Direct naar de inhoud
Resultaten 41 - 49 van 49

Gepubliceerd op: woensdag 19 juli 2017
Tuinfeestspecial in de Athenaeumbibliotheek 
Ieder jaar is de oude binnenstad van Deventer het podium voor meer dan 30 dichters. Rondom Theater Bouwkunde dragen zij voor uit eigen werk in het intieme decor van middeleeuwse kloostertuinen.

DevenIJsselbinnale2017ter Verhaal en de Bibliotheek Deventer organiseren gezamenlijk een aantal optredens rond het thema 'De IJssel in poëzie en literatuur’.

Dit thema sluit aan bij de IJsselbiënnale 2017. De optredens zullen afwisselend geïntroduceerd worden door Alice van Diepen (directeur Bibliotheek Deventer) en Garrelt Verhoeven (directeur Deventer Verhaal).

Op zaterdag 5 augustus vinden de volgende optredens plaats in de Athenaeumbibliotheek:

16.45 – 17.00 uur Jos Paardekooper - introductie door Alice van Diepen
17.30 – 17.45 uur Kester Freriks - introductie door Garrelt Verhoeven
18.00 – 18.15 uur Adriaan van Dis - introductie door Alice van Diepen
20.00 – 20.30 uur Jacques Klöters - introductie door Garrelt Verhoeven
21.30 – 21.45 uur Jan Jaap Kolkman - introductie door Alice van Diepen
22.00 – 22.15 uur Johanneke ter Stege - introductie door Garrelt Verhoeven

Het programma begint om 16.00 uur; de kassa is geopend om 15.00 uur.
Het festival duurt tot 24.00 uur.
Ook voor dit programma heeft u een kaart voor het Tuinfeest nodig.
 
 
 
 

Gepubliceerd op: woensdag 25 januari 2017
Het aantal tijdschriften op de leesplank van de Athenaeumbibliotheek is verkleind. De tijdschriften die uniek zijn voor de Athenaeumbibliotheek  blijven. Algemene tijdschriften en dagbladen als Het Financieele Dagblad en NRC Handelsblad kunt u lezen in de Bibliotheek Centrum op de Brink. Voor het raadplegen van elektronische tijdschriftenbestanden verwijzen wij u graag naar de Koninklijke Bibliotheek. Ook kunt u een tijdschriftartikel aanvragen uit een andere bibliotheek in Nederland via de landelijke catalogus Picarta. De medewerkers aan de balie helpen u graag verder.

Gepubliceerd op: vrijdag 23 december 2016

Op donderdag 22 december 2016 is in de Athenaeumbibliotheek in Deventer de aftrap gegeven voor de feestelijke viering van 750 jaar IJssellandschap. IJssellandschap en haar rechtsvoorganger De Verenigde Gestichten beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. In het Deventer stadsarchief wordt zorgvuldig een document, een charter, bewaard, gedateerd op 22 december 1267, waarin voor het eerst gesproken wordt over het gasthuis de Heilige Geest. Dit gasthuis, dat eeuwenlang aan de Brink stond en waar nu de Bibliotheek Deventer in gevestigd is, kan worden beschouwd als het eerste instituut dan sindsdien ononderbroken niet alleen zorg verleende, maar ook land en boerderijen beheerde.

Het verhaal van IJssellandschap
Acht ambassadeurs die IJssellandschap van toen en nu vertegenwoordigen, krijgen de opdracht om in 2017 het verhaal van IJssellandschap te documenteren. Hoe? Dat bepalen zij zelf. Hun document wordt op 22 december 2017 op een bijzondere wijze toegevoegd aan het Stadsarchief. Zo weet men over 750 jaar, wanneer IJssellandschap het 1500-jarig bestaan viert, hoe het er in 2017 voor stond.

Verhalenwagen
In 2017 trekt de Verhalenwagen langs zes landgoederen. Op elke halteplaats kun je het verhaal van IJssellandschap ontdekken en er jouw eigen verhaal aan toevoegen. Landgoed Veldhuizen bijt in januari en februari het spits af. Ga mee op ontdekkingsreis en volg het programma op website en Facebook 

Gepubliceerd op: vrijdag 09 december 2016
Op 31 oktober is ‘500 jaar protestant’ in Amsterdam van start gegaan. Er wordt een estafette van provincie naar provincie gehouden. In januari is Overijssel aan de beurt. De slotviering wordt op 31 oktober 2017 in Utrecht gehouden.

Bij Mathilde van Dijk kunt u deelnemen aan de workshop Moderne Devotie en Reformatie.

