Resultaten 1 - 10 van 61

Gepubliceerd op: maandag 01 november 2021

In maart 2021 publiceerde Sandra Langereis een vernieuwende en uitvoerige biografie van Erasmus bij De Bezige Bij: Erasmus: dwarsdenker, waarmee ze de Libris Geschiedenis Prijs 2021 won. Tijdens deze lezing vertelt Sandra uitvoerig over de grote betekenis van Deventer in de vorming van Erasmus.

In de Kloosterzaal van de Athenaeumbibliotheek komt Sandra Langereis donderdag 25 november vertellen over het nieuwe beeld van Erasmus dat zij met haar jarenlange onderzoek naar voren heeft gebracht. Bovendien zal ze uitvoerig stilstaan bij de grote betekenis van Deventer in de vorming van dwarsdenker Erasmus, die als tiener jarenlang in de IJsselstad op school heeft gezeten en hier tot humanist werd gevormd.

Erasmus (1469?-1536) was 's werelds allereerste bestsellerauteur. Hij was geliefd bij lezers in heel Europa; hij werd gehaat door katholieke inquisiteurs en protestantse voormannen als Maarten Luther. Dankzij zijn beroemdste boek de Lof der zotheid genieten ook moderne lezers nog altijd van de satiricus Erasmus, die gerust kan worden beschouwd als de oervader van het huidige cabaret. Minder bekend is dat Erasmus in zijn eigen eeuw vooral werd bejubeld én verguisd als onbevreesde bijbelwetenschapper. De kritische omgang van Erasmus met heilige teksten en zijn levenslange inspanningen om gelovigen – jongeren en ouderen, mannen en vrouwen – om te scholen tot autonome bijbellezers maken zijn werk onverminderd actueel.

Over Sandra Langereis

Sandra Langereis (Amsterdam 1967) is historicus en biograaf. Ze werkte als docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden en aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze eerder als historicus cum laude afstudeerde en cum laude promoveerde op boeken over het humanisme en literatuur en wetenschap in oudheid en renaissance. Haar biografie Erasmus: dwarsdenker verscheen in maart 2021 bij De Bezige Bij en is haar vijfde boek. Net als haar vorige biografie De woordenaar over uitgever Christoffel Plantijn, verkozen tot beste biografie van 2014 door de Volkskrant en beste geschiedenisboek van 2014 door Trouw, werd Erasmus: dwarsdenker genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs. Met deze biografie wist ze de Libris Geschiedenis Prijs 2021 te winnen. Ze werkt nu aan een biografie van de diepgelovige heelalonderzoeker Eise Eisinga. https://www.debezigebij.nl/boek/erasmus-dwarsdenker/

Over de lezing

De lezing wordt vanuit De Schrijverscentrale gesubsidieerd door het Nederlands Letterenfonds. De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Athenaeumbibliotheek aan Klooster 12. Boekhandel Praamstra is deze avond aanwezig met exemplaren van Erasmus: dwarsdenker en voor wie wil zal Sandra Langereis na afloop van de lezing haar boek signeren.

Aanmelden is verplicht en kan via deze link. De lezing is alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is ook het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht (ID, paspoort of rijbewijs). Alle maatregelen vindt u hier terug: https://www.bibliotheekdeventer.nl/content-artikelen-nieuws/2805-nieuwe-versoepelingen.

Gepubliceerd op: maandag 01 november 2021

In het nieuwe initiatief 'Verbonden erfgoed van bibliotheken' gaan tien bibliotheken, waaronder de Athenaeumbibliotheek, hun digitaal erfgoed volgens de principes van het Netwerk Digitaal Erfgoed met elkaar verbinden. Een subsidie van Stichting Pica, waarvoor de Koninklijke Bibliotheek als aanjager fungeerde, maakt dat mogelijk.

