Geen angst meer voor de smartphone

“Je kunt zo’n cursus van de bieb gaan volgen”, zegt Albertine Ambrawo nu als ze iemand ziet ‘rommelen’ met een telefoon. Zelf ging ze in 2022 met een buurvrouw mee. Er ging een wereld voor haar open.

Iedereen doet mee

Wij willen dat iedereen mee kan doen en zich goed kan redden in onze informatiesamenleving. Om dit doel te bereiken werken we samen met verschillende partners uit de stad, waaronder Gilde-Seniorweb Deventer. “Tijdens ons gratis inloopspreekuur in de Bibliotheek Keizerslanden kunnen mensen terecht met vragen over hun telefoon, tablet of laptop. Onze instructeurs hebben veel inhoudelijke kennis en delen die graag”, zegt Diederik Gerth van Wijk van Gilde-Seniorweb. De samenwerkingspartners versterken elkaar op verschillende manieren. Zo werden afgelopen najaar de partners benaderd door de Katholieke Bond Ouderen (KBO) in Lettele om een smartphone cursus te geven aan haar leden. Gilde-Seniorweb Deventer heeft deze cursus gegeven en kon daarbij gebruik maken van de docententelefoons van de bibliotheek. Een mooie wisselwerking.  

Smartphone cursus

In 2022 volgden digivrijwilligers Peter Fleur en Jan Mul en Diederik Gerth van Wijk van Gilde-Seniorweb Deventer een training bij BiblioPlus, een collega-bibliotheek in Brabant, waarin ze leerden hoe je op een effectieve manier een smartphone cursus geeft. Vervolgens startte in het najaar van 2022 de eerste smartphone cursus in de Bibliotheek Keizerslanden onder leiding van Peter en Jan. De cursisten leren hier bijvoorbeeld apps downloaden, contacten toevoegen, agenda beheren en notities maken op de telefoon. Ook het onderwerp privacy komt aan bod. Door het onder begeleiding zelf te doen tijdens de lessen, raken de deelnemers er meer vertrouwd mee. De cursussen zijn een groot succes. Er is zoveel animo dat gezamenlijk is besloten om het aantal cursussen uit te breiden.   

Niet zo handig

Albertine Ambrawo was een van de cursisten van de smartphone cursus: “Ik had al wel een smartphone, maar ik was er niet zo handig mee. Gewoon bellen en appen dat ging nog wel. Maar bij het combineren van meerdere functies ging het fout, zoals een foto maken en die dan versturen. Nu gaat alles mij makkelijker af en gebruik ik mijn telefoon ook vaker. Als ik bijvoorbeeld een bepaalde struik wil snoeien, zoek ik nu even op mijn telefoon op hoe dat moet. En als ik iets moet regelen voor de ouderenbond, zoek ik naar handige tips. Ik kan zo’n cursus iedereen aanraden!” 

Wegnemen van angst

Peter: “Om te beginnen besteden we aandacht aan hoe je iets aantikt op je telefoon. Daarin zien we veel verschil. Sommige deelnemers zijn zelfs bang om hun telefoon aan te raken. We zeggen altijd dat je niks kapot kunt maken en dat je er gewoon mee aan de slag moet. Wat niet wil zeggen dat we niet ingaan op veiligheid. We wijzen op de gevaren van online criminaliteit en dat je nooit klakkeloos op een link moet klikken. Maar het gaat vooral om het wegnemen van angst om de smartphone te gebruiken.” Jan: “De cursus is niet zomaar een ‘praatje-bij-een-plaatje’, maar vooral interactief van opzet. Cursisten oefenen op hun eigen telefoons en er wordt veel aandacht besteed aan individuele vragen. Daarom hebben wij besloten de groepsgrootte te beperken tot slecht 6-8 deelnemers en de cursus te verlengen met een extra sessie waarin veel ruimte is voor vragen."

Zelf kunnen

De meeste deelnemers van de smartphone cursussen zijn tussen de 60-75 jaar oud. Onder hen relatief veel weduwen. Jan: “Bij deze groep merk je dat bepaalde zaken altijd werden geregeld door hun partner. Als die er niet meer is, zitten ze opeens met hun handen in het haar. Zorg dat je het zelf kunt, daar hameren we altijd op.” Albertine: “Precies! En dan blijkt het ook nog eens gewoon leuk te zijn. Voor mij ging er een wereld open.” 

Geduld

Diederik Gerth van Wijk: “Het Gilde verzorgt ook de cursussen van SeniorWeb. We zijn dus gewend aan de oudere doelgroep en we hebben veel geduld. Daarin schuilt onze kracht.” Peter vult aan: “Het staat niet van tevoren vast op welk moment iemand het moet snappen. Sommige deelnemers hebben nu eenmaal wat meer tijd en hulp nodig dan anderen. Daar proberen wij rekening mee te houden. Met elkaar zorgen we ervoor dat iedere cursist echt verder geholpen wordt.”


Hetty Odenthal, medewerker Team Participatie en Zelfredzaamheid, over het ontwikkelen van digitale vaardigheden

  • “Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden zien we dat de deelnemers van onze cursussen meer vertrouwen krijgen in het gebruik van hun telefoon, tablet of laptop. Hiermee dragen we bij aan het verkleinen van de digitale kloof. De samenwerking met een partner als Gilde-Seniorweb is daarbij heel waardevol omdat zij bij gerichte vragen echt de diepte in kunnen gaan. Daarnaast helpen onze digivrijwilligers ons bij het opzetten en uitvoeren van cursussen en workshops.

Terug naar de vorige pagina