Dinand Webbink verzorgt een rondleiding door de Athenaeumbibliotheek die gevestigd is in het Buiskenklooster, een huis dat van circa 1400-1600 bewoond werd door zusters van het Gemene Leven, die leefden volgens de regels opgesteld door Geert Grote. Aansluitend volgt een presentatie van bijzondere Bijbels en Bijbelteksten. Het oudste fragment (9e eeuw) bevat een tekst uit het apocriefe Jesus Sirach. Het Liber Exodus stamt uit de twaalfde eeuw en is afkomstig uit het benedictijner klooster Wiblingen. Een ander topstuk is een Parijs bijbeltje uit de dertiende eeuw dat op flinterdun perkament is geschreven. Verder onder meer de eerste gedrukte Nederlandse vertaling uit 1477, die bekend staat als de Delftse Bijbel, de beroemde fraai geïllustreerde Vorstermanbijbel en een vroege Statenbijbel met handgeschreven correcties van Sibelius. Er is bijzondere aandacht voor werken van en over Luther, waaronder een Luthervertaling van de Bijbel uit 1536.

Dinand Webbink (1954) is cultuurhistorisch medewerker bij de Athenaeumbibliotheek en publiceert regelmatig over regionale geschiedenis en boekgeschiedenis.

Meer over het programma ‘500 jaar protestant’ te Deventer leest u hier.

Gepubliceerd op: woensdag 23 november 2016

Bezoekers van het Geert Groote Huis kunnen zich laten meevoeren naar de tijd van Geert Groote. Met een virtual-reality-bril kunnen ze een kijkje nemen in de verdwenen kapel van Geert Groote en zijn volgers.

De kapel van de Moderne Devotie stond op de plek waar enkele jaren geleden het Geert Groote Huis is gebouwd. Bezoekers kunnen vanaf zaterdag een Occulus Rift opzetten en zo een virtueel kijkje nemen in de tijd waarin de broeders en zusters van het Gemene Leven samenleefden.

Bezoekers zien hoe de kapel eruit zag rond het jaar 1500. In de virtuele kapel kunnen bezoekers ook een blik werpen op een bijzonder psalter. Dat psalmboek omvat de 150 psalmen uit het Oude Testament en daarnaast vaak ook cantica, litanieën en een calendarium, een liturgische kalender.

Het psalter dat model stond voor de virtuele versie is eigendom van de Athenaeumbibliotheek, maar van half december tot eind januari 2017 ook in het echt te zien in Museum Geert Groote Huis.

Museum Geert Groote Huis is open van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
Het museum bevindt zich aan het Lamme van Dieseplein 4 in Deventer.

Gepubliceerd op: donderdag 10 november 2016

De heer Paul Kluwer heeft de expositie 'Oude en nieuwe wijsheid' - van Nico Kluwer tot Ankh-Hermes op 10 november in de Athenaeumbibliotheek geopend.

In 2016 heeft Paul Kluwer het gehele fonds van zijn vader Nico Kluwer tot Ankh-Hermes aan de Athenaeumbibliotheek Deventer geschonken. En nog brengt de familie regelmatig een doosje met boeken naar de bibliotheek.
Deze bijzondere boeken over spritualiteit, esoterie, gezondheid en paranormale wetenschappen zijn in deze expositie te bezichtigen. In de tentoonstelling die de titel ‘Oude en nieuwe wijsheid’ heeft gekregen, komen vele hoogtepunten en bijzondere uitgaven aan bod vanaf 1923 tot heden.

In aanwezigheid van zijn vrouw en dochters, familie, auteurs, vrienden, genodigden en geïnteresseerden vertelde Paul Kluwer over de geschiedenis van zijn familie en de uitgeverij Kluwer en Ankh-Hermes, vertelde hij met passie over het vak van uitgever, de beroemde Ankertjes, de trouwe werknemers en meer.
Paul Kluwer opende de expositie door het doorknippen van een rood lint, waarna de gasten konden genieten van de prachtige selectie van de collectie.

Dinand Webbink, cultuurhistorisch medewerker van de Bibliotheek Deventer, publiceerde in het Magazine MijnStadMijnDorp een artikel met achtergrondinformatie over deze expositie.
De tentoonstelling is van 14 november tot 20 januari 2017 te bekijken.
Voor uitgebreide informatie over de tentoonstelling is er bovendien een app ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden via http://www.sab-app.nl.

