Klachtenregeling

Binnen het beleid van de Bibliotheek Deventer staat kwaliteitsverbetering van dienstverlening centraal. Wij werken zorgvuldig, maar het kan gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je wensen hebt voor verbetering van producten of diensten. In dat geval nodigen wij je uit gebruik te maken van de klachtenregeling.

Hoe dien ik een klacht in?
Klachten kun je indienen door gebruik te maken van het contactformulier of middels een brief t.a.v. het secretariaat.
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Wat gebeurt er met de klacht?
Van een binnengekomen klacht ontvang je een bevestiging. Tevens word je geïnformeerd over het verder verloop van de procedure. Een ontvankelijke klacht wordt vervolgens binnen 4 weken afgehandeld door de manager van de sector waarop de klacht betrekking heeft. Mogelijk word je uitgenodigd voor een toelichting. De uitkomst word je schriftelijk, telefonisch of per e-mail meegedeeld. Wanneer je het niet eens bent met de procedure of beslissing, kun je schriftelijk reageren t.a.v. de directeur. Je ontvangt altijd schriftelijk of per e-mail antwoord.

Tijdens de periode van behandeling van de klacht in tweede instantie door de directeur, blijft het besluit van de manager ten aanzien van de klacht gehandhaafd.
De klachtenregeling is na een besluit van de directeur afgerond.

De Bibliotheek Deventer verplicht zich tot het nakomen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit resulteert in regels ten aanzien van het opslaan persoonsgegevens, de behandeling van die gegevens en de verwijdering en vernietiging na behandeling van die gegevens.

Adres:
de Bibliotheek Deventer
T.a.v. het secretariaat
Stromarkt 18
7411 PK Deventer