Direct naar de inhoud
Resultaten 31 - 40 van 49

Gepubliceerd op: dinsdag 08 mei 2018

Donderdag 24 mei - 15.00 uur

De collectie van de Athenaeumbibliotheek wordt gekoesterd en veilig in de kluis bewaard. Je moet er niet aan denken dat een bezoeker zijn gedachten neerpent op het kwetsbare papier. En toch is dat eeuwenlang gebeurd. Veel lezers hebben hun sporen in de boeken achtergelaten. Deze aantekeningen in de kantlijn geven ons een uniek inkijkje in het leven van de gebruikers. De expositie: De lezer aan het woord laat een aantal sprekende voorbeelden zien. Op donderdag 24 mei om 15.00 uur bieden we een gratis rondleiding bij de expositie.

De rondleiding begint in de Kloosterzaal op de 1e verdieping van de Athenaeumbibliotheek (Klooster 12). Hier zal de geschiedenis van de Athenaeumbibliotheek kort toegelicht worden en kunt u een aantal topstukken uit de collectie bewonderen. Hierna zal tekst en uitleg worden gegeven bij de expositie beneden in de hal. De rondleiding duurt in totaal een uur. Er kunnen maximaal 15 bezoekers deelnemen aan de rondleiding. U kunt zich aanmelden voor de rondleiding bij . Let op: de Kloosterzaal is moeilijk te bereiken voor mensen die slecht ter been zijn

Gepubliceerd op: maandag 30 april 2018
Dinsdag 15 mei | 15.30 uur tot 16.30 uur | Kloosterzaal Athenaeumbibliotheek

Bijna vijftig jaar woonde Joost Halbertsma in Deventer. Alpita de Jong schreef zijn biografie en geeft een lezing over deze scherpzinnige, geliefde en gevreesde schrijver en dominee.

'Triomfen en tragedies van een uitmiddelpuntige Deventer dominee', is de ondertitel van het boek over Halbertsma. Met de nodige flair, een vleugje venijn en een flinke dosis zelfspot ging hij weloverwogen zijn ongewone gang. De Fries die in Deventer woonde bereisde heel Europa. Na 150 jaar is er een biografie verschenen over Joost Halbertsma, waarin het levensverhaal van deze oorspronkelijke denker en doener, letterkundige en redenaar, is opgetekend.

Auteur Alpita de Jong, gebruikte voor de biografie veel materiaal uit het archief van Joost Halbertsma, dat nog nooit eerder beschreven of getoond werd. Op uitnodiging van Uitgeverij Louise is zij te gast in de Athenaeumbibliotheek voor een lezing. Deelname is gratis maar in verband met de beperkte ruimte is aanmelden gewenst. U kunt zich per mail opgeven bij Susan Folkerts: . De Kloosterzaal van de Athenaeumbibliotheek is moeilijk bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn.

Gepubliceerd op: dinsdag 10 april 2018
Susanne de Jong (Athenaeumbibliotheek Deventer) geeft 7 juni een lezing over haar zoektocht naar middeleeuwse fragmenten die verborgen zitten in de boekbanden van de eeuwenoude collectie van de Athenaeumbibliotheek.

In de middeleeuwen was perkament het meest gebruikte schrijfmateriaal, maar vanwege het sterke en duurzame karakter kon perkament ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Middeleeuwse teksten die om wat voor reden dan ook niet meer interessant waren, werden gekookt tot lijm of werden in stukken gesneden om vervolgens gebruikt te worden als omslag van nieuwe boeken of als materiaal om de verbinding tussen het boekblok en de band te verstevigen. Hoewel we dit verschijnsel ook al zien in middeleeuwse handschriften, vindt dit hergebruik van perkament met name in zestiende- en zeventiende-eeuwse boeken op grote schaal plaats. In een groot aantal van deze boeken zijn fragmenten van middeleeuwse handschriften te vinden, die in de vorm van strookjes of losse bladen zijn hergebruikt als bindmateriaal.

Sinds februari 2017 is Susanne de Jong bezig met het opsporen en beschrijven van de middeleeuwse fragmenten in de collectie van de Athenaeumbibliotheek. In haar lezing neemt ze u mee op haar zoektocht naar deze ‘verborgen schatten’ en zal ze vertellen welke vondsten ze tot nu toe heeft gedaan.

De lezing is de laatste uit een serie van drie waarin jonge onderzoeksters ingaan op diverse onderwerpen waarbij een link wordt gelegd met de bijzondere collectie van de Athenaeumbibliotheek.

Donderdag 7 juni | 20.00 uur tot 21.00 uur in de hal van de Athenaeumbibliotheek (Klooster 12).