Gepubliceerd op: dinsdag 25 oktober 2016

Al veertig jaar verzamelt Deventenaar Georg Hartong boeken over Overijssel. Sinds 1991, nu een kwart eeuw geleden, bevindt een groot deel van zijn collectie zich in de Athenaeumbibliotheek aan Het Klooster. In de vijfentwintig jaar breidde de collectie zich door schenkingen voortdurend uit.

Maandag 24 oktober j.l. schonk de gepassioneerde bibliofiel opnieuw ruim honderd bijzondere boeken aan de Vereniging van Vrienden van de Athenaeumbibliotheek. Dat het om heel speciale gift gaat, blijkt alleen al uit het feit dat zo’n veertig boeken tot nu toe in geen enkele bibliotheek aanwezig waren. De collectie-Hartong groeit hiermee uit tot ongeveer 2500 titels. Het gaat om een kapitale schat aan informatie over het literair en boekhistorisch erfgoed van Overijssel uit de periode 1600-1950. Hartong verzamelt alle boeken die betrekking hebben op Overijssel. Uiteraard werken die over Overijssel gaan, maar ook van Overijsselse schrijvers en uitgaven van alle Overijsselse drukkers. De collectie-Hartong is voor de provincie van onschatbare cultuurhistorische waarde.

Gepubliceerd op: dinsdag 04 oktober 2016

Op de tentoonstelling Heilig Schrift in Museum Catharijneconvent in Utrecht zijn twee bijzondere handschriften uit Deventer Athenaeumbibliotheek te zien. Het gaat om kolossale middeleeuwse Hebreeuwse Bijbelboeken van een eerbiedwaardige ouderdom. Opvallend in deze dertiende-eeuwse boeken zijn de illustraties. De mensen, draken, honden en andere (fabel)dieren zijn gevormd uit zeer kleine letters. Een Joodse kunstvorm die bekend staat als microkalligrafie. Deze kunstvorm ontstond meer dan tien eeuwen geleden en maakt letterlijk het woord tot beeld. Ook Arabische kalligrafen gebruikten deze techniek en zo inspireerden de Joodse en Arabische kunstenaars elkaar. Microkalligrafie was een wel heel bijzondere uitweg voor de beperkingen die werden opgelegd door het tweede gebod: ‘Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch wat onder op de aarde is ...’.

Het boek Exodus bevat bijvoorbeeld een spectaculaire afbeelding van twee draken. Elders in een van de handgemaakte, perkamenten boeken is een schitterende menorah (zevenarmige Joodse kandelaar) te zien, vergezeld van twee vogels met mensenhoofden.

De boeken zijn tot 8 januari te zien op de tentoonstelling Heilig Schrift in Museum Catharijneconvent. De Tanach, Bijbel en Koran worden samen gepresenteerd. Een indrukwekkende expositie met eeuwenoude handschriften, prachtige boekbanden en kostbare attributen die horen bij de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam. De tentoonstelling toont aan de hand van topstukken hoe de drie heilige geschriften verschillen, maar juist ook opvallend vaak overeenkomen in schoonheid, gebruik en verering. Het is een expositie die in een tijd van veel vragen over het naast elkaar bestaan van verschillende religies in Nederland de blik zal verruimen. Meer kennis over de religies ligt immers aan de basis van meer begrip.

Gepubliceerd op: dinsdag 07 juni 2016

Meer dan 300 leerlingen van Het Vlier hebben in mei een bezoek gebracht aan de Athenaeumbibliotheek Deventer. Ze kregen informatie van medewerkers van de bibliotheek over de geschiedenis van het pand, over de boekdrukkunst en ze konden bijzondere schatten uit de 'Schatkamer' bekijken.

De meeste leerlingen kennen de Athenaeumbibliotheek alleen als rustige studieplek. Dit bezoek had een heel ander karakter, wat leuke vragen bij hen naar boven haalde: Waarom is de AB een bibliotheek en geen museum? Wat zijn al die mooie, oude boeken waard? En waarom worden ze bewaard? Interessante vragen!

Grote indruk maakten de de schatten die speciaal voor deze groepen uit de kluis zijn gehaald. Ze hebben het oudst gedrukte boek uit Deventer uit 1477 kunnen bewonderen.
Maar het getoonde 'abortiefje' was wel heel bijzonder. Dit is een boekje waarvan de bladen aanvoelen als perkament, maar wat gemaakt is van honderden velletjes van geaborteerde embryo's van dieren, meestal paarden.

Ze hadden ook nog een praktische tip voor ons: ook de grote zaal de hele dag open voor meer studieplekken.

ABrondleiding3