Getijdenboek van 1490-1500Veel boeken van de Athenaeumbibliotheek zijn te leen. Toch zijn er, gezien het speciale karakter van de collectie, ook uitzonderingen. Onvervangbare, unieke materialen worden niet uitgeleend. Denk daarbij aan kostbare en kwetsbare uitgaven. Ook materialen van voor het jaar 1900 kunt u niet lenen.

Tijdschriften en de naslagwerken uit de studiezaal zijn alleen ter inzage in de bibliotheek. Voor alle overige uitgaven geldt ook dat u ze mag inzien in de bibliotheek.

Voor het raadplegen van materialen die alleen ter inzage beschikbaar zijn, kunt u op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een inzagepas aanvragen bij de balie van de studiezaal aan Klooster 12.

Wilt u materialen uit onze kluis komen bekijken, dan verzoeken wij u daarvoor vooraf een afspraak te maken en deze te laten bevestigen via .

Uitleenvoorwaarden
Voor de Atheneaumbibliotheek geldt een aantal aanvullingen op de algemene uitleenvoorwaarden van de Bibliotheek Deventer. U kunt de voorwaarden hier nalezen.