Resultaten 1 - 10 van 54

Gepubliceerd op: vrijdag 04 juni 2021

De bestuurders/directeuren van Rijnbrink, Athenaeumbibliotheek en Historisch Centrum Overijssel hebben op 2 juni 2021 het convenant Collectie Historische Publicaties ondertekend. 

Met het convenant wordt de samenwerking aangegaan om een zo compleet mogelijke collectie van historische publicaties over Overijssel aan te leggen. Hiermee wordt de Overijsselse geschiedenis behouden. Naast verzamelen en behouden gaat het ook om ontsluiten en beschikbaar stellen aan het publiek dat hierin is geïnteresseerd.

Samen sterker

Als geïnteresseerde in historische publicaties over Overijssel kun je in de provincie bij tenminste drie grote organisaties terecht. Rijnbrink, de Bibliotheek Deventer/Athenaeumbibliotheek en Historisch Centrum Overijssel beschikken elk over een eigen collectie historische literatuur. Zij beheren deze en stellen het materiaal beschikbaar aan het publiek. Een samenwerking ligt voor de hand. De drie instellingen ondertekenen het convenant waarbij zij voortaan samen verder werken aan een collectie historische publicaties over Overijssel.

Overijssel Collectie van Rijnbrink

Een eerste stap in deze samenwerking is het samenvoegen van de collecties. De Overijssel Collectie van Rijnbrink bestaat uit een in veertig jaar bijeengebrachte verzameling van boeken, landkaarten, brochures, pamfletten, manuscripten, microfiches, CD(rom)s, LP’s, verslagen en kranten. De stukken komen uit de periode circa 1460 tot nu.

Het deel van de collectie van Rijnbrink dat niet meer voor uitleen aan publiek bestemd is, wordt samengevoegd met de collectie van Historisch Centrum Overijssel. Het boekmateriaal wordt samengevoegd met de collectie van de Athenaeumbibliotheek. De gehele collectie komt beschikbaar als raadpleegcollectie en wordt daarnaast op verschillende wijzen gepresenteerd aan het publiek.

Het deel van de Overijssel Collectie van Rijnbrink dat in het gebouw van Rijnbrink blijft (20e eeuw), blijft beschikbaar voor uitleen via de bibliotheek.

Samenwerking

Door de verschillende expertises samen te brengen wordt ervoor gezorgd dat de collectie historische publicaties Overijssel voor de eeuwigheid bewaard blijft en beschikbaar is voor elke geïnteresseerde.

Vincent Robijn, directeur van Historisch Centrum Overijssel: "Voor het behoud van de Overijsselse geschiedenis is het belangrijk een zo compleet mogelijke collectie op te bouwen, door deze samenwerking zetten we daar een grote stap in. Zo bevat de collectie van Rijnbrink veel kaartmateriaal over Twente en dat is een echte aanvulling op onze collectie. Door ieders expertise in te zetten worden we samen sterker en krijgt iedere geïnteresseerde nog beter toegang tot de collectie Overijssel."

Alice van Diepen, directeur de Bibliotheek Deventer sluit daarbij aan: "Samenwerken lijkt gemakkelijk maar je moet wel de bereidheid hebben voorbij je eigen belang te willen kijken. Dat hebben Rijnbrink, Historisch Centrum Overijssel en de Bibliotheek Deventer/Athenaeumbibliotheek gedaan. Met als uitkomst een historische collectie voor en van Overijssel die op de juist plek bewaard, toegankelijk gemaakt en gepresenteerd wordt. Een historische collectie waar iedere inwoner van Overijssel trots op kan zijn."

Tineke van Ham, bestuurder Rijnbrink: "Dit samenspel laat zien hoe we als verschillende organisaties gebruik maken van elkaars kracht. Van actualiteit in de openbare Bibliotheek, naar een achtergrondcollectie bij Rijnbrink en een bewaarfunctie bij Historisch Centrum Overijssel en de Athenaeumbibliotheek. Met elkaar zorgen we dat alles voor iedereen beschikbaar blijft op de meest efficiënte manier."

Groepsfoto: Tineke van Ham (Rijnbrink), Alice van Diepen (De Bibliotheek Deventer), Marcel Mentink (Rijnbrink), Vincent Robijn (Historisch Centrum Overijssel) en Wybren Verstegen (Vrienden van de Athenaeumbibliotheek)

Gepubliceerd op: dinsdag 25 mei 2021

Het is zover! Vanaf dinsdag 1 juni gaan de deuren van onze studiezaal aan Klooster 12 weer open voor bezoek op afspraak.