Op dit moment zijn digitale collecties van bibliotheken veelal nog versnipperd. Een gebruiker moet nu niet alleen van het bestaan van bepaalde collecties weten, vervolgens kost het veel tijd om allerlei websites af te gaan om bij het materiaal te komen. Dit kan anders. Zeker omdat er nu een landelijke digitale infrastructuur is waarmee bibliotheken de collecties met elkaar kunnen verbinden.

Om hier een begin mee te maken, werken tien organisaties uit het bibliotheeknetwerk samen in het project 'Verbonden erfgoed van bibliotheken'. Het kernteam bestaat uit de projectleiders van de tien deelnemende bibliotheken. Voor de uitvoering werkt een programmamanager van de Koninklijke Bibliotheek nauw samen met het team van de NDE-programmalijn Bruikbaar.

Deelnemers

Het project 'Verbonden erfgoed van bibliotheken' borduurt voort op een uitgebreide inventarisatie die te lezen is in het rapport Bibliotheekcollecties in het Netwerk. Hiervoor werden 515 collecties bij 112 erfgoedorganisaties onderzocht. Tien organisaties met bibliotheekcollecties maken nu deel uit van het project: Tresoar Leeuwarden, Bibliotheek Deventer | Athenaeumbibliotheek, Rozet Arnhem, ZB Bibliotheek van Zeeland Middelburg, Universitaire Bibliotheken Leiden, Technische Universiteit Delft, University Library Maastricht, Centre Céramique Maastricht, Literatuurmuseum Den Haag en Vredespaleis Den Haag.

Eerste resultaten

Het project loopt van oktober 2021 tot en met maart 2023. In die tijd gaan de deelnemende bibliotheken hun data koppelen (linked open data) en zetten ze in op het gebruik van duurzame identifiers, zodat erfgoedobjecten altijd online zijn terug te vinden.

Daarnaast kijken ze of het International Image Interoperability Framework (IIIF) een rol kan spelen bij het zichtbaar maken van afbeeldingen uit de verschillende bibliotheekcollecties. Net als linked open data en duurzame identifiers is IIIF een internationale standaard waarmee je bijvoorbeeld digitale afbeeldingen vanuit verschillende organisaties kunt delen, vergelijken en annoteren.

Tot slot zal een geheel op de eerder genoemde standaarden gebaseerde website rondom de schrijver Theun de Vries dienen als praktische toepassing van verbonden erfgoed van bibliotheken.

Pica’s programmalijn

Stichting Pica subsidieert projecten en activiteiten die de samenwerking tussen bibliotheken bevorderen en de rol van de bibliotheek in de informatieketen versterken. Om gerichter innovatie in de bibliotheeksector te bevorderen, heeft Stichting Pica programmalijnen uitgezet. Zo wil zij doelgerichter en grootschaliger vernieuwingen op specifieke terreinen stimuleren. Een van die programmalijnen is 'Verbonden digitaal erfgoed van bibliotheken'. Met de door Stichting Pica gehonoreerde projectaanvraag van de Koninklijke Bibliotheek, in samenwerking met de tien bibliotheken, worden de eerste stappen gezet voor de inrichting van deze programmalijn.

Binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed speelt de Koninklijke Bibliotheek een stimulerende rol om alle publiek gefinancierde bibliotheekcollecties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de landelijke digitale infrastructuur. Zo neemt de verbinding tussen collecties toe en daarmee de waarde voor de gebruiker. Deze programmalijn is een inspirerend voorbeeld van de manier waarop het Netwerk Digitaal Erfgoed in de komende jaren de implementatie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed wil vormgeven.

Het is de verwachting dat bibliotheken in 2023 in een nieuwe ronde subsidie kunnen aanvragen om hun erfgoedcollecties bij de bron te verbinden.

Gepubliceerd op: maandag 27 september 2021

Onlangs ontving de Athenaeumbibliotheek een schenking van de heer Ron Allard uit Terwolde. Het betreft twee wonderlijke boeken die afkomstig zijn uit de familie van winkelier Karel Kobus (1826-1907), die een zadenhandel dreef aan de Nieuwe Markt in Deventer. 

