Lenen en inzien bij de Athenaeumbibliotheek

Zoeken en aanvragen

De catalogus van de Athenaeumbibliotheek is in mei 2019 samengevoegd met die van de Bibliotheek Deventer. Het zoeken en aanvragen van boeken kan via de catalogus. Aangevraagde boeken kunnen na ontvangst van een e-mailbericht opgehaald worden in de Bibliotheek Centrum aan de Stromarkt. Wetenschappelijke boeken die de bibliotheek niet in de collectie heeft, kunnen aangevraagd worden via WorldCat.

Verschillende deelcollecties van de Athenaeumbibliotheek zijn ook ontsloten in (inter)nationale databanken. Een overzicht van deze databanken kunt u hier vinden.

Inzage materiaal

Veel boeken van de Athenaeumbibliotheek zijn te leen. Toch zijn er, gezien het speciale karakter van de collectie, ook uitzonderingen. Middeleeuwse handschriften, oude drukken en andere materialen van voor het jaar 1950 worden niet uitgeleend, maar zijn alleen ter inzage beschikbaar. Dat geldt ook voor kwetsbare uitgaven, tijdschriften en naslagwerken uit de studiezaal.

Materialen die niet uitleenbaar zijn, kunt u inzien in de studiezaal aan Klooster 12. Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken via het reserveringssysteem van onze partner, Collectie Overijssel, met wie wij in het pand aan Klooster 12 gehuisvest zijn. Met een afspraak kunt u op dinsdag en donderdag van 10.00-17.00 uur in de studiezaal terecht. In het opmerkingenveld van het afsprakenformulier dient u de bijbehorende signaturen (plaatsnummers in de kast), titels en auteurs te noteren. De aangevraagde materialen liggen dan op het gereserveerde tijdstip voor u klaar.

De inzage van materialen is alleen mogelijk op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Er zijn geen kosten verbonden aan het bekijken van materialen op de studiezaal.

Kluisstukken, te herkennen aan een signatuur eindigend op KL, kunt u alleen inzien na toestemming van de conservator. Als u een kluisstuk wilt komen bekijken, kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar . Als uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u vervolgens een afspraak maken via het reserveringssysteem.

Voor een bezoek aan de studiezaal zijn huisregels opgesteld. Die kunt u hier raadplegen.

Uitleenvoorwaarden

Voor de Athenaeumbibliotheek geldt een aantal aanvullingen op de algemene uitleenvoorwaarden van de Bibliotheek Deventer. U kunt de voorwaarden hier nalezen.

Digitale collectie en reproducties

Veel materiaal van de Athenaeumbibliotheek is gedigitaliseerd. De digitale collecties zijn te raadplegen op athenaeumcollecties.nl. Mocht u kopieën of scans van nog niet gedigitaliseerd materiaal willen hebben, dan gelden de reproductieregels die u hier kunt nalezen.