Bezoek alleen op afspraak

Vanaf 1 juni is de studiezaal weer open voor bezoek op afspraak op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 17.00 uur. Om een prettig en veilig bezoek te garanderen kunnen wij maximaal 4 bezoekers tegelijk ontvangen.

Richtlijnen

  • Wil je een bezoek brengen aan de studiezaal? Maak dan online een afspraak.
  • Kom alleen en kom niet eerder dan de begintijd van je afspraak.
  • Het dragen van een mondkapje op de studiezalen is verplicht.
  • Meld je bij binnenkomst eerst bij de medewerker achter de balie, hier doen wij een gezondheidscheck.
  • Blijf thuis als jij, of een huisgenoot, zich ziek voelt. Wacht met het plannen van een nieuw bezoek tot de klachten weg zijn.

Bij de ingang staan informatieborden en wordt met vloerstickers de te bewaren afstand aangegeven. Volg de aangegeven aanwijzingen op de informatieborden en de instructies van onze medewerkers.

Hulp nodig bij het maken van een afspraak? Lees hier meer over het reserveren van stukken of neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar

Gepubliceerd op: donderdag 20 mei 2021

In mei 2021 verschijnt de bundel Religious Connectivity in Urban Communities (1400-1550). Reading, Worshipping, and Connecting through the Continuum of Sacred and Secular, onder redactie van Suzan Folkerts, conservator van de Athenaeumbibliotheek Deventer. Het boek gaat over de verbindingen die laatmiddeleeuwse stedelingen in Europa met elkaar aangingen door middel van religieuze teksten, beelden, objecten en rituelen.

 Religious Connectivity

De grenzen tussen gemeenschappen van burgers (leken), kloosterlingen en geestelijken blijken poreuzer te zijn dan vaak wordt verondersteld. In dit boek wordt aan de hand van het begrip 'connectivity' (verbinding, verbondenheid) onderzocht hoe zich processen van uitwisseling, toe-eigening en hergebruik van religieuze kennis en literatuur voltrokken. Vanuit diverse onderzoeksgebieden dragen auteurs bij. Zo gaat een artikel over de verering van de heilige Petrus door leden van het slagersgilde in Perth, een ander over kennisverwerving in religieuze broederschappen in Toscane en een derde over religieuze liederen met profane melodieën in zusterhuizen. Suzan Folkerts schreef de introductie en een bijdrage over Deventer met de titel 'People, Passion, and Prayer. Religious Connectivity in the Hanseatic City of Deventer'. Hierin wordt de uitwisseling van boeken en teksten tussen de zusters en broeders van het gemene leven, drukkers, schrijvers én leken in vijftiende-eeuws Deventer behandeld. Onder anderen de drukker Richard Pafraet, het schoolhoofd Alexander Hegius en Katherina, die aan de Vispoort woonde en die de hoofdpersoon is in de wandelapp 'Hidden Deventer', komen voorbij. 

Europese context 

Het boek komt voort uit het onderzoeksproject 'From Monastery to Marketplace' ('Het Evangelie op de markt') over de lezers van de eerste gedrukte Nederlandse Bijbels. Dit project werd gefinancierd met een Veni-subsidie van het NWO en door Suzan Folkerts uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen tussen 2013 en 2017. Met dit project nam zij deel aan een Europees academisch samenwerkingsprogramma met de titel 'New Communities of Interpretation. Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe', een zogenaamde 'COST action'. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een door de EU gesubsidieerde organisatie die onderzoeksnetwerken faciliteert. Veel van de auteurs die bijdragen aan de bundel namen ook deel aan deze 'action'. Het boek is deel 1 in de serie 'New Communities of Interpretation' die vanuit deze COST action verschijnt bij wetenschappelijke uitgeverij Brepols in Turnhout. 

Verder lezen 

Beschrijving en inhoud van het boek: http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503590813-1 

Webpagina van de COST Action: https://www.rug.nl/research/icog/research/researchgroups/cost-action-is1301/ 

Gepubliceerd op: maandag 26 april 2021

De website met de gedigitaliseerde collecties van de Athenaeumbibliotheek heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Door de vernieuwde structuur zijn de gedigitaliseerde werken onderverdeeld in zeven deelverzamelingen en twee databanken, die tegelijk of per deelcollectie te bekijken en te doorzoeken zijn.

Met deze nieuwe indeling komen we tegemoet aan de wensen en zoekgewoonten van gebruikers. De gedigitaliseerde collecties zijn onderverdeeld in zeven deelverzamelingen: Middeleeuwse handschriften (tot 1601), Moderne handschriften (vanaf 1601), Oude gedrukte werken (tot 1801), Moderne gedrukte werken (vanaf 1801), Atlassen en kaarten, Overijsselse oude kinderboeken en centsprenten, en Archieven Deventer letterkundigen. Daarnaast zijn er op de website twee databanken te vinden met informatie over schrijvers en drukkers die in Deventer actief zijn of zijn geweest. Met behulp van de zoekfunctie kunnen alle collecties en databanken tegelijk of per deelverzameling doorzocht worden.

