De Bibliotheek is een bijzondere plek die het waard is om te steunen. Kinderen zijn tot hun 18e verjaardag gratis lid van de Bibliotheek. Door te doneren helpt u mee deze waardevolle voorziening toegankelijk te houden voor iedereen. U draagt bij aan het maatschappelijk belang van de Bibliotheek, zeker nu de gemeentelijke subsidies onder druk staan.

Wilt u uw waardering voor ons financieel tot uiting brengen dan stellen wij dat zeer op prijs.Het bedrag naar keuze kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL80 SNSB 0933 0568 50 onder vermelding van 'donatie'

Belastingvoordeel dankzij ANBI-status

Bibliotheken zijn bij de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' (ANBI). Dat betekent dat het belastingtechnisch voordelig is om te doneren. Voor u als donateur én voor ons als ontvanger:

  • Particulieren kunnen hun gift 1,25 keer aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Doneert u bijvoorbeeld € 100, dan hoeft u over € 125 van uw inkomsten geen belasting te betalen.
  • Bedrijven kunnen hun gift 1,5 keer aftrekken vennootschapsbelasting. Doneert uw bedrijf bijvoorbeeld € 100, dan mag u € 150 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
  • De Bibliotheek hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de donatie.

Meer uitleg over donaties aan cultuur leest u op daargeefjeom.nl.

Hartelijk dank, we waarderen het bijzonder dat u ons steunt.