DigiTaalhuis

Onder de noemer DigiTaalhuis werken de Bibliotheek Deventer en verschillende organisaties uit Deventer en omgeving samen aan het terugdringen van laaggeletterdheid en het vergroten van basisvaardigheden van inwoners van de gemeente Deventer op het gebied van taal, rekenen en digitaal.

Samenwerking 
De Bibliotheek is coördinator van dit samenwerkingsverband en vervult een spilfunctie in het brede netwerk van maatschappelijke organisaties. Raster, Sam&Ko, de gemeente, KonnecteD, Stichting Lezen en Schrijven, UWV, Vluchtelingenwerk, Rechtop! en buurthuizen verzorgen samen met andere organisaties en het onderwijs de toeleiding van deelnemers, omdat ze dichtbij de mensen staan; ze zijn als het ware de voelsprieten van de samenwerking. Op het gebied van taalonderwijs wordt samengewerkt met een formele taalaanbieder (TopTaal) en met verschillende vrijwilligersorganisaties en andere initiatieven, die een vorm van taalonderwijs of taalcoaching bieden.  

Activiteiten 
Binnen het samenwerkingsverband wordt een scala aan activiteiten aangeboden. Activiteiten vinden niet alleen in de Bibliotheek plaats, maar ook in buurthuizen, huiskamers en eigen locaties van de samenwerkingspartners. Doel is om voor inwoners de drempel om te leren zo laag mogelijk te maken en om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Alle activiteiten worden geplaatst in de Agenda DigiTaalhuis.

Meer weten? 
Vragen of ideeën? In gesprek komen over het DigiTaalhuis? Neem dan contact op met: 

Patricia Poelmann, coördinator DigiTaalhuis 
T 0570-675728 
E digitaalhuis@bibliotheekdeventer.nl