Digitale databanken en collecties

(Inter)nationale databanken om te zoeken naar boeken uit de Athenaeumbibliotheek

Nederlandse Centrale Catalogus
De collectie van de Athenaeumbibliotheek is opgenomen in de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), waarin ook de collecties van andere Nederlandse bibliotheken te doorzoeken zijn. 

Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa
De BNM-I bevat documentatie over bewaard gebleven Middelnederlandse handschriften die zich in Nederland of elders in de wereld bevinden.

Medieval Manuscripts in Dutch Collections
De MMDC bevat beschrijvingen van middeleeuwse handschriften die bewaard worden in Nederlandse bibliotheken, musea, archieven, religieuze en culturele instellingen.

Short Title Catalogue Netherlands
De STCN bevat gegevens over gedrukte werken die tussen 1540 en 1800 in Nederland zijn verschenen.

Incunabula Short Title Catalogue
De ISTC is een internationale databank met gegevens over Europese gedrukte werken uit de 15e eeuw.

Universal Short Title Catalogue
De USTC is een internationale databank met beschrijvingen van werken die wereldwijd tussen 1450 en 1650 gedrukt zijn.

Catalogus Epistolarum Neerlandicarum
De CEN is een catalogus van de tot op heden ontsloten brieven berustend in de collecties van samenwerkende Nederlandse erfgoedinstellingen. De CEN bevat ongeveer 585.000 beschrijvingen van losse brieven en correspondentiedelen geschreven in de vroegmoderne en moderne tijd (ca. 1500 - heden).

Centraal bestand kinderboeken
Het CBK bevat ruim 345.000 beschrijvingen van voornamelijk Nederlandstalige kinderboeken, tijdschriften en centsprenten, en circa 72.000 beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen over jeugdliteratuur.

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren
De DBNL bevat een grote digitale collectie van teksten uit het hele Nederlandse taalgebied. De teksten komen uit de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis, van de vroegste tijd tot heden.

Websites met gedigitaliseerde deelcollecties van de Athenaeumbibliotheek

Athenaeumcollecties
Athenaeumcollecties bevat gedigitaliseerde collecties van de Athenaeumbibliotheek, waaronder middeleeuwse handschriften, oude drukken, Overijsselse oude kinderboeken, Deventer volks- en kinderprenten en literaire archieven van Deventer letterkundigen.

Het Geheugen
Het Geheugen van Nederland bevat afbeeldingen uit een groot aantal erfgoedcollecties. In deze databank zijn onze archieven van Deventer letterkundigen en van Overijsselse oude jeugdboeken en centsprenten opgenomen.

Delpher
Delpher is het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische teksten uit de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde pagina's uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften op één plek en op woordniveau te doorzoeken. Delpher bevat ruim 90.000 boeken, ruim 1 miljoen kranten en ongeveer 1,5 miljoen pagina's uit Nederlandse tijdschriften uit de 17e tot 20e eeuw. Circa 7500 titels uit de Athenaeumbibliotheek zijn via Google gedigitaliseerd en zijn te vinden onder 'Boeken Google'.

De Koerier/Deventer Dagblad 1869 tot en met 1945 
Gedigitaliseerde uitgaven van De Koerier/Deventer Dagblad op de website van Collectie Overijssel.

Meer weten? Op de website van de Koninklijke Bibliotheek is een uitgebreide lijst van vrij toegankelijke databanken en websites te vinden.