Alle gedigitaliseerde werken op Athenaeumcollecties zijn volledig door te bladeren en de foto’s zijn gratis te downloaden. De afgelopen jaren zijn veel handschriften en gedrukte boeken toegevoegd aan onze digitale collecties. Inmiddels zijn er bijna 2000 werken gedigitaliseerd. De komende jaren hopen wij alle handschriften te kunnen digitaliseren en voor iedereen toegankelijk te maken op Athenaeumcollecties.

Gepubliceerd op: maandag 15 maart 2021

In het kader van de Deventer Boekenweek heeft de Athenaeumbibliotheek twee minicolleges opgenomen. Beide colleges zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de Athenaeumbibliotheek.

In het eerste college vertellen Susanne de Jong (medewerker Publiek en Collectie) en Lotte Savelsberg (catalogiseerder/metadataspecialist) over de uitvinding van de boekdrukkunst en laten aan de hand van de collectie van de Athenaeumbibliotheek zien hoe middeleeuwse handschriften in de 15e en 16e eeuw plaatsmaakten voor gedrukte boeken. Hoe zagen die eerste gedrukte boeken eruit? En was de boekdrukkunst echt wel zo'n revolutie?

In het tweede college spreekt Suzan Folkerts (conservator) over de tweestrijd van Geert Grote, de charismatische prediker uit de veertiende eeuw die zich bekeerde en daarna ook andere Deventenaren tot een vromere levensstijl opriep. Wat weten we eigenlijk over zijn bekering en hoe past zijn verhaal in de traditie van bekeringsverhalen in de middeleeuwen? En hoe pasten Geerts volgelingen zijn oproep toe in hun eigen leven?

De minicolleges zijn opgenomen door Black Tie Media.

Gepubliceerd op: dinsdag 17 november 2020

Vanaf vandaag is een nieuwe gratis wandelroute beschikbaar in de app-store: Hidden Deventer. Daarin neemt het historische personage Katharina Kerstkens je mee door Deventer aan het eind van de 15e eeuw.

Waar kon je in 1495 in Deventer terecht om religieuze boeken te kopen en te lezen? Met de app Hidden Deventer kun je aan de hand van een historische GPS-kaart door het verleden van Deventer Boekenstad wandelen. Katharina Kerstkens neemt je mee door Deventer en laat het stadsleven tot leven komen terwijl ze verhalen vertelt over de verschillende plekken waar je staat.

De verhalen zijn in het Nederlands en in het Engels te beluisteren, op locatie of thuis. Op iedere plek kun je naar ‘Ontdek Meer’ luisteren, met achtergrondinformatie ingesproken door historici. De verhalen van de app verbinden op een speelse manier publieke ruimtes met historische objecten, waarbij je kennismaakt met de leefwereld van Deventer burgers aan het eind van de 15e eeuw.

De app is ontwikkeld door een team van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Athenaeumbibliotheek als onderdeel van het internationale project Public Renaissance. Dit onderzoeksproject is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese universiteiten (Groningen, Exeter, Trento, Valencia en Erlangen-Nürnberg) en erfgoedpartners (zie: https://bit.ly/2UAX4g8). Naast Hidden Deventer zijn ook historische stadwandelingen verschenen voor vier andere Europese steden: Exeter, Trento, Valencia en Hamburg. Zie voor meer informatie over de Hidden Cities-apps: https://www.hiddencities.eu/.

Gepubliceerd op: maandag 09 november 2020

Het boek Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel, onder redactie van Suzan Folkerts (conservator Athenaeumbibliotheek) en Garrelt Verhoeven (ex-directeur Deventer Verhaal), heeft de titel 'Overijssels boek van het Jaar' in de categorie non-fictie in de wacht gesleept. Het boek verscheen eind 2018 bij Walburg Pers ter gelegenheid van de gelijknamige dubbeltentoonstelling als afsluiting van de viering van 1250 jaar Deventer en het 100-jarig bestaan van de Bibliotheek Deventer. 

Uit het juryrapport: 'Deventer boekenstad' benut de mogelijkheden van het medium boek volop. Het is een boek om door te bladeren en de prachtige visuele vormgeving van oude handschriften en druksels te bewonderen en om te lezen. Specialisten bieden een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van Deventer als boekenstad tot op de dag van vandaag. En elk hoofdstuk biedt kaderteksten die dieper ingaan op een aspect uit deze geschiedenis. De lezer kan eruit halen wat hij wil: algemeen historisch inzicht, specialistische kennis of leuke anekdotes. Deventer boekenstad doet absoluut recht aan de status van Deventer als boekenstad.

