Voorwoord

Ik word er altijd blij van als ik terugkijk op een jaar en zie wat er allemaal gerealiseerd is. De stemmen van onze gebruikers, partners en (vrijwillig) medewerkers geven er woorden aan in dit jaarverslag. De cijfers maken het concreet en de foto’s spreken boekdelen: samen maakten wij de Bibliotheek Deventer van 2022.

De wereld een beetje beter maken

We leven in een dynamische tijd. Oorlog, energietransitie, toenemende polarisatie, gevolgen van klimaatverandering, een laag vertrouwen in de overheid. Wij kunnen en willen als bibliotheek een schakel zijn bij wat je zou kunnen noemen de wereld een beetje beter maken. Dat doen we door te focussen op drie grote maatschappelijke opgaven: een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang leren. Met deze brede opgaven raken wij lokaal aan de verschillende beleidsdomeinen van de Gemeente Deventer. Een mooi voorbeeld daarvan is de overeenkomst die met steun van de gemeente gesloten is met het voortgezet onderwijs. Op alle vijf scholen van het Etty Hillesum Lyceum werken we vanuit het concept de Bibliotheek op School aan het vergroten van leesplezier en taalvaardigheid. Een van de docenten vertelt hierover in dit jaarverslag. 

Extra Taalcafés

In 2022 zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Ook in Deventer hebben we hiermee te maken. Vanuit de gemeente kwam al snel het verzoek of wij iets konden betekenen bij de taalverwerving. Binnen drie weken hebben we op een aantal plekken extra Taalcafés georganiseerd waar iedereen welkom was. Ook daarover valt in dit jaarverslag te lezen. Juist door de mix van professionals en taalvrijwilligers, waarvan we er inmiddels ruim 150 hebben zijn we in staat om flexibel in te springen op dit soort vragen.  

Op weg naar community library

De cijfers van bezoekers en uitleningen laten een stijgende lijn zien. Opvallend is de enorme stijging in het aantal activiteiten rondom taal en digitale vaardigheden en een grote stijging in het aantal informatievragen. Dat is onder meer een gevolg van het Informatiepunt Digitale Overheid in onze vestiging in Keizerslanden. Het is ook een gevolg van onze keuze om maatwerk te leveren per vestiging en door te ontwikkelen als community library. De essentie daarvan is dat we vanuit contacten in de wijk, het dorp of de stad kijken waarmee we als Bibliotheek Deventer van betekenis kunnen zijn.  

Fusie met Kunstcircuit

In 2022 is ook toegewerkt naar de fusie met Kunstcircuit, de intermediaire organisatie -met acht toegewijde collega’s- voor kunst- en cultuureducatie. De fusie werd op 1 januari 2023 een feit. Met deze fusie verbreden wij onze rol in de samenleving. Wij geloven dat het samengaan in een organisatie van aanbod en expertise op het gebied van taal, kennis en informatie, cultuureducatie en -participatie én boekenerfgoed meerwaarde heeft voor deze stad.  

Sleutelrol in lokale samenleving

Bemoedigend en stimulerend is het beleid van de staatssecretaris van cultuur, Gunay Uslu, die bibliotheken een sleutelrol toeschrijft in de samenleving voor wat betreft toegankelijkheid en democratie. Vanaf 2025 hebben gemeenten een zorgplicht voor bibliotheken en in de aanloop naar dat jaar zijn er extra financiële middelen vrijgemaakt. Een belangrijke erkenning van het werk van bibliotheken. Ik citeer Uslu uit haar Huizingalezing

Bibliotheken zijn bij uitstek locaties waar mensen cultureel ontwaken en cultureel volwassen kunnen worden. Het zijn plekken waar mensen groeien, leren, oefenen, of juist even de stilte opzoeken. Plekken waar je je wereld vergroot, door een ontmoeting met een dorps- of stadsgenoot.

Net als de staatssecretaris zie ik een sleutelrol voor de Bibliotheek Deventer in de lokale samenleving. Ik ben ontzettend trots op alle medewerkers en vrijwilligers die deze rol met verve oppakken met persoonlijke aandacht voor ieder mens. Voor dit jaarverslag hebben we medewerkers gevraagd waar ze trots op zijn. Die quotes staan ook in dit jaarverslag. Ik hoop dat jij als lezer van dit jaarverslag, net zo blij wordt als ik door te lezen en te zien wat er allemaal gebeurt in de Bibliotheek Deventer.    

Alice van Diepen 

Directeur bestuurder  

Terug naar de vorige pagina