Samenwerking Kunstcircuit met basisschool De Vijf-er, Geert Groote Huis, Lebuinuskerk en Atheneumbibliotheek

Op 1 januari 2023 bundelden Kunstcircuit Deventer en de Bibliotheek Deventer de krachten in één multifunctionele organisatie. Hierover lees je meer in het jaarverslag van 2023. Samenwerking tussen de organisaties was er echter al volop in 2022. Binnen het programma ‘Deventer Perspectief’ bijvoorbeeld.

Deventer in perspectief

In dit programma ontwikkelen drie scholen (met maar liefst 48 klassen), vijf erfgoedpartners; Deventer Verhaal, Geert Groote Huis, Etty Hillesum Centrum, de Lebuïnuskerk en de Atheneumbibliotheek en vier mediapartners; Astrid van Loo, Studio Z, de Toonwerkplaats en Tijdlab gedurende drie schooljaren in co-creatie nieuw lesaanbod. De lessen gaan over het beleven van erfgoed of het vaardiger worden in nieuwe media (fotografie, vlogs, game-design, animaties), aanbod dat tot dan toe in het lesprogramma onderbelicht was gebleven. 

Erfgoed van dichtbij beleven

Het programma 'Deventer in Perspectief’ werd uitgerold in 2022 en liet leerlingen uit het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs het Deventer erfgoed van dichtbij ervaren. Zo werden leerlingen zich bewust van wat er in hun stad te vinden is aan (im)materieel erfgoed en gingen er actief mee aan de slag. De ontwikkelde lessenreeks begon met een bezoek aan de erfgoedinstelling zelf. Zo gingen groep zeven en acht naar de Atheneumbibliotheek, groepen één, twee en drie naar de Lebuinuskerk en Geert Groote kwam ‘in eigen persoon’ naar de Vijf-er voor groep vier, vijf, en zes. De leerlingen hielden hun adem in bij het verhaal dat Geert Groote vertelde en daarna barste het vragenstellen los. Ze waren ‘aangezet’ en daarom was het des te leuker om het Geert Groote Huis te bezoeken en een speurtocht door de stad te maken.

Design Thinking

Als leidraad werd gekozen voor de 5 fasen methode uit de design wereld; de Design Thinking methode. Design Thinking draait om het begrijpen van de mensen voor wie een product of dienst ontwikkeld wordt. Leerlingen interviewden elkaar en maakten lesmateriaal in de belevingswereld van hun medeleerlingen. Zo werkten leerkrachten, medewerkers erfgoededucatie en kunstdocenten intensief samen met inzet van elkaars expertise. 

Op school werd er in groep zeven en acht geschreven met ganzenveren en letters versierd met bladgoud zoals in de oude boeken in de Atheneumbibliotheek te zien was. De leerlingen mochten een persoonlijk documentje maken dat officieel is opgeslagen in de Atheneumbibliotheek. De leerlingen kregen via een opgestuurd filmpje te zien hoe dat in z'n werk ging, waar ze zeer van onder de indruk waren.

Net als de minstens 400 jaar oude boeken die ze hadden mogen bekijken, zouden hun verhalen over 400 jaar nog terug te vinden zijn in het archief!  Groep vier, vijf en zes presenteerden het gedachtengoed van Geert Groote en de tijd waarin hij leefde met theater en een expositie. In groep één, twee en drie leerden de leerlingen van beeldend kunstenaars met klei werken en maakten hun eigen steen met fossiel. In de Lebuinuskerk kon je een pad volgen door op de ‘zwarte stenen’ te lopen en ze ontdekten hoe dieren in de tijd konden verstenen zoals het zee-egeltje in de stenen vloer.  

Win-win

Niet alleen de leerlingen leerden op een andere manier te kijken. Ook de erfgoedinstellingen ontdekten hoe ze een aanbod kunnen maken dat direct aansluit bij de behoefte van het onderwijs en de belevingswereld van de leerlingen.   

De lessenreeks die in 2022 ontwikkeld is, werd begin 2023 getest en uitgevoerd om eventueel nog verder bij te schaven. Het idee is om hier om de twee jaar een project Deventer Erfgoed over te maken.  

Bekijk hier het jaarverslag van Kunstcircuit

Op de foto: Marijke Blok, programmaleider onderwijs

Terug naar de vorige pagina