De Bibliotheek op School is een meerjarige samenwerking tussen school en bibliotheek. Het belangrijkste doel hiervan: het leesplezier van uw leerlingen bevorderen. Want kinderen die met plezier lezen, lezen meer én beter!

Het samenwerkingsproject De Bibliotheek op School kent een aantal onderdelen:

  • De cursus Open Boek, die uw leerkrachten opleidt tot leescoördinatoren. Aan de hand van deze cursus wordt een leesplan geschreven, waarin het beleid en de uitvoering van leesbevordering in de school wordt vastgelegd.
  • Ondersteuning van een educatiespecialist van de bibliotheek gedurende een vast aantal uur per week
  • Ondersteuning bij het beheer en onderhoud van de schoolbibliotheek (bijvoorbeeld bij het saneren en het opstellen van een collectieplan)
  • Het schoolbibliotheeksysteem SchoolWise
  • Gebruik van leesbevorderingsprojecten en –producten van de bibliotheek
  • Lidmaatschap van leerkrachten en leerlingen: onbeperkt lenen voor een periode van zes weken, plus vervoer van de boeken van en naar de school door de Deventer Fietskoerier
  • Deelname aan de Monitor van de Bibliotheek op School, een digitale vragenlijst die jaarlijks ingevuld wordt door leerkrachten én leerlingen. Het leesbevorderend gedrag van de leerkrachten wordt hiermee gemeten, evenals het leesplezier van de leerlingen. De resultaten van deze Monitor kunnen gebruikt worden om het effect van de Bibliotheek op School te meten en om nieuwe doelen te stellen.

Interesse…? Neem dan contact op met Marike Rienstra: , 0570-675781.

Kijk ook eens op www.debibliotheekopschool.nl