Verborgen fragmenten in de Athenaeumbibliotheek

Gepubliceerd op: 10 april 2018 12:21

Susanne de Jong (Athenaeumbibliotheek Deventer) geeft 7 juni een lezing over haar zoektocht naar middeleeuwse fragmenten die verborgen zitten in de boekbanden van de eeuwenoude collectie van de Athenaeumbibliotheek.

In de middeleeuwen was perkament het meest gebruikte schrijfmateriaal, maar vanwege het sterke en duurzame karakter kon perkament ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Middeleeuwse teksten die om wat voor reden dan ook niet meer interessant waren, werden gekookt tot lijm of werden in stukken gesneden om vervolgens gebruikt te worden als omslag van nieuwe boeken of als materiaal om de verbinding tussen het boekblok en de band te verstevigen. Hoewel we dit verschijnsel ook al zien in middeleeuwse handschriften, vindt dit hergebruik van perkament met name in zestiende- en zeventiende-eeuwse boeken op grote schaal plaats. In een groot aantal van deze boeken zijn fragmenten van middeleeuwse handschriften te vinden, die in de vorm van strookjes of losse bladen zijn hergebruikt als bindmateriaal.

Sinds februari 2017 is Susanne de Jong bezig met het opsporen en beschrijven van de middeleeuwse fragmenten in de collectie van de Athenaeumbibliotheek. In haar lezing neemt ze u mee op haar zoektocht naar deze ‘verborgen schatten’ en zal ze vertellen welke vondsten ze tot nu toe heeft gedaan.

De lezing is de laatste uit een serie van drie waarin jonge onderzoeksters ingaan op diverse onderwerpen waarbij een link wordt gelegd met de bijzondere collectie van de Athenaeumbibliotheek.

Donderdag 7 juni | 20.00 uur tot 21.00 uur in de hal van de Athenaeumbibliotheek (Klooster 12).

De inloop is vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. Vanwege de beperkte ruimte graag van tevoren aanmelden bij Susanne de Jong via sdejong@obdeventer.nl.