“We zijn er om mensen te helpen. Niet om over ze te oordelen.”

Jenneke Nieuwenhuize werkt bij de gemeente Deventer en is coördinator van Geldfit Deventer, een initiatief van verschillende organisaties in de gemeente waarmee inwoners hulp en coaching krijgen op het gebied van geldzaken en regelingen.

Geldfit houdt elke woensdagochtend spreekuur op het Ontwikkelplein (Informatiepunt Digitale Overheid-IDO) in de Bibliotheek Keizerslanden. “Ik ben heel blij met de samenwerking met de Bibliotheek Deventer. Het is mooi om te zien hoe we elkaar aanvullen en versterken. Dat is echt fantastisch,” vertelt Jenneke.

“We geven Geldfit vorm met een aantal organisaties. Zelf werk ik bij de gemeente Deventer, maar ik doe dit werk samen met de sociaal raadslieden van De Kern, de vrijwilligers van Carinova en een medewerker van de Bibliotheek Deventer op het gebied van laaggeletterdheid. We hebben allemaal ons specialisme. Ons gezamenlijke doel is dat mensen met hun vragen over geldzaken en regelingen niet van loket naar loket hoeven. Dat ze op één plek geholpen worden.

Vanuit de gemeente Deventer houd ik me bij Geldfit bezig met preventie, coaching, schuldhulpverlening en advisering over diverse gemeentelijke regelingen. Om mensen te helpen en ze op allerlei mogelijkheden te wijzen. We zijn meestal met acht personen aanwezig, tijdens ons spreekuur op woensdagochtend, tussen 10.00 tot 12.15 uur. Mensen kunnen zich vooraf aanmelden. Dan hebben we al inzicht in hun hulpvraag en delen we hen bij de juiste specialist in. Maar het is ook goed als mensen zonder afspraak komen. Dan kijken we op dat moment wat we voor ze kunnen doen. Of er een specialist beschikbaar is en of het nodig is een vervolgafspraak te maken."

Minder schaamte

"De kracht van Geldfit, op een laagdrempelige plek als het Ontwikkelplein, is dat mensen zich hier vaak met minder schaamte melden. De bibliotheek heeft zoveel functies, voor zoveel mensen. Je stapt gemakkelijker naar binnen. Het valt minder op dat je een hulpvraag hebt. En het Ontwikkelplein heeft een bredere functie. Het richt zich op mensen die laaggeletterd zijn, vaak daarbij minder digitaal vaardig. Zij vormen in veel gevallen ook onze doelgroep. Zo kunnen we onze cliënten heel eenvoudig doorverwijzen naar het spreekuur Basisvaardigheden van de Bibliotheek Deventer.

Zelf zien we wel een lichte verschuiving in de hulpvraag. Toen we vier jaar geleden startten, legden mensen hun probleem bij ons neer, met de vraag om het op te lossen. Nu horen we vaker: "Wilt u even meekijken? Kunt u een financiële check bij mij doen?" Daaruit kunnen we voorzichtig concluderen dat we een bredere doelgroep bereiken en dat de drempel om hulp te vragen lager is geworden. Wanneer je bedenkt dat mensen gemiddeld vijf jaar wachten om aan te kloppen bij schuldhulpverlening, dan is het verlagen van die drempel in een plek als de bibliotheek dus ontzettend waardevol. Onze boodschap is dan ook: kom gewoon op tijd, al is het maar voor een financiële check. Voorkomen is beter dan genezen." 

Zelfredzaam

"Ik hoop dat het Ontwikkelplein en Geldfit mensen in de gemeente Deventer helpt steeds zelfredzamer te worden. We zijn hard nodig, want onze doelgroep is complex. Mensen worstelen met een taalbarrière, zijn laaggeletterd, kunnen om allerlei redenen niet meekomen met de digitalisering. Deze kwetsbare doelgroep mag niet tussen wal en schip raken. Met onze Geldfit-spreekuren hopen we mensen meer rust en overzicht te bieden. Dat zien we in de praktijk ook gebeuren. Het werkt stressverlagend. We zijn er om mensen te helpen. Niet om over ze te oordelen."


Monique Bos van de Bibliotheek Deventer is als community librarian in de rol van floormanager betrokken bij het Ontwikkelplein: “We zijn heel blij met al onze partners en spreekuurhouders in de Bibliotheek Keizerslanden. Met hun eigen expertise helpen ze mensen op weg. Juist doordat de partners elkaar steeds beter leren kennen, kunnen ze ook beter naar elkaar doorverwijzen. Geldfit speelt in dit proces een grote rol. Jenneke blijft hameren op signalen die kunnen duiden op financiële uitdagingen. Hierdoor hebben onze spreekuurhouders bij het IDO bijvoorbeeld al heel gericht mensen pro-actief door kunnen verwijzen. Het is fijn dat we als bibliotheek ons steentje kunnen bijdragen door een omgeving te creëren waarin dit mogelijk is.”

De foto's zijn gemaakt door Pieter Leeflang (Deventer Foto Kring).