Het zijn gedrukte boeken waarin iemand (een van de kinderen wellicht) allemaal uitgeknipte plaatjes heeft geplakt. Die plaatjes komen uit verknipte prentenboeken maar ook van zogenaamde centsprenten, populaire en goedkope prenten met meestal moralistische verhaaltjes. Het zal veel tijd kosten om alle prentjes te identificeren, wat een leuke opdracht zou kunnen zijn voor een afstudeerder of vrijwilliger.

De boeken zijn waarschijnlijk in de jaren rond 1865-1875 volgeplakt. Een aanwijzing voor de datering is een ingeplakte oranje postzegel van 15 cent met de afbeelding van Willem III uit 1864. Verder staat in een van de boeken de naam J.D. Kobus, vermoedelijk Karels zoon Jacob Derk (1858-1910). Misschien hebben ook zijn jongere broers en zus een aandeel in het knip-en plakwerk gehad. Deze boeken geven ons een inkijkje in het gebruik van prenten en boeken en zijn een heel bijzondere aanwinst voor de Deventer erfgoedcollectie.

Schenking combi

Gepubliceerd op: dinsdag 21 september 2021

Van 21 september tot en met 20 december is de expositie 'Vrienden voor het leven' te bekijken in de Bibliotheek Centrum. In de Proosdij is een aantal unieke vriendenboekjes uit de collectie van de Athenaeumbibliotheek te zien.

Het album amicorum – Latijn voor 'vriendenboekje'– is de voorloper van het moderne poesiealbum. Vanaf de 16e eeuw verzamelden eigenaars van dergelijke boekjes handgeschreven bijdragen van vrienden, familie en kennissen. Naast spreuken en versjes bevatten deze boekjes tekeningen, borduurwerkjes of gedroogde bloemen.

De expositie is tijdens openingstijden van de Bibliotheek Centrum (maandag t/m zaterdag) gratis te bezichtigen. Klik hier voor de meest actuele openingstijden van de Bibliotheek Centrum.

Gepubliceerd op: donderdag 16 september 2021

De erfgoedorganisaties van Deventer organiseren de komende maanden een gezamenlijke lezingenreeks. In plaats van dat elke organisatie een eigen lezing organiseert, worden de krachten nu gebundeld. 

Nieuw jasje, zelfde recept

In het nieuwe cultureel seizoen houden zeven Deventer erfgoedorganisaties lezingen op verschillende locaties in de stad. Elke lezing kent een eigen thema. De bezoeker wordt in hinkstapsprongen door de tijd meegenomen langs verschillende onderwerpen. Verschillende experts vertellen vanuit hun vakgebied verdiepende verhalen over de Hanzestad.

Verschillende locaties 

De deelnemende organisaties aan de lezingenreeks zijn Museum Geert Groote Huis, Archeologie Deventer, Athenaeumbibliotheek, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Etty Hillesum Centrum, Deventer Verhaal en Architectuurcentrum Rondeel. Voorheen organiseerden deze organisaties elk hun eigen lezingen. Nu worden ze gebundeld en op verschillende locaties in de stad aangeboden. Zo zijn de Bergkerk, het Grote Kerkhof en de Bibliotheek Deventer nieuwe decors in de lezingenreeks. De lezingen zijn gratis toegankelijk. Ook zullen diverse lezingen als livestream te volgen zijn.

De eerste lezing

De eerste lezing op 30 september gaat over de opgravingen op het Grote Kerkhof. Het eerste deel van de avond wordt ingevuld door gemeentelijk archeoloog Bart Vermeulen. Hij vertelt over de ontwikkeling van het Grote Kerkhof en het plein in een bredere context in de stad. Tijdens het tweede deel van de avond vertelt archeologe Hadewich Eggels over de eerste resultaten van het recente archeologische onderzoek op het Grote Kerkhof tot nu toe.

