Conservering van de BORG-collectie

Gepubliceerd op: 12 juli 2019 09:17

Sinds 1966 beheert de Athenaeumbibliotheek Deventer de bibliotheekcollectie van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Deze BORG-collectie telt ruim 7000 titels, bevat veel unieke materialen uit en over Overijssel en is daarom van nationaal belang. In het digitaliseringsproject van de Koninklijke Bibliotheek en Google werden dan ook ruim 1100 titels geselecteerd uit de BORG-collectie. Deze gedigitaliseerde titels zijn beschikbaar gekomen via Google Books en zullen binnenkort ook via Delpher raadpleegbaar zijn.

De collectie verkeert in een slechte staat. Veel banden ontbreken of zijn gehavend, en menig boek is door de slechte kwaliteit van het papier verzuurd. In het verleden is al het een en ander gedaan aan conservering en restauratie, en onlangs is opnieuw een groot conserveringsproject afgerond. Met een ruime bijdrage van Stichting Boek & Wurm konden circa 600 brochures en boeken worden ontzuurd, 109 beschermende omslagen om brochures geplaatst en 17 boeken vakkundig gerestaureerd. Daarmee zijn deze boeken en brochures van verder verval gered en voor toekomstige raadpleging geschikt gemaakt.

De BORG-collectie is ontsloten via de catalogus van de Bibliotheek Deventer / Athenaeumbibliotheek en is ter inzage beschikbaar tijdens openingstijden van de studiezaal aan Klooster 12, Deventer. Voor meer informatie over openingstijden en regels rondom inzage bezoekt u onze website athenaeumbibliotheek.nl. E-mail: info-ab@bibliotheekdeventer.nl.