Het juiste boek op het juiste moment, dan is lezen leuk

Enthousiasmeren, stimuleren, het goede voorbeeld geven en interessante boeken aanbieden. Het verhoogt de mogelijkheid aanzienlijk om kinderen en jongeren aan het lezen te krijgen. En dat is nodig: ongeveer 24% van de schoolverlaters is potentieel laaggeletterd, wat betekent dat ze zich niet zonder hulp kunnen redden in onze talige maatschappij. Het goede nieuws is dat we weten dat lezen, lezen en nog eens lezen, helpt.

Dan moeten jongeren natuurlijk wel met plezier een boek, tijdschrift of de krant pakken. De vraag hoe je dat voor elkaar kan krijgen stond centraal tijdens de eerste Conferentie Deventer Lees! op 7 april. Online deelden leesprofessionals hun expertise met ruim 120 collega's die zich bezighouden met de taal- en leesontwikkeling van 0- tot 20-jarigen.

Het brengen van leesplezier lijkt een hele klus; 63% van de jongeren leest met hangen en wurgen, omdat het moet; 43% vindt het ronduit tijdverspilling. Toch kan het wel. Verschillende Deventer organisaties en professionals hebben er hun kijk op. Op initiatief van ons team Jeugd en Onderwijs Deventer staken ze de koppen bij elkaar voor de opzet van de Conferentie Deventer Lees! De nadruk lag op het delen van positieve ervaringen en beproefde methoden. Alles met als doel jongeren de beste start te geven voor hun toekomst, zowel in het werk, als privé. 

Zien lezen, doet lezen

Op het programma kwamen workshops en plenaire lezingen. De opening was door Sanne en Jan Terlouw, naast enthousiaste lezers en schrijvers, ook vader en dochter. Ze vertelden over de aanjagende rol van familie bij het ontwikkelen van hun eigen leesplezier. Kinderen kopiëren heel natuurlijk het gedrag van ouders. Zien lezen, doet lezen. Hetzelfde principe geldt ook in de klas waar jongeren zich spiegelen aan leerkrachten en leeftijdsgenoten. Logisch dat veel workshops gericht waren op het enthousiasmeren en stimuleren van kinderen. Belangrijke boodschap om mee te nemen: er zijn geen slechte boeken, alleen verkeerde boeken op het verkeerde moment. De kunst is dus om het juiste boek op het juiste moment te vinden.

Deventer Leescoalitie

Met ruim 120 aanmeldingen was de organisatie meer dan tevreden. De reacties van de deelnemers waren bovenal positief. De jaarlijkse conferentie verdient daarmee zeker zijn plek in het Aanvalsplan Laaggeletterdheid dat de gemeente Deventer begin 2021 gepresenteerd heeft. Daarin wordt ook gesproken over het oprichten van een Deventer Leescoalitie die, naar landelijk voorbeeld, zich bezig gaat houden met het bevorderen van leesplezier en daarmee leesvaardigheid van jongeren. Tijdens de online conferentie ondertekenden we samen met Sine Limite, Pabo Saxion, het Etty Hillesum Lyceum en de gemeente Deventer een convenant om ons in te spannen de Deventer Leescoalitie vorm te geven en op zoek te gaan naar enthousiaste professionals die de kar willen trekken.