Je kunt hier zo nuttig zijn!

Eind 2022 hebben al onze bibliotheken een nieuw serviceconcept geïntroduceerd. Hierbij speelt de inzet van vrijwilligers een belangrijke rol. Lisette Kaal (medewerker Bibliotheek Colmschate) en Marga Hulsebos (vrijwilliger) lichten toe

Meer dan boeken uitlenen

Lisette: “De Bibliotheek leent niet alleen boeken uit, maar heeft ook een maatschappelijke taak. Daarom willen we meer de wijk in. De afgelopen jaren is op deze vestiging een aantal collega’s met pensioen gegaan. Met het nieuwe serviceconcept kunnen we deze ‘gaten’ vullen. We hebben nu zeven vrijwilligers, waarvan er vijf al ingewerkt zijn. De vrijwilligers ondersteunen bezoekers bij alles wat onder de noemer zelfservice valt. Hierdoor hebben de beroepskrachten meer tijd voor onze maatschappelijke taken.”  

“We werken al jaren met zelfservice, maar in de praktijk hebben bezoekers toch geregeld hulp nodig. Sinds wij in dit winkelcentrum de enige zijn met een kopieerapparaat, krijgen we meer ‘kopieerbezoek’. Met de hiermee gepaard gaande verzoeken om even te helpen. Ook blijven we vragen krijgen over contactloos betalen, scannen, boeken verlengen et cetera. Doordat de vrijwilligers dit nu op zich nemen, heb je als beroepskracht meer tijd om wat dieper in te gaan op de inhoudelijke vragen.” 

Ik hoef zelf niet iets te betekenen, maar wat ik doe wel.

Vrijwilliger Marga: “In mijn zoektocht naar vrijwilligerswerk werd ik vorig jaar geattendeerd op de Bibliotheek Deventer. Tijdens een informatiebijeenkomst werd het serviceconcept uitgelegd. Dat sprak me direct aan. Ik hoef zelf niet iets te betekenen, maar wat ik doe wel. Zo lees ik ook voor, voor kinderen van nul tot vier jaar en stimuleer ik ouders om dat ook te doen. Laatst kwam ik toevallig in gesprek met een Arabisch sprekende mevrouw. Ik kon haar onder anderen wijzen op het Taalcafé. Dat is niet persé een taak. Maar ik vind het leuk om te helpen. In de toekomst zie ik mezelf ook wel als taalmaatje. Je kunt hier zo nuttig zijn!” 

Openingstijden handhaven

Lisette: “Door de vrijwilligers kunnen we ook onze openingstijden handhaven en hoeven we geen dagdelen te sluiten. De afgelopen periode heb ik contact gelegd met het Signaleringsoverleg Colmschate-Zuid. Hieronder vallen onder anderen het maatschappelijk werk, de wijkagent, de wijkmanager, het Voor Elkaar Team, de woningbