Deventenaren over Deventer

Wie kan Deventer het best beschrijven? Deventer auteurs natuurlijk! In dit overzicht enkele schrijvers die het leven in Deventer en omgeving beschrijven!

Clemens Hogenstijn (1948-)

Hogenstijn wordt lange tijd beschouwd als de stadshistoricus van Deventer en is nauw betrokken bij de geschiedschrijving van Deventer. Hij promoveert aan de universiteit van Nijmegen op de patriottenbeweging in Deventer in de jaren tachtig van de achttiende eeuw. Hij heeft meerdere werken gepubliceerd over de geschiedenis van Deventer en de omliggende streken.

Anton Koch (1923-1990)

Koch is geboren in ’s-Gravenshage en gaat daar naar de lagere school. Hij verhuist naar Gent als zijn vader zijn baan als rentmeester verliest bij de hertog van Aremberg. In Gent studeert Koch geschiedenis en in 1947 legt hij het doctoraalexamen af in Utrecht. Vanaf dat moment is hij wetenschappelijk archiefambtenaar eerste klasse en werkt hij bij de Leidse universiteitsbibliotheek. In 1949 krijgt hij de functie gemeentearchivaris en bibliothecaris in Deventer en daar richt hij zich op het moderniseren van de collectie. Naast zijn werk als gemeentearchivaris en bibliothecaris is hij lid van de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen en is hij werkzaam bij de gemeentelijke monumentencommissie. Na zijn dood ontvangt Koch de Gulden Adelaar, de culturele prijs van de stad Deventer, voor zijn werk.

Zwarte kunst in de bisschopstraat (Signatuur Dv oct 447)

Jacob Cornelis van Slee (1841-1929)

Van Slee is geboren in Hillegom. Hij is een tijdlang predikant geweest in meerdere steden in Nederland, onder andere in Deventer van 1890 tot 1913. Tijdens zijn tijd in de stad is hij bibliothecaris van de stadsbibliotheek van Deventer. Hier hield hij zich onder andere bezig met het catagoliseren van de middeleeuwse handschriften. Ook schreef hij verschillende boeken, zoals een boek over De Illustre School. Dit boek is een belangrijk werk voor de geschiedschrijving van het Athenaeum Illustre. 

De Illustre School te Deventer:1630-1878 (Signatuur Dv oct 103)

Willem Draaijer (1847-1933)

Geboren en getogen in Deventer, brengt Draaijer zijn dagen door met het verkennen van de stad. Deze ronddwalingen wekken zijn interesse voor het dialect van Deventer. Ondanks dat hij niet meer woont in Deventer, blijft Draaijer geïnteresseerd in zijn geboortestad. Tijdens zijn werk als onderwijzer op onder andere scholen in Kampen en Barneveld publiceert hij meerdere boeken over Deventer. Het woordenboekje over het Deventers dialect is zijn meest bekende werk.

Woordenboekje van het Deventersch dialect (Signatuur Dv oct 83a)