De politici van Deventer

Verscheidene politici in Deventer houden zich niet alleen bezig met politiek, maar schrijven ook hun eigen literatuur.

Gerhard David Jordens (1734-1803)

Geboren en getogen in Deventer, gaat Jordens naar het Athenaeum vanaf 1750. In 1753 verdedigt hij zijn scriptie over rechtsgeleerdheid en hij promoveert in 1756 in Leiden. Na zijn studie keert hij terug naar Deventer waar hij in 1771 burgemeester van de stad wordt. Hij is een aanhanger van de patriotten en in 1798 wordt hij gevangengenomen in het huis Honselaarsdijk tijdens de staatsgreep van Fransgezinden. Na 6 maanden wordt hij vrijgelaten. In 1801 wordt hij lid van het Hoge Nationale Gerechtshof en hij blijft dit tot zijn dood in 1803. Als schrijver publiceert Jordens meerdere Latijnse gedichten. 

Gijsbert Cuper (1644-1716)

Cuper wordt geboren in Hemmen en gaat in Nijmegen naar school. In Leiden gaat hij letterkunde en oudheidkunde studeren. Na een korte periode in Leiden vertrekt hij naar Parijs om zijn kennis te verbreden. Tijdens zijn plannen voor een reis naar Italië krijgt hij een aanbod van het Athenaeum in Deventer. Van 1668 tot 1681 is hij hoogleraar Griekse en Latijnse letterkunde, geschiedenis en oudheden in Deventer en vanaf 1672 is hij ook rector. Zijn politieke carrière begint tijdens zijn hoogleraarschap in Deventer en hij stopt met lesgeven als hij lid wordt van de Staten-Generaal. Tijdens zijn leven verzamelt Cuper veel boeken en munten en hijzelf schrijft ook meerdere werken.

Lettres de critique, d'histoire, de littérature, etc. écrites à divers savans de l'Europe (Signatuur 68 A 133)

Martinus van Doorninck (1755-1837)

Net als Jordens, is van Doorninck geboren en getogen in Deventer. Hij studeert rechtswetenschap in Leiden en promoveert in 1796. Na zijn studie keert hij terug naar Deventer en wordt hij lid van de gezworen gemeente in 1798. Hij is lid van de stedelijke raad tot zijn dood en is burgemeester van Deventer van 1831 tot 1837. Naast zijn politieke werk in Deventer is hij ook lid van de Provinciale Staten van Overijssel van 1820 tot 1824 en van 1829 tot 1837. Van Doorninck is erg betrokken bij de administratie en kwaliteit van het onderwijs in zijn stad. Daarnaast helpt hij mee met het ordenen van het archief in Deventer en schrijft hij meerdere werken over Deventer. 

Afbeelding Door Johannes Anspach, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122025702.