“Onze droom is dat mensen straks op veel plekken met hun vragen terecht kunnen.”

Aart Oosthoek (vrijwilliger) en Maddi de Munnik (de Bibliotheek Deventer) vertellen over het Netwerk Digitaal Meedoen 65+.

Je digitale foto’s bewerken, online een DigiD aanvragen, videobellen en appen met de kleinkinderen: ook voor veel 65+ers zijn de smartphone en tablet niet meer weg te denken. Toch blijft er veel te leren en te ontdekken. Of is er juist onzekerheid om er mee te starten. Aart Oosthoek en Maddi de Munnik vertellen hoe zij bouwen aan het Netwerk Digitaal Meedoen 65+. “Onze droom is dat mensen straks op veel plekken met hun vragen terecht kunnen. En dat ze ook elkaar helpen. Daar werken we als netwerk aan.” 

Zelf ging Aart destijds met lichte tegenzin aan de slag met de computer. Toch werd hij er tijdens zijn werkende leven bedreven in. Na zijn pensionering raakte Aart betrokken bij het Computercafé Diepenveen, zo vertelt hij: “Ik doe in mijn dorp volop vrijwilligerswerk. Zo hielp ik mensen thuis met computervragen. Toen we het signaal opvingen dat er behoefte was aan meer hulp bij digitale vragen, startten we met enkele vrijwilligers op vrijdagochtend het Computercafé Diepenveen. Deelnemers meldden zich voor informatie en hulp. We zagen dat dorpsgenoten iedere vrijdag op de koffie kwamen, hun tablet of laptop meenamen en voor zichzelf aan de slag gingen. Zo voorzag het Computercafé ook in een sociale behoefte en konden deelnemers hulp vragen, wanneer ze die nodig hadden. Het kwam stil te liggen in coronatijd.”

Elkaar versterken

Voor Maddi, die zich als medewerker van de Bibliotheek Deventer verdiepte in de rol van Community Librarian, vormde het Computercafé Diepenveen een van de ingangen om in contact te komen met Aart en andere betrokkenen bij het thema ‘digitaal meedoen van 65+’ers’. “Vanuit de bibliotheek ben ik twee jaar geleden gestart met een onderzoek naar digitaal meedoen voor de doelgroep 65+ers in Deventer. Ik inventariseerde vanuit welke instanties, clubs of burgerinitiatieven er al activiteiten waren op het gebied van computerhulp en het aanleren van digitale vaardigheden. Hoe mooi en goed zou het zijn die initiatieven op een bepaalde manier te bundelen, waarbij iedereen elkaar kan versterken?”

Zo ontstond het netwerk Digitaal Meedoen 65+, waarin betrokken bewoners, maar ook Raster Ouderenwerk Deventer, Gilde Deventer-Seniorweb, Computercafé Diepenveen en de Bibliotheek Deventer hun krachten bundelen, vertellen Aart en Maddi. “Via het opzetten van dit soort community’s spelen we als bibliotheek een nieuwe rol in de stad en omliggende dorpen. We zijn initiatiefnemer, verbinder en aanjager, maar kunnen ook een stap terugdoen als een bepaalde community draait. Nu onderzoeken we met Raster in Lettele wat er op een centrale plek in het dorp mogelijk is,” aldus Maddi.

Aansluiting met wijkteams

Hoewel er in coronatijd niet veel mogelijk was, bleek de eerste bijeenkomst over online veiligheid en privacy in het najaar van 2021 direct een succes. Aart: “We merkten dat deelnemers niet te veel theorie wilden horen, maar vooral zin hadden om aan de slag te gaan. Nu bereiden we een bijeenkomst voor over het omgaan met foto’s op je smartphone en tablet.” Samen met Maddi hoopt Aart dat het Netwerk ook inwoners van Deventer weet te bereiken, die nog geen of weinig digitale vaardigheden hebben. “We zoeken ook aansluiting met wijkteams, buurtwerkers en zogenaamde buurtconciërges. Zij komen bij mensen thuis, bijvoorbeeld voor het bezorgen van medicijnen. In dat persoonlijke contact ligt ook een kans om te signaleren dat mensen vastlopen in hun digitale (regel)zaken. Zij kunnen als geen ander mensen motiveren om eens naar het buurthuis of de bibliotheek te komen voor een workshop.” 

Uiteindelijk gaat het om het verbinden van alle partijen waar energie zit, concludeert Maddi. “Het ligt misschien voor de hand om te zeggen dat je het als bibliotheek met je vrijwilligers allemaal zelf doet, maar je wilt het vooral samen doen. Het zou mooi zijn als we straks verschillende plekken in de gemeente Deventer hebben waar mensen met hun vragen, maar ook met hun nieuwsgierigheid en kennis naartoe kunnen. Bijvoorbeeld een buurthuis of een dorpscafé. Ook onze bibliotheekfilialen kunnen zo’n plek zijn. Maar dat hoeft niet per se. Het gaat vooral om de rol die we spelen om dingen in beweging te zetten. Met elkaar.”

De foto is gemaakt door Pieter Leeflang (Deventer Foto Kring).

Terug naar het jaarverslag