Voorwoord Alice

Ook in 2021 woekerde de coronacrisis voort, kregen we als bibliotheek doorlopend te maken met opschalen en afschalen van maatregelen en stonden de plannen en activiteiten onder druk. De impact hiervan op de bibliotheek, haar bezoekers, medewerkers en vrijwilligers was groot. Tegelijkertijd merk je dat alles went, ook een crisis als deze. Onze medewerkers en vrijwilligers bleken in staat om zich voortdurend aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

De landelijke lobby voor bibliotheken pakte goed uit. Toen er in december een harde lockdown werd afgekondigd, werden de bibliotheken onder de essentiële voorzieningen geschaard. Daardoor waren bezoekers zonder een QR-bewijs welkom in onze vestigingen. We zien dit als erkenning voor het belang van bibliotheken in de samenleving.

Explosieve stijging

Een deel van onze lezers wist ons online aanbod goed te vinden. Zo steeg het aantal uitleningen van online luisterboeken explosief. Ook hebben we langs de digitale weg verschillende activiteiten toch uit kunnen voeren. Van een heel festival tot taalcafés, van voorlezen tot leesdates met schrijvers. Het vraagt een andere aanpak, meer techniek en nieuwe vaardigheden van onze medewerkers en vrijwilligers. Natuurlijk wordt het directe menselijke contact gemist. Toch bleek het een goed alternatief in deze bijzondere tijd.

De werkzaamheden van de bibliotheek gaan veel verder dan wat zich in onze gebouwen afspeelt. Dit jaar werkten we onder meer aan een nieuwe opzet voor de Bibliotheek op School, zodat we meer scholen kunnen bereiken. Samen met onderwijspartners richtten we de Lees-coalitie op om lezen en leesplezier nog meer te stimuleren in Deventer. De eerste (online) conferentie LEES! die hieruit voortkwam werd door bijna 100 onderwijscollega’s bijgewoond.

Trots ben ik ook op de realisatie van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) als onderdeel van het Ontwikkelplein in de vestiging Keizerslanden. Samen met tien nieuwe partners werken vrijwilligers, professionals en inwoners prachtig samen om vragen vanuit de buurtbewoners op de juiste plek te beantwoorden. We kijken wat nodig is om iemand mee te laten doen in de samenleving.

Community library

Dit raakt onze ontwikkeling naar een community library die zich optimaal verbindt met de omgeving: de Deventenaren, wat zij nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Een mooi voorbeeld is de community Digitaal Meedoen 65+, waarover de initiatiefnemers vertellen in dit jaarverslag.

Als bibliotheek treden we minder vaak naar buiten met onze rol als maatschappelijk verantwoord ondernemer. Al jaren werken er bij ons mensen met een begeleidingsvraag. Sommigen structureel, anderen tijdelijk. Tot ze een definitieve werkplek gevonden hebben. Ben Hofstede kwam in 2021 bij ons als assistent-huismeester. Hij heeft zich in korte tijd onmisbaar gemaakt. Ben doet zijn verhaal ook in dit jaarverslag. Wij willen een organisatie zijn waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. We zijn blij dat we op deze manier daar ook als werkgever een bijdrage aan kunnen leveren.

En tenslotte: we zijn in 2021 gecertificeerd door CBCT, de certificeringsorganisatie voor bibliotheekwerk en cultuur. Daar zijn we trots op!