De winnaars werden op 4 november jl. bekendgemaakt tijdens een online event. Nicole Harmsen won in de categorie fictie met het boek De Rusluie. Het was de elfde uitreiking van de prijs Overijssels Boek van het Jaar, georganiseerd door Rijnbrink en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel.

Gepubliceerd op: donderdag 15 oktober 2020

Goed nieuws! Ook met de aangescherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus blijft de bibliotheek gewoon open. Wel is het dragen van een mondkapje in al onze vestigingen vanaf vandaag verplicht voor iedereen die ouder is dan 12 jaar. Maak je gebruik van een zit- of werkplek, dan mag je je mondkapje afdoen wanneer je plaats hebt genomen op je zitplaats. 

Een duidelijk overzicht van al onze coronamaatregelen en wat voor invloed die hebben op jouw bezoek vind je op deze pagina.

Gepubliceerd op: vrijdag 09 oktober 2020

Vanaf 13 oktober 2020 is de V1 van Wilp te zien op Klooster 12 in Deventer. Op 8 maart 2020 werden de ontstekers van de V1 door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie verwijderd. Hierna werd de springstof onschadelijk gemaakt. De niet explosieve delen van de V1 werden door Archeologie Deventer geborgen. Op basis van deze delen is een reconstructie van de V1 gemaakt. Rond de reconstructie is een expositie ingericht die nu te zien is bij de Athenaeumbibliotheek en Historisch Centrum Overijssel.

Eind 1944 moesten in de gehele provincie Overijssel en een deel van aangrenzend Gelderland grote groepen mensen van de Duitse bezetter hun woning verlaten. Kort daarna werden met donderend geraas de eerste V1’s afgeschoten. Het Duitse ‘wonderwapen’ was verre van perfect. De V1 maakte niet alleen in het doelgebied Antwerpen slachtoffers maar overal langs de route van Oost-Nederland naar België. Ook bij Wilp kwam een V1 vroegtijdig naar beneden. De V1 ging niet af en werd ook niet door de bezetter opgeruimd. Meer dan 75 jaar bleef de V1 onopgemerkt in de bodem achter.

Op 8 maart 2020 moesten de bewoners van 560 huizen in Wilp hun huis verlaten. Enkele maanden daarvoor werd bij werkzaamheden aan de snelweg A1 een V1 gevonden waarin springstof en ontstekers nog aanwezig waren. Na de ruiming werden de resten overgedragen aan Archeologie Deventer. Samen met museumorganisatie Deventer Verhaal werkte Archeologie Deventer de plannen voor een expositie rond de V1 uit.

Centraal in de expositie staat een reconstructie op ware grootte van de V1. Dick van der Wal, een van de vrijwilligers van Archeologie Deventer, besteedde honderden uren aan een reconstructie van de V1 waarin de teruggevonden onderdelen konden worden ingepast. Rond deze reconstructie is de expositie ingericht. In de expositie wordt ingegaan op de geschiedenis van de inzet van de V1 vanuit Gelderland en Overijssel en de gevolgen voor Antwerpen. Ook komen de vondst van de V1 en de ruiming door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie aan de orde.

De expositie vindt plaats in de grote hal van de Athenaeumbibliotheek en Historisch Centrum Overijssel aan Klooster 12 te Deventer. De Athenaeumbibliotheek (onderdeel van de Bibliotheek Deventer) en Historisch Centrum Overijssel willen hier samen ruimte bieden voor exposities rondom erfgoed. Deze expositie past prachtig bij deze ambitie. De expositie is gratis toegankelijk en kan worden bezocht op dinsdag tot en met donderdag van 10.00 - 17.00 uur.

Gepubliceerd op: woensdag 26 augustus 2020

In 2020 is het precies tweehonderd jaar geleden dat de collectie van de universiteit van Harderwijk naar Deventer verhuisde. Nadat de universiteit van Harderwijk, ook wel de Gelderse Academie genoemd, definitief haar deuren sloot, kwam in 1820 een groot deel van het bibliotheekbezit bij koninklijk besluit naar Deventer. Met de komst van de bijna 3300 handgeschreven en gedrukte boeken verdrievoudigde de collectie van de Athenaeumbibliotheek. Tweehonderd jaar na de overdracht is een deel van de boeken nu opnieuw te bewonderen tijdens de dubbeltentoonstelling ‘Handschriften uit Harderwijk’ in de Athenaeumbibliotheek en de Bibliotheek Centrum.