Athenaeumbibliotheek

De Athenaeumbibliotheek organiseert op woensdagavond 10 november en donderdagavond 20 januari een lezing.

Lezing 10 november: Deventer en de West-Indische Compagnie: kolonisatie, kaapvaart en slavenhandel

Het is een nauwelijks bekend deel van de Deventer geschiedenis: de verbondenheid van Deventer met de West-Indische Compagnie. De pijlers van deze Compagnie waren kolonisatie, kaapvaart en koophandel. Onder de naam Deventer waren verschillende schepen actief die naast kaapvaart vooral ook ingezet werden voor vervoer van slaven, goud, hout, suiker en tabak. Vanuit een lokaal perspectief wordt ingegaan op de vraag hoe en waarom Deventenaren betrokken waren bij de West-Indische Compagnie en haar activiteiten. Wie waren de bewoners van Deventer die (financiële) belangen hadden bij de oprichting van de West-Indische Compagnie? Wat was hun achtergrond en waren er onderlinge relaties? Hoe kwam het dat juist Deventer uit was op een bewindhebberspositie in de kamer van Amsterdam van de West-Indische Compagnie? Wie waren de bewindhebbers die Deventer vertegenwoordigden en wat was de rol van het stadsbestuur? En wat voor betekenis heeft dit verleden op het hier en nu?

Over de spreker

Siert Wieringa is cultureel antropoloog. Hij heeft op verschillende managementposities gewerkt voor Artsen zonder Grenzen en het Internationale Rode Kruis. Door zijn kennis van het Caribisch gebied en zijn werkzaamheden in onder meer West-Afrika is hij bijzonder geïnteresseerd geraakt in de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Vorig jaar heeft hij een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam.

Lezing 20 januari: Deventer schiet met scherp. Een vergeten pamfletoorlog uit de Gouden Eeuw

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was nog niet achter de rug of in Overijssel brak alweer een nieuwe oorlog uit. In een conflict over de machtsverdeling in het gewest kwam Deventer in 1654 lijnrecht tegenover Zwolle te staan. Met als dieptepunt het beleg van Hasselt in 1657 waarbij tientallen doden vielen en vele huizen schade opliepen.

Het conflict duurde tot 1672 en werd grotendeels in de media uitgevochten. Met een bombardement van pamfletten trachtten de strijdende partijen in deze jaren de publieke opinie voor zich te winnen. In dit publieke debat toonden de Deventer regenten zich het meest bedreven. Hun eigen standpunt verdedigden zij bij voorkeur met redelijke argumenten in pamfletten die die op naam van het Deventer stadsbestuur werden uitgebracht. Hun tegenstanders vielen ze aan in anonieme pamfletten waarin zij geen stijlmiddel onbeproefd lieten.

De Overijsselse mediaoorlog leverde een enorme collectie politiek drukwerk op die in de vaderlandse geschiedschrijving tot dusver nauwelijks aandacht heeft gekregen. Jan Haverkate heeft alle pamfletten gelezen en promoveerde op dit onderwerp in 2019 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn lezing vertelt hij hoe het komt dat Deventer de mediaoorlog won maar de politieke strijd uiteindelijk verloor.

Over de spreker

Jan Haverkate (1946) werd geboren in Hengelo (O) en studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. Na enkele jaren als docent werkzaam te zijn geweest in het middelbaar onderwijs stapte hij in 1974 over naar de journalistiek. Tot zijn pensionering in 2011 was hij in diverse functies werkzaam voor dagbladen van De Persgroep. In 2019 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op een onderzoek naar een vergeten Overijsselse pamfletoorlog uit de Gouden Eeuw.