De inloop is vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. Vanwege de beperkte ruimte graag van tevoren aanmelden bij Susanne de Jong via .

Gepubliceerd op: vrijdag 30 maart 2018
Blog van de conservator bij de expositie ‘De lezer aan het woord’ in de Athenaeumbibliotheek

De Athenaeumbibliotheek trapt het jubileumjaar 1250 jaar Deventer af met een expositie over sporen die lezers achterlieten in boeken uit de collectie. Daar kan Lebuïnus niet ontbreken. In de collectie bevindt zich een handschrift met Middelnederlandse heiligenlegenden (signatuur 101 F 9 KL). Het bevat heiligenlevens uit de bekende verzameling Gouden legenden van Jacobus de Voragine. Wegens de uiterlijke gelijkenis met andere handschriften uit het Deventer Brandeshuis, een huis van zusters van het gemene leven, wordt vermoed dat het handschrift daar geschreven is. Dat het handschrift in Deventer werd gemaakt en gebruikt, kan echter ook aan de tekstkeuze en gebruikerssporen worden geraden. Het handschrift bevat namelijk allerlei toegevoegde heiligen die specifiek in het bisdom Utrecht werden vereerd, zoals Willibrord, Bonifatius en Plechelmus, de predikers die de Nederlandse en Saksische gebieden hebben gekerstend, en ook Lebuïnus.

Leven van Lebuïnus
Het leven van Lebuïnus is opgeluisterd met details die doen vermoeden dat de schrijver Deventer goed kende. Hij of zij meldt dat Lebuïnus is gestorven,

‘ende sijn lichaem wart mit betemeliker eren begraven in die kerke der deventerscher haven. Daer werket onse here vele mirakele overmids sancte lebuinus bede. Het is te merken dat deventer genoemt is nae enen mogenden man geheiten davo die sancte lebuinus grote vrient was in sinen leven. Sancte lebuinus woende toe deventer in die ossenstrate. Daer had hie een huus. Daer starf hie in ander colde.’

De grootse Deventer heilige Lebuïnus stierf dus aan de kou in zijn huis aan de Ossenstraat. Hij werd begraven in de kerk in de haven en verrichtte vanuit zijn graf vele wonderen. De schrijver merkt nog op dat Deventer vernoemd is naar Davo, die een goede vriend van Lebuïnus was. Dat alles hadden we niet kunnen lezen in een standaardverzameling van heiligenlegenden, want die bevat de typisch Utrechtse heiligenlevens van de Saksenmissionarissen niet.

Afb blog Lebuinus in de marge 2Notitie in de marge
Maar het handschrift geeft nog meer informatie. In het leven van Sint Gregorius, de bisschop van Utrecht, schreef een lezeres in de marge van f. 417v:

‘Dese selve biscop gregorius sende lebuinus marcelmus ende plechelmus int lant van auerysel [Overijssel] om daer den volke te predicken dat ewangely’.

De lezeres verwijst hier naar de Deventer heiligen Lebuïnus en Marchelmus, die in de achtste eeuw net als Plechelmus de IJssel overstaken om de mensen te bekeren en kerken te stichten. Dat dit een toevoeging is en geen correctie van een vergeten passage, kan worden vastgesteld door andere handschriften en gedrukte werken met dezelfde tekst ernaast te leggen. Ik heb de passage vergeleken met de editie uit 1480 van de Middelnederlandse Legenda aurea, gedrukt door de Utrechtse drukker Johan Veldener. Daarin staat deze zin niet. De lezeres was trots op haar Deventer heiligen en kon het niet laten een notitie over hen neer te pennen. Dit handschrift laat goed zien dat we in de marges van handschriften en oude drukken in contact komen met de mensen die de teksten lazen. We krijgen een inkijkje in hun voorkeuren en bezigheden.

Expositie
In de expositie ‘De lezer aan het woord’ is dit handschrift te zien naast allerlei andere handschriften, oude drukken, pamfletten, alba amicorum en almanakken waarin bezitters en lezers hun sporen hebben nagelaten. Die sporen variëren van studie-aantekeningen tot kasboekjes en van liefdevolle opdrachten tot censuur. Kom kijken en raak in contact met lezers van drie, vier of zelfs vijf eeuwen geleden.

De expositie in de hal van de Athenaeumbibliotheek (Klooster 12) duurt van 19 februari tot 25 mei 2018 en is vrij te bezichtigen gedurende de openingstijden van de bibliotheek (maandag tot en met vrijdag van 9:00-17:00, voor uitzonderingen kijk hier.

Gepubliceerd op: dinsdag 13 maart 2018
Literatuurhistorica Cécile de Morrée (Universiteit Utrecht) geeft een lezing over het Deventer liederenhandschrift. Maar komt dit middeleeuwse handschrift eigenlijk wel uit Deventer?

