij helpen de werknemer daarna verder.” Geldfit Deventer is aangesloten bij de Moedige Dialoog. Met een groot aantal partners helpen wij daarin werkgevers bij vragen over het herkennen en helpen van financiële problemen.”

“Mensen die laaggeletterd zijn hebben eerder schulden, ze hebben een digitale achterstand, ze zijn beperkter zelfredzaam en schamen zich.”

Op het moment dat iemand is aangemeld bij Geldfit Deventer wordt ook meteen gekeken of er sprake is van een taalprobleem. “Onze gastheer Gerard merkt dit al op bij het invullen van het aanvraagformulier. Hij gaat dan met hen in overleg en biedt ze een training aan voor het Taaldigipunt. Het lastige daarbij is dat de geldzorgen dan meestal al zo groot zijn dat ze in hun hoofd geen ruimte meer is voor het leren van lezen en schrijven. Ze willen vaak wel, maar die stap zetten is dan wel erg groot en lastig.” Tijdig inzetten op taalvaardigheid op werkvloer kan veel van deze ellende voorkomen.