Nieuwe publicatie: Religieuze verbinding in laatmiddeleeuwse stedelijke gemeenschappen

Gepubliceerd op: 20 mei 2021 10:27

In mei 2021 verschijnt de bundel Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550). Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular, onder redactie van Suzan Folkerts, conservator van de Athenaeumbibliotheek Deventer. Het boek gaat over de verbindingen die laatmiddeleeuwse stedelingen in Europa met elkaar aangingen door middel van religieuze teksten, beelden, objecten en rituelen.

Religious Connectivity

De grenzen tussen gemeenschappen van burgers (leken), kloosterlingen en geestelijken blijken poreuzer te zijn dan vaak wordt verondersteld. In dit boek wordt aan de hand van het begrip 'connectivity' (verbinding, verbondenheid) onderzocht hoe zich processen van uitwisseling, toe-eigening en hergebruik van religieuze kennis en literatuur voltrokken. Vanuit diverse onderzoeksgebieden dragen auteurs bij. Zo gaat een artikel over de verering van de heilige Petrus door leden van het slagersgilde in Perth, een ander over kennisverwerving in religieuze broederschappen in Toscane en een derde over religieuze liederen met profane melodieën in zusterhuizen. Suzan Folkerts schreef de introductie en een bijdrage over Deventer met de titel 'People, Passion, and Prayer. Religious Connectivity in the Hanseatic City of Deventer'. Hierin wordt de uitwisseling van boeken en teksten tussen de zusters en broeders van het gemene leven, drukkers, schrijvers én leken in vijftiende-eeuws Deventer behandeld. Onder anderen de drukker Richard Pafraet, het schoolhoofd Alexander Hegius en Katherina, die aan de Vispoort woonde en die de hoofdpersoon is in de wandelapp 'Hidden Deventer', komen voorbij.  

Europese context

Het boek komt voort uit het onderzoeksproject 'From Monastery to Marketplace' ('Het Evangelie op de markt') over de lezers van de eerste gedrukte Nederlandse Bijbels. Dit project werd gefinancierd met een Veni-subsidie van het NWO en door Suzan Folkerts uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen tussen 2013 en 2017. Met dit project nam zij deel aan een Europees academisch samenwerkingsprogramma met de titel 'New Communities of Interpretation. Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe', een zogenaamde 'COST action'. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een door de EU gesubsidieerde organisatie die onderzoeksnetwerken faciliteert. Veel van de auteurs die bijdragen aan de bundel namen ook deel aan deze 'action'. Het boek is deel 1 in de serie 'New Communities of Interpretation' die vanuit deze COST action verschijnt bij wetenschappelijke uitgeverij Brepols in Turnhout.