Colofon

Samen maakten wij de Bibliotheek Deventer van 2022. Met een bevlogen team van enthousiaste en betrokken medewerkers, samenwerkingspartners en bezoekers van de bibliotheek gaven wij vorm aan het jaarverslag 2022.

  • Redactie: Monique Schouten, Nathalie Speksnijder, Marleen Benjamins en Kim Ojevaar
  • Interviews: Ingrid Bargeman en Jeroen Schwartz
  • Fotografie: Grietje Mesman (FotoGrietje), Deventer Foto Kring, Ingrid Bargeman, Barbara Trienen, Viorica Cernica en Astrid van Loo
  • Vormgeving: RocketBoys, Kim Ojevaar en Nathalie Speksnijder
  • Aan de inhoud van dit jaarverslag werkten deze mensen mee: Elsbeth Nijhuis, Erwin Karst,  Renske, Albertine Ambrawo, Jan Mul, Diederik Gerth van Wijk, Wioletta Klimkiewicz, Luba Drozdovska, Esther Sprikkelman, Oleasea Bologan, Dirk Metselaar, Jos Smeets, Halima Shamshudin, Marga Hulsebos, Erik Baaij en natuurlijk alle medewerkers van de Bibliotheek Deventer en het Kunstcircuit.
  • Contact redactie: communicatie@bibliotheekdeventer.nl
  • Copyright© Bibliotheek Deventer 2022
  • Niets in dit jaarverslag mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de Bibliotheek Deventer.

Terug naar de vorige pagina