Deventer auteurs en religie

Deventer heeft een rijke religieuze geschiedenis met onder andere de Moderne Devotie. In de collectie van de Athenaeumbibliotheek zijn dan ook verschillende auteurs te vinden die over religie schreven.

Arnold Heymerick (1424-1491)

Heymerik ontving zijn opleiding te Deventer aan de Latijnse school, was een aantal jaren werkzaam bij de curie te Rome, maar het grootste deel van zijn werkzame leven als deken verbonden aan de stiftskerk te Xanten. Van zijn hand is de oudst bekende beschrijving van Deventer. Zo schreef hij: 'Zij is bijna onafgebroken en prachtig bebouwd met grote en kleine huizen, gasthuizen, openbare en particuliere kerkgebouwen. Van nature door mensenhand is zij zwaar versterkt met zeer dikke muren en hoge wallen, met hoog oprijzende torens, diepe grachten, met de rivier en ten slotte met niet te veroveren bolwerken.' Aan het einde van de beschrijving staat de datum 11 juli 1476 vermeld. 

Conflictus inter pacienciam et fortunam Roperti Archiepiscopi Coloniensis cum Hystoria Dauidis Burgundi Episcopi Traiectensis. Ac deinde persuasio cappate religionis non ineunde ante puberes annoes (Signatuur 101 D 15 KL)

Caspar Sibelius (1590-1658)

Geboren in Elberfeld krijgt Sibelius een strenge opvoeding van zijn ouders. Hij studeert onder andere in Herborn en Siegen voordat hij in 1608 met een onderzoek begint over de leer van Gomarus in Leiden. Later wordt hij predikant in Randerath en Gulik en in 1617 wordt hij predikant in Deventer. Sibelius is geschoold in Duits, Nederlands, Latijn en Grieks en daarom krijgt hij de opdracht om, samen met een commissie, de Bijbel te vertalen. De vertaling van de Bijbel wordt ook wel de Statenvertaling genoemd. 

Portret afkomstig uit: Historia Hiskiae (Signatuur H 2064)

Dionysius van der Keessel (1700-1755)

Van der Keessel  is geboren in Dordrecht en studeert theologie in Leiden. Hij is predikant voor meerdere gemeenten in Nederland voordat hij in 1729 predikant in Deventer wordt. Hij is bijna 26 jaar predikant in Deventer en daar publiceert hij veel werken over het christendom en de kerk. Hij levert onder andere kritiek op Het innige christendom van Wilhelmus Schrotinghuis. 

Oorsprong en voortgang de dweperij (Signatuur Di XVIII 40) 

Rudolf Dier van Muiden (ca. 1384-1458)

Rudolf Dier van Muiden, geboren in Muiden, trekt in 1398 naar Deventer. Hier groeit hij op in het Fraterhuis. Op veertienjarige leeftijd staat hij als leerling onder leiding van Florens Radewijns. Na zijn schooltijd wordt hij priester en later procurator van het Meester Geertshuis in Deventer. Voor meer dan 23 jaar behoudt hij deze functies en is hij een overtuigende devoot die een voorbeeld is voor zijn broeders, zusters en burgers in de stad. Zijn tijd vult hij met het schrijven van de levensgeschiedenissen van onder andere Geert Groote en Florens Radewijns.