Literaire agenda

Start cursus Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van 1830 tot 1940

In deze cursus bespreken we een selectie van de romankunst, het verhalend proza en de poëzie uit de Nederlandse literatuur in de periode 1830 tot aan de Tweede Wereldoorlog. U leest mooie boeken, korte verhalen en gedichten, en verdiept zich in verschillende literair-historische stromingen die veelzeggend zijn geweest binnen deze periode van onze (kunst)geschiedenis.

Inhoud

In elke bijeenkomst staat een literair-historische stroming centraal. Aan elke stroming wordt een selectie van primaire literatuur gekoppeld die kenmerkend is voor de betreffende periode binnen de Nederlandse literatuur: dit kan een roman zijn, een kort verhaal of een selectie uit poëzie. Centraal binnen deze cursus staat de wisselwerking tussen de maatschappelijke ontwikkelingen van iedere periode en de weerslag hiervan in de besproken literatuur en de literatuuropvattingen die hierachter schuilgaan.

Docent: drs. Joris Geelen is lerarenopleider op het Instituut voor Leraar en School van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en docent Nederlandse taal en literatuur op de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen.

Data: woensdagen 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27 maart en 10 april 2019.

Tijden: 13.30 – 15.15 uur.

Kosten € 219,-.

Meer informatie en inschrijven: HOVO.