Het aantal leesclubs in Deventer is de afgelopen jaren explosief gegroeid. De teller staat inmiddels op 32. Deze clubs worden allemaal ondersteund door de Bibliotheek Deventer.

Zelf beginnen of aansluiten

Initiatiefnemers zijn zowel individuele lezers als groepjes. Al naar gelang hun voorkeuren sluiten ze zich bij elkaar aan. Verreweg de meeste leesclubs worden gevormd door vrouwen van boven de 40. Maar er zijn ook jongeren die met elkaar in discussie gaan over de strekking van een boek. Een bijzonder leuke club is die van serviceflat Beeckestein die bestaat uit vitale vrouwen van gemiddeld 85 jaar. Alles is dus mogelijk.

Ondersteuning

De Bibliotheek Deventer biedt elke leesclub ondersteuning. Medewerkers reserveren voldoende exemplaren van de te lezen boeken en de eerste boekbespreking wordt gedaan door iemand van de bibliotheek. Helaas zijn we gestopt met het maken van boekdossiers maar voorzover reeds aanwezig wordt er van het te bespreken boek een dossier digitaal meegeleverd. Mocht het boek verfilmd zijn dan kan de dvd daarvan bekeken worden in de Huiskamerbioscoop

Meer weten

Wil je weten wat de Bibliotheek Deventer voor jou kan doen bij het opzetten van een leeskring of over de mogelijkheden om aan te sluiten bij een bestaande club, stuur dan een mail naar .