Het Deventer liederenhandschrift is een van de omvangrijkste bundels van Nederlandse liedjes uit de middeleeuwen. Het handschrift bevat 92 religieuze liedteksten, waaronder een lied over Lebuïnus en de stad Deventer. Op grond van de inhoud wordt dan ook al meer dan honderd jaar gedacht dat dit handschrift werd gebruikt in een Deventer convent van zusters van het gemene leven.

Berlin Staatsbibliothek zu Berlin Preuischer Kulturbesitz mgo 185. p.80 aangepastToch blijven veel vragen onbeantwoord, want wat weten we eigenlijk over de religieuze liedcultuur in Deventer en omgeving? En hoe nauw is de relatie tussen deze stad en de liedbundel eigenlijk precies?

Literatuurhistorica Cécile de Morrée neemt u mee op een puzzeltocht door de late middeleeuwen, zodat u na afloop zelf een antwoord kunt geven op de vraag: komt het Deventer liederenhandschrift eigenlijk wel uit Deventer?

De lezing is de tweede uit een serie van drie waarin jonge onderzoeksters ingaan op diverse onderwerpen waarbij een link wordt gelegd met de bijzondere collectie van de Athenaeumbibliotheek.

Donderdag 5 april | 17.00 uur - 18.00 uur 
Athenaeumbibliotheek | Het Klooster 12

De inloop is vanaf 16.30 uur en de toegang is gratis. Vanwege de beperkte ruimte graag van tevoren aanmelden bij Susanne de Jong via

Gepubliceerd op: woensdag 21 februari 2018
Over sporen van lezers in de eeuwenoude boeken van de Athenaeumbibliotheek

De eeuwenoude collectie van de Athenaeumbibliotheek ligt nu misschien wel veilig opgeslagen in de kluis, maar al deze boeken zijn jarenlang door veel verschillende handen gegaan. Veel van deze lezers hebben hun sporen in de boeken achtergelaten. In de marges, tussen de regels en op lege pagina’s vinden we notities die variëren van studie-aantekeningen tot kasboekjes en van recepten tot censuur en beschrijvingen van historische gebeurtenissen. In haar eerste expositie in het kader van ‘Deventer 1250’ zoomt de Athenaeumbibliotheek van 19 februari tot en met 25 mei in op een aantal bijzondere notities en laat daarmee de lezer aan het woord.

Door middel van al deze aantekeningen in de kantlijn, krijg je een uniek inkijkje in het leven van de gebruikers van deze boeken. Zo heeft een 18e-eeuwse lezer in zijn almanak geschreven dat hij voor 18 gulden een wagentje voor twee reizen naar Arnhem heeft gehuurd, en heeft een pastoor in zijn missaal geschreven dat de geuzen in 1572 het Gelderse dorpje Herwen zijn binnengevallen. Buitengewoon interessant voor Deventer zijn de aantekeningen die een kloosterzuster maakte in een middeleeuws handschrift. In de marge geeft ze details over het Deventerse leven van de heilige Lebuïnus. Het handschrift en de notitie worden in de expositie getoond en toegelicht, net als 24 andere handschriften, oude drukken, pamfletten, alba amicorum (vriendenboekjes) en almanakken en hun aantekeningen. Kom kijken en raak in contact met lezers van drie, vier of zelfs vijf eeuwen geleden!

De expositie in de hal van de Athenaeumbibliotheek (Klooster 12) duurt van 19 februari tot 25 mei 2018 en is vrij te bezichtigen gedurende de openingstijden van de bibliotheek (maandag tot en met vrijdag van 9:00-17:00, voor uitzonderingen zie de website https://www.obdeventer.nl/openingstijden)

Gepubliceerd op: dinsdag 13 februari 2018

De minicolleges zitten vol. U kunt zich helaas niet meer opgeven.

Kruip weer terug in de collegebanken! In het kader van de Boekenweek 2018 organiseert de Athenaeumbibliotheek twee minicolleges, die elk een half uur duren. Bart Ramakers en Hans Mulder gaan in op verschillende onderwerpen die aansluiten bij het centrale thema van de Boekenweek: natuur. De minicolleges vinden plaats van 20.00 tot 21.30 uur in de hal van de Athenaeumbibliotheek (Klooster 12). Inloop is vanaf 19.30 en de toegang is gratis. Vanwege de beperkte ruimte graag van tevoren aanmelden bij Susanne de Jong via .


Bart Ramakers | Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen
Reynaert: schurk of schatje?