Aanmelden

Aanmelden voor de lezingen is verplicht en kan via de website van Deventer Verhaal: Reserveren - Deventer Verhaal. De lezingen zijn alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is ook het tonen van een geldig legitimatiebewijs verplicht (ID, paspoort of rijbewijs). Alle maatregelen vindt u hier terug: https://www.bibliotheekdeventer.nl/content-artikelen-nieuws/2805-nieuwe-versoepelingen.

Gepubliceerd op: dinsdag 17 augustus 2021

In het kader van het HERA-project Public Renaissance werken wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen aan een interactieve digitale reconstructie van 15e-eeuwse binnenruimtes van het Heer Florenshuis, met 3D-modellen van boeken, schrijfgerei en meubilair.

'Broeders 3D' bouwt voort op het HERA-project door de verloren gegane binnenruimte van het huis van de Broeders van het Gemene Leven aan het Lamme van Dieseplein digitaal te reconstrueren. In deze huiselijke ruimtes hielden de broeders vroeger preken (collaties) voor de stadsbewoners en voorzagen zij hen van spiritueel advies.

 De interactieve reconstructie van twee binnenruimtes met 3D-modellen van originele 15e-eeuwse boeken uit het Heer Florenshuis, schrijfgerei en meubilair biedt een inkijkje in de preekactiviteiten van de broeders en hun interactie met de stadsbewoners van Deventer. De 3D-modellen van de boeken worden gekoppeld aan de inmiddels gedigitaliseerde exemplaren uit het Heer Florenshuis, die nu bewaard worden in de Athenaeumbibliotheek. Verder kunnen de digitale broeders levensvragen beantwoorden (denk aan huwelijk, werk, stress), gebaseerd op te teksten van hun oorspronkelijke preken.

 De website met de virtuele reconstructie zal op een later moment feestelijk gelanceerd worden.

Broeders 3D in ontwikkeling

In ontwikkeling: reconstructie binnenruimte Heer Florenshuis

Gepubliceerd op: dinsdag 22 juni 2021

Van 22 juni tot en met 16 september 2021 is de tentoonstelling 'De wereld gaat open' te zien in de Bibliotheek Centrum én de Athenaeumbibliotheek. Op beide locaties is een aantal unieke boeken uit de collectie van de Athenaeumbibliotheek te zien, waaronder (zak)atlassen, kaarten, reisbeschrijvingen en prenten.

Vanaf de middeleeuwen verkenden ontdekkingsreizigers ombekende gebieden en werden nieuwe werelddelen ontdekt. De wereld werd groter met de vele atlassen en kaarten die in de loop der tijd verschenen. De Nieuwe Wereld opende zich op die manier ook voor thuisblijvers. Boeken over verre steden, werelddelen en reizen zijn nog steeds populair. Met een boek ga je op ontdekkingstocht door de wereld, zonder dat je de landsgrenzen daadwerkelijk oversteekt. In de tentoonstelling 'De wereld gaat open' zie je hoe de wereld steeds dichterbij kwam en hoe ons beeld ervan veranderde.

De tentoonstelling is tijdens openingstijden van de Bibliotheek Centrum (maandag t/m zaterdag) en de Athenaeumbibliotheek (alleen dinsdag en donderdag) gratis te bezichtigen. Kijk voor de meest actuele openingstijden op: www.bibliotheekdeventer.nl

De tentoonstelling maakt deel uit van de programmering van de IJsselbiënnale, een internationale kunstroute langs de IJssel. Bekijk het hele programma op de website van de IJsselbiënnale.

Gepubliceerd op: vrijdag 04 juni 2021

De bestuurders/directeuren van Rijnbrink, Athenaeumbibliotheek en Historisch Centrum Overijssel hebben op 2 juni 2021 het convenant Collectie Historische Publicaties ondertekend. 

Met het convenant wordt de samenwerking aangegaan om een zo compleet mogelijke collectie van historische publicaties over Overijssel aan te leggen. Hiermee wordt de Overijsselse geschiedenis behouden. Naast verzamelen en behouden gaat het ook om ontsluiten en beschikbaar stellen aan het publiek dat hierin is geïnteresseerd.

