Door laaggeletterdheid maakt Herman fouten bij storingsmeldingen

Herman is technisch zeer behendig, maar allerminst taalvaardig. Het beheerbedrijf waar hij werkt drong er bij hem dan ook op aan taalles te gaan volgen. Zelf vindt Herman dit niet zo nodig. Zijn werkgever wel. “De mails die hij verstuurd zijn zeker geen visitekaartje voor ons bedrijf”.

Zinnen zonder punten of komma's
Recent nog heeft Herman een storing zo minimaal beschreven dat deze niet als zodanig werd begrepen door de leverancier en dus niet werd opgepakt. Daar kwamen ze een paar dagen later achter. Dus het duurde extra lang voordat de storing was verholpen. “Herman zelf reageert daar vervolgens vrij gelaten op. Ik ben wie ik ben, zegt hij dan. Maar het veroorzaakt te veel problemen en ook voor miscommunicatie”, is de ervaring van zijn manager. “Herman schrijft zinnen zonder punten of komma’s. Zoals hij praat, hele lange zin. Je moet echt een expert zijn om het te kunnen ontcijferen.”

Moeilijk in beweging
Zijn manager moet Herman dan ook veel meer begeleiden dan wenselijk is, soms ook zaken van hem overnemen. Hij heeft op verschillende manieren tevergeefs geprobeerd om Herman het belang van beter schrijven te laten inzien. Maar het is erg moeilijk om iemand te bewegen die zelf niet wil. Een vrijwilliger die door de bibliotheek was benaderd om Herman één op één te begeleiden heeft zich vanwege deze onwillige houding teruggetrokken.

3 begrijpelijke zinnen voldoende
“We zijn met ons allen zeer gesteld op Herman. Hij is enorm loyaal, zelfs in zijn vrije weekenden helpt hij vaak collega’s via de telefoon verder. We willen hem helpen, maar hij moet zelf ook willen. De wereld verandert, digitaliseert, daar moet je in mee. Ook als je zoals Herman al 50 bent en het zelf niet meer zo nodig vindt. Wij zijn tevreden als hij drie zinnen op papier kan krijgen die begrijpelijk zijn voor iedereen. We hopen dat dit ons samen met de bibliotheek lukt.”