Leren hoe je jongeren aan het lezen krijgt

Op de foto zie je Elsbeth voor haar eigen volle boekenkast staan.

Ga lekker lezen! Kruip in bed met een boekje. Leg je mobiel weg. En zeg tegen je ouders 'Stoor mij niet, ik lees'. Dat is wat Elsbeth Nijhuis - docent Nederlands en taalcoördinator bij het Etty Hillesum Lyceum haar leerlingen altijd meegeeft.

Helemaal bezield door de gedachte dat het goed komt

Elsbeth: “Het doel van het project dBos (de Bibliotheek op School) is ontzettend belangrijk. Samen willen we alle jongeren op onze scholen de gelegenheid geven steeds meer en beter te lezen. We richten nu op al onze locaties prachtige mediatheken in. De Bibliotheek zorgt voor het aanschaffen en toesturen van de boekencollecties. Die boeken zijn er al, maar helaas zijn nog niet alle mediatheken verbouwd. Ook krijgen alle leerlingen en docenten een gratis bibliotheekpas. Hiermee kunnen ze boeken lenen in de bibliotheek. Het duurt helaas langer dan verwacht voordat de passen gerealiseerd zijn. Maar ja, ik snap het ook wel. Er gebeurt veel op het gebied van taal en alles is prioriteit. Ik ben helemaal bezield door de gedachte dat het goed komt. Want met elkaar gaan we zorgen voor leesinspiratie.”   

Leren hoe je jongeren aan het lezen krijgt

“De Bibliotheek heeft ons twee leesconsulenten toegewezen. Twee zeer belezen mensen, die allerlei projecten organiseren, schrijvers en dichters in de klas halen, boekpromoties organiseren. En ze leren ál onze docenten, dus niet alleen de docenten Nederlands, hoe ze jongeren aan het lezen krijgen. Het is immers bij alle vakken belangrijk dat leerlingen bijvoorbeeld bij een toets de vragen begrijpen.”

Deventer Leescoalitie en Week van het Leesplezier

Leesinspiratie wordt ook bevorderd vanuit de Deventer Leescoalitie, gericht op kinderen van 0-18 jaar. Een mooi voorbeeld van zo’n inspiratie-activiteit is de Deventer Week van het Leesplezier. Daarvoor stellen onze leesconsulenten Karin Spithoven en Jeroen Schwartz een spannend boek digitaal beschikbaar. Dit jaar voor de vmbo-leerlingen op alle locaties. Of die wel willen lezen? “Ik heb gemerkt dat ze het fantastisch vinden! Vorig jaar richtten we ons al op twee locaties, waar de leerlingen toen onder leiding van Johanneke ter Stege (Deventer Dichter 2015-2017) een soort rap hebben gemaakt. Ik heb hele ontroerende filmpjes gezien van leerlingen die zo leerden zich tekstueel te uiten.”

Schoolbreed leesuur

“Een ander plan is het instellen van een schoolbreed leesuur. Ik zie helemaal voor me dat iedereen straks tijdens een vast uur aan het lezen is. Dus alle leerlingen, alle docenten en ook de directeur en de conciërge. Zonder telefoons natuurlijk.” 

Taal voor nieuwkomers

“Wat ook belangrijk is: het EHL doet veel voor nieuwkomers in Nederland. We hebben een grote internationale schakelklas. Vanuit de basisvaardigheden besteden we daar uiteraard aandacht aan taal. Daarvoor moeten de voorzieningen goed zijn. En we willen nog meer doen voor een goede overgang naar het reguliere onderwijs. Wij kunnen daarvoor onvoldoende menskracht vrijmaken. Daarom zijn we heel blij met de hulp van de leesconsulenten.” 


Erwin Karst, adviseur Rijnbrink, over leesplezier voor jongeren

“Vanuit Rijnbrink hebben we geholpen met de acquisitie en exploitatie voor de samenwerking binnen de aanpak de Bibliotheek op School (dBos). De Bibliotheek op School is door bibliotheken al breed uitgerold in het primair onderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is iets meer ondernemerszin nodig. 

Landelijk zijn de alarmbellen afgegaan over het leesniveau van jongeren. Dat heeft gezorgd voor extra incidentele subsidies die een samenwerking als deze kunnen ‘aanjagen’. De gemeente Deventer is partner in het project en draagt bij in de financiering vanuit het Nationaal Onderwijs Programma. Ik vind het mooi dat we hiermee in Deventer met een breed draagvlak werken aan een structurele doorlopende leeslijn. En we sluiten in één keer vrijwel het volledige VO aan op de Bibliotheek op school. Dat is best uniek!” 

Terug naar de vorige pagina