Samen sterker

Als geïnteresseerde in historische publicaties over Overijssel kun je in de provincie bij tenminste drie grote organisaties terecht. Rijnbrink, de Bibliotheek Deventer/Athenaeumbibliotheek en Historisch Centrum Overijssel beschikken elk over een eigen collectie historische literatuur. Zij beheren deze en stellen het materiaal beschikbaar aan het publiek. Een samenwerking ligt voor de hand. De drie instellingen ondertekenen het convenant waarbij zij voortaan samen verder werken aan een collectie historische publicaties over Overijssel.

Overijssel Collectie van Rijnbrink

Een eerste stap in deze samenwerking is het samenvoegen van de collecties. De Overijssel Collectie van Rijnbrink bestaat uit een in veertig jaar bijeengebrachte verzameling van boeken, landkaarten, brochures, pamfletten, manuscripten, microfiches, CD(rom)s, LP’s, verslagen en kranten. De stukken komen uit de periode circa 1460 tot nu.

Het deel van de collectie van Rijnbrink dat niet meer voor uitleen aan publiek bestemd is, wordt samengevoegd met de collectie van Historisch Centrum Overijssel. Het boekmateriaal wordt samengevoegd met de collectie van de Athenaeumbibliotheek. De gehele collectie komt beschikbaar als raadpleegcollectie en wordt daarnaast op verschillende wijzen gepresenteerd aan het publiek.

Het deel van de Overijssel Collectie van Rijnbrink dat in het gebouw van Rijnbrink blijft (20e eeuw), blijft beschikbaar voor uitleen via de bibliotheek.

Samenwerking

Door de verschillende expertises samen te brengen wordt ervoor gezorgd dat de collectie historische publicaties Overijssel voor de eeuwigheid bewaard blijft en beschikbaar is voor elke geïnteresseerde.

Vincent Robijn, directeur van Historisch Centrum Overijssel: "Voor het behoud van de Overijsselse geschiedenis is het belangrijk een zo compleet mogelijke collectie op te bouwen, door deze samenwerking zetten we daar een grote stap in. Zo bevat de collectie van Rijnbrink veel kaartmateriaal over Twente en dat is een echte aanvulling op onze collectie. Door ieders expertise in te zetten worden we samen sterker en krijgt iedere geïnteresseerde nog beter toegang tot de collectie Overijssel."

Alice van Diepen, directeur de Bibliotheek Deventer, sluit daarbij aan: "Samenwerken lijkt gemakkelijk maar je moet wel de bereidheid hebben voorbij je eigen belang te willen kijken. Dat hebben Rijnbrink, Historisch Centrum Overijssel en de Bibliotheek Deventer/Athenaeumbibliotheek gedaan. Met als uitkomst een historische collectie voor en van Overijssel die op de juist plek bewaard, toegankelijk gemaakt en gepresenteerd wordt. Een historische collectie waar iedere inwoner van Overijssel trots op kan zijn."

Tineke van Ham, bestuurder Rijnbrink: "Dit samenspel laat zien hoe we als verschillende organisaties gebruik maken van elkaars kracht. Van actualiteit in de openbare Bibliotheek, naar een achtergrondcollectie bij Rijnbrink en een bewaarfunctie bij Historisch Centrum Overijssel en de Athenaeumbibliotheek. Met elkaar zorgen we dat alles voor iedereen beschikbaar blijft op de meest efficiënte manier."

Groepsfoto: Tineke van Ham (Rijnbrink), Alice van Diepen (De Bibliotheek Deventer), Marcel Mentink (Rijnbrink), Vincent Robijn (Historisch Centrum Overijssel) en Wybren Verstegen (Vrienden van de Athenaeumbibliotheek)

Gepubliceerd op: dinsdag 25 mei 2021

Het is zover! Vanaf dinsdag 1 juni gaan de deuren van onze studiezaal aan Klooster 12 weer open voor bezoek op afspraak.

