Van Liber Exodus tot Statenbijbel op 7 januari 2017

Gepubliceerd op: 9 december 2016 18:53

Op 31 oktober is ‘500 jaar protestant’ in Amsterdam van start gegaan. Er wordt een estafette van provincie naar provincie gehouden. In januari is Overijssel aan de beurt. De slotviering wordt op 31 oktober 2017 in Utrecht gehouden.

Bij Mathilde van Dijk kunt u deelnemen aan de workshop Moderne Devotie en Reformatie.

Dinand Webbink verzorgt een rondleiding door de Athenaeumbibliotheek die gevestigd is in het Buiskenklooster, een huis dat van circa 1400-1600 bewoond werd door zusters van het Gemene Leven, die leefden volgens de regels opgesteld door Geert Grote. Aansluitend volgt een presentatie van bijzondere Bijbels en Bijbelteksten. Het oudste fragment (9e eeuw) bevat een tekst uit het apocriefe Jesus Sirach. Het Liber Exodus stamt uit de twaalfde eeuw en is afkomstig uit het benedictijner klooster Wiblingen. Een ander topstuk is een Parijs bijbeltje uit de dertiende eeuw dat op flinterdun perkament is geschreven. Verder onder meer de eerste gedrukte Nederlandse vertaling uit 1477, die bekend staat als de Delftse Bijbel, de beroemde fraai geïllustreerde Vorstermanbijbel en een vroege Statenbijbel met handgeschreven correcties van Sibelius. Er is bijzondere aandacht voor werken van en over Luther, waaronder een Luthervertaling van de Bijbel uit 1536.

Dinand Webbink (1954) is cultuurhistorisch medewerker bij de Athenaeumbibliotheek en publiceert regelmatig over regionale geschiedenis en boekgeschiedenis.