Bibliotheek aan Huis

Geen dag zonder boek!

Voor wie is Bibliotheek aan Huis
Als u niet meer in staat bent zelf de bibliotheek te bezoeken dan kunt u gebruik maken van onze service 'Bibliotheek aan Huis'.

Hoe werkt Bibliotheek aan Huis
Een medewerker van Bibliotheek aan Huis zoekt u thuis op om bij u te informeren naar uw leeswensen en interessegebieden. Daarna zoekt de medewerker de materialen voor u uit en brengt deze één keer in de vier weken bij u thuis.

De Bibliotheek Deventer heeft een ruime keuze aan boeken op allerlei gebied, alsook cd's, films, muziekdvd's, tijdschriften en e-books.
Voor slechtzienden zijn er passende mogelijkheden zoals luisterboeken, grootletterboek en daisyroms.

Bibliotheek aan Huis werkt met gekwalificeerde vrijwilligers.

Wat zijn de kosten van Bibliotheek aan Huis
U betaalt voor deze service alleen de kosten van een abonnement van de Bibliotheek Deventer, tegen de geldende tarieven en voorwaarden.

Hoe kunt u zich aanmelden
Wilt u meer informatie over Bibliotheek aan Huis of wilt u zich hiervoor aanmelden, belt u dan met de Bibliotheek Deventer, telefoonnummer (0570) 67 57 00 of u stuurt een e-mail naar . Vervolgens neemt een medewerker contact met u op.