Bezoek alleen op afspraak

Vanaf 1 juni is de studiezaal weer open voor bezoek op afspraak op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Om een prettig en veilig bezoek te garanderen kunnen wij maximaal 4 bezoekers tegelijk ontvangen.

Richtlijnen

  • Wil je een bezoek brengen aan de studiezaal? Maak dan online een afspraak.
  • Kom alleen en kom niet eerder dan de begintijd van je afspraak.
  • Het dragen van een mondkapje op de studiezalen is verplicht.
  • Meld je bij binnenkomst eerst bij de medewerker achter de balie, hier doen wij een gezondheidscheck.
  • Blijf thuis als jij, of een huisgenoot, zich ziek voelt. Wacht met het plannen van een nieuw bezoek tot de klachten weg zijn.

Bij de ingang staan informatieborden en wordt met vloerstickers de te bewaren afstand aangegeven. Volg de aangegeven aanwijzingen op de informatieborden en de instructies van onze medewerkers.

Hulp nodig bij het maken van een afspraak? Lees hier meer over het reserveren van stukken of neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar

Gepubliceerd op: donderdag 20 mei 2021

In mei 2021 verschijnt de bundel Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550). Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular, onder redactie van Suzan Folkerts, conservator van de Athenaeumbibliotheek Deventer. Het boek gaat over de verbindingen die laatmiddeleeuwse stedelingen in Europa met elkaar aangingen door middel van religieuze teksten, beelden, objecten en rituelen.

 Religious Connectivity

De grenzen tussen gemeenschappen van burgers (leken), kloosterlingen en geestelijken blijken poreuzer te zijn dan vaak wordt verondersteld. In dit boek wordt aan de hand van het begrip 'connectivity' (verbinding, verbondenheid) onderzocht hoe zich processen van uitwisseling, toe-eigening en hergebruik van religieuze kennis en literatuur voltrokken. Vanuit diverse onderzoeksgebieden dragen auteurs bij. Zo gaat een artikel over de verering van de heilige Petrus door leden van het slagersgilde in Perth, een ander over kennisverwerving in religieuze broederschappen in Toscane en een derde over religieuze liederen met profane melodieën in zusterhuizen. Suzan Folkerts schreef de introductie en een bijdrage over Deventer met de titel 'People, Passion, and Prayer. Religious Connectivity in the Hanseatic City of Deventer'. Hierin wordt de uitwisseling van boeken en teksten tussen de zusters en broeders van het gemene leven, drukkers, schrijvers én leken in vijftiende-eeuws Deventer behandeld. Onder anderen de drukker Richard Pafraet, het schoolhoofd Alexander Hegius en Katherina, die aan de Vispoort woonde en die de hoofdpersoon is in de wandelapp 'Hidden Deventer', komen voorbij. 

Europese context 

Het boek komt voort uit het onderzoeksproject 'From Monastery to Marketplace' ('Het Evangelie op de markt') over de lezers van de eerste gedrukte Nederlandse Bijbels. Dit project werd gefinancierd met een Veni-subsidie van het NWO en door Suzan Folkerts uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen tussen 2013 en 2017. Met dit project nam zij deel aan een Europees academisch samenwerkingsprogramma met de titel 'New Communities of Interpretation. Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe', een zogenaamde 'COST action'. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een door de EU gesubsidieerde organisatie die onderzoeksnetwerken faciliteert. Veel van de auteurs die bijdragen aan de bundel namen ook deel aan deze 'action'. Het boek is deel 1 in de serie 'New Communities of Interpretation' die vanuit deze COST action verschijnt bij wetenschappelijke uitgeverij Brepols in Turnhout. 

Verder lezen 

Beschrijving en inhoud van het boek: http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503590813-1 

Webpagina van de COST Action: https://www.rug.nl/research/icog/research/researchgroups/cost-action-is1301/