Help jij mee? Samen brengen we een uniek blad uit koorboek Lebuinuskerk terug naar Deventer

Gepubliceerd op: 3 augustus 2022 12:03

De Athenaeumbibliotheek bewaart niet alleen boeken, we zorgen ook dat de collectie wordt aangevuld met nieuw erfgoed. De Athenaeumbibliotheek kan dit jaar een uniek blad van een boek uit de Lebuinuskerk terug halen naar Deventer. We hebben jouw hulp daarbij nodig!

Waarom is dit boekblad bijzonder?

Uit de Lebuinuskerk zijn nauwelijks boeken van voor de Reformatie overgeleverd, en in Deventer bewaren we zelfs geen enkel boek. Drie boeken, waaronder de beroemde Lebuinuscodex, zijn als pronkstukken terechtgekomen in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Die werden in 1854 meegenomen uit Deventer door aartsbisschop Joannes Zwijsen en kwamen terecht in het Aartsbisschoppelijk Museum. Nu is er dus de kans voor de Athenaeumbibliotheek Deventer om een blad uit een antifonarium aan te schaffen. Een antifonarium is een koorboek met de beurtzangen die tijdens het dagelijks getijdengebed werden gezongen. Op het blad staat het gezang dat op Stille Zaterdag voor Pasen werd gezongen (Math. 28,1), en in de beginletter staat de opstanding van Christus afgebeeld. Verder staan afgebeeld, met de klok mee, kanunnik Johannes Okel, de heilige Lebuinus, het wapen van Deventer met de rijksadelaar, de heilige martelares Margaretha, de heilige missionaris Marcellinus, metgezel van Lebuinus, en bisschop Radbodus, die in de 9e eeuw wegens de Vikingaanvallen zijn toevlucht zocht tot Deventer. 

Herkomst
Uit historische bronnen weten we dat Johannes Okel in 1518 overleed en dat hij een antifonarium in twee delen aan de Lebuinuskerk schonk. Het is bijzonder dat de naam van de schenker staat vermeld, nog bijzonderder is dat het antifonarium in 1670 nog is gezien door een geleerde, die deze aantekening uit een van de delen overschreef (vertaald uit het Latijn): ‘In het jaar des Heeren M XVIII heeft de Eerwaardige Heer Johan Okel, de oudste kanunnik van de St. Lebuinuskerk te Deventer, dit laten aantekenen; en aan dezelfde kerk, voor het gebruik door de Heeren, twee Antifonalen geschonken; te weten een zomer- en een winterstuk. En dit Antifonaal is een van die twee.’ In de jaren of eeuwen na 1670 is het antifonarium, net als de andere boeken uit de Lebuinuskerk, verdwenen. Misschien is het al tijdens de oorlog in 1672-1674 ontvreemd, misschien later door iemand meegenomen zoals de drie koorboeken in Museum Catharijneconvent. Vorig jaar dook een blad uit dit boek op bij een veiling, met jouw steun kan het nu terugkeren naar Deventer! 

Bekijk hier de afbeelding van het complete boekblad

Help jij mee?

We kunnen deze aankoop niet alleen doen en vragen om uw en jouw hulp. De Gemeente Deventer, de Vereniging van Vrienden van de Athenaeumbibliotheek en de Athenaeumbibliotheek zelf dragen voor een belangrijk deel bij, maar we hebben nog enkele duizenden euro’s nodig. Laten we er samen voor zorgen dat dit belangrijke werk na 500 jaar terugkeert naar Deventer. Iedereen kan een bijdrage leveren via het crowdfundingsplatform Voordekunst. Door te klikken op de onderstaande Ik help mee wordt de pagina van Voor de Kunst geopend. 

Er zijn verschillende tegenprestaties per donatie, zoals een boek cadeau en een presentatie over het blad.

Ik help mee