De meeste lezers kennen hem: Reynaert de vos, titelheld van het middeleeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde. Wie is die Reynaert eigenlijk? Deugt hij wel? De dertiende-eeuwse Reynaert is een moordenaar, een leugenaar en bedrieger, een verkrachter zelfs. Maakte hem dat in middeleeuwse ogen slecht? Dat is allesbehalve zeker.


Hans Mulder | Conservator Artis Bibliotheek, Universiteit van Amsterdam
Maria Sibylla Merian: de eerste ecoloog

AB2 China appelMaria Sibylla Merian (1647-1717) was de eerste die in 1679 de metamorfose van de rups tot vlinder voorbeeldig beschreef en afbeeldde mét hun voedselplant. In 1705 maakt ze in Amsterdam haar belangrijkste werk, dat over de Surinaamse insecten. Dit minicollege gaat over een zeer bijzondere wetenschapper en kunstenaar, wier leven en werk tot op heden door veel wetenschappers en liefhebbers wordt onderzocht.

Donderdag 15 maart 
Aanvang: 19.30 uur  - 21.30 uur
Athenaeumbibliotheek, Klooster 12
Gratis toegang, aanmelden is verplicht!

 
 
 
 

Gepubliceerd op: donderdag 01 februari 2018
In het voorjaar van 2018 organiseert de Athenaeumbibliotheek een serie van drie lezingen. Op drie donderdagen in februari, april en juni zullen jonge onderzoeksters ingaan op diverse onderwerpen, waarbij de link wordt gelegd met een of meer topstukken uit de bijzondere collecties van de Athenaeumbibliotheek.

Op donderdag 22 februari zal dr. Sophie Reinders (Universiteit Utrecht) spreken over 16e- en 17e-eeuwse vriendenboekjes van adellijke dames, de zogeheten alba amicorum.

De lezing vindt plaats van 20.00 tot 21.00 uur in de hal van de Athenaeumbibliotheek. Inloop is vanaf 19.30 en de toegang is gratis.

Gepubliceerd op: dinsdag 24 oktober 2017

Vorige week hebben we de tentoonstelling Heilzame planten afgebroken en de vitrines opnieuw gevuld met topstukken uit de collectie. Tot eind januari zijn er boeken te bewonderen die het verhaal vertellen over het ontstaan van de Athenaeumbibliotheek en de geschiedenis van de boekcollectie.

Daarnaast is de vitrine bij de zithoek ingericht met ‘verborgen schatten’. Deze mini-expo toont middeleeuwse fragmenten die gebruikt zijn om boekbanden uit de 15e, 16e en 17e eeuw te verstevigen.

De Schatkamer van Deventer Boekenstad is maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur gratis te bezichtigen. U bent van harte welkom!

AB4

 
 
 
 

Gepubliceerd op: dinsdag 05 september 2017
Op maandag 4 september is Suzan Folkerts begonnen als conservator van de Athenaeumbibliotheek van de Bibliotheek Deventer. In haar functie zal ze zich gaan bezighouden met onderzoek, beheer, ontsluiting en presentatie van de collectie. Suzan Folkerts (1976) heeft geschiedenis en mediëvistiek gestudeerd en is gepromoveerd op het onderwerp ‘heiligenlevens van 13e-eeuwse vrome leken’. Daarbij heeft ze onderzoek gedaan naar de veranderingen die de handgeschreven biografieën van heiligen door de loop van de eeuwen hebben ondergaan bij het overschrijven in de context van de Moderne Devotie. Tijdens haar vorige functie bij de Rijksuniversiteit Groningen was ze onder meer projectleider van het NWO-project ‘Het evangelie op de markt’, een onderzoek naar de eerste gedrukte Nederlandstalige bijbels. 

De achtergrond van Suzan Folkerts sluit perfect aan bij de collectie van de Athenaeumbibliotheek. Ze heeft er veel zin in om het rijke bezit te tonen aan de buitenwereld door middel van blogs, lezingen en wetenschappelijke congressen en straks in de permanente presentatieruimte van de nieuwe Bibliotheek Deventer aan de Stromarkt. Onderzoek gaat Suzan Folkerts ook doen. In het eerste jaar naar Deventer drukkers in het kader van een grote tentoonstelling in de Waag over het Deventer boek (in verband met het 1250-jarig bestaan van Deventer). Moderne Devotie is een ander speerpunt. Ze wil antwoord proberen te krijgen op de vraag hoe de leescultuur de kloosters van deze in Deventer ontstane religieuze stroming verbonden is met de stad. Het zijn grote klussen die Suzan Folkerts met vertrouwen tegemoet ziet.  Waar ze mee begint? “Eerst maar eens ontdekken wat er allemaal in de kluis ligt”.

Suzan Folkerts is de opvolger van Ina Kok die in juni na ruim 30 jaar afscheid nam en met pensioen ging.