Onderwijs Hulpmiddelen en Bibliowijzer

Taal speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van kinderen. Door vaak, veel en met plezier te lezen, worden kinderen beter in taal. Ook het leren gaan met informatie en media is belangrijk voor de kinderen van vandaag. De Bibliotheek heeft voor het basisonderwijs en de kinderopvang producten en diensten die de taalvaardigheid stimuleren en de mediawijsheid vergroten.

Voor wie?
Medewerkers die werkzaam zijn in het basisonderwijs of de kinderopvang en die de taalvaardigheid en mediawijsheid van kinderen willen vergroten.

De Bibliotheek heeft programma’s beschikbaar zoals de Bibliotheek op School en Boekstart. Deze diensten vallen onder de noemer: Doorgaande Lijn Lezen & Mediawijsheid. Deze lijn is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar. De dienstverlening van deze lijn ondersteunt u in het proces van stimuleren en bevorderen van lezen en mediawijsheid bij kinderen. Lees verder over de Doorgaande Lijn Lezen & Mediawijsheid.

Bibliowijzer

Op Bibliowijzer Overijssel is het complete educatie-aanbod van de Bibliotheek te vinden. De Bibliotheek biedt producten voor verschillende doelgroepen over de volgende zes thema's:

✓ Begrijpen en toepassen
✓ Beoordelen en reflecteren
✓ Discussiëren en ontmoeten
✓ Inleven en waarderen
✓ Verhalen en cultuur
✓ Zoeken en vinden

Bekijk de onderwijsproducten en diensten van Bibliowijzer.

Ook interessant