Vrienden van de Athenaeumbibliotheek

Om de Athenaeumbibliotheek financieel te steunen is eind 1983 de 'Vereniging van Vrienden van de Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer' opgericht.

De vereniging wil in de eerste plaats de bibliotheek helpen bij de aanschaf van boeken, handschriften en andere documenten, die niet uit eigen middelen bekostigd kunnen worden. Daarnaast wil zij gelden verwerven voor de conservering van het bibliotheekbezit.

Wat doet de Vereniging van Vrienden voor u?

 • Het organiseren van exposities en lezingen;
 • Het houden van excursies;
 • Het verzorgen van publicaties over de bibliotheek en haar collectie;
 • Leden van de vereniging krijgen een uitnodiging voor alle (mede) door de vereniging georganiseerde evenementen.

Wat kunt u doen voor de Vereniging van Vrienden?

U kunt zich opgeven als lid door het aanmeldformulier op te sturen of in de bibliotheek af te geven. De contributie bedraagt €17,50 per kalenderjaar. U kunt ook lid voor het leven worden door een eenmalige bijdrage van €175,00. Daarnaast is het mogelijk de vereniging te steunen met schenkingen of legaten.

Publicaties en aankopen

Uit haar middelen heeft de Vereniging van Vrienden de uitgave van 'Stads- of Athenaeumbibliotheek 1560-1985' en mapjes ansichtkaarten met afbeeldingen uit het bezit van de bibliotheek kunnen financieren. Daarnaast heeft de vereniging onder meer de volgende aankopen mogelijk gemaakt:

 • Oostnederlands getijdenboek uit circa 1477 (foto hierboven)
 • Collectie Hartong (literatuur die op Overijssel betrekking heeft)
 • Handschrift uit de 17de eeuw met onder andere het landrecht van Overijssel en het dijkrecht van Salland
 • Handschrift "Aan het volk van Nederland", manifest van de Overijsselse patriot J.D. van der Capellen tot den Pol uit 1781
 • Verzamelband met 21 pamfletten, die betrekking hebben op J.D. van der Capellen tot den Pol, uit het laatste kwart van de 18de eeuw
 • Verscheidene incunabelen en postincunabelen van de Deventer drukkers Richard en Albert Pafraet en Jacob van Breda
 • Een eerste druk van Louis Couperus "Eline Vere" (1889) met een bijzondere band

Bezoek ook de website van de Vereniging van Vrienden: http://www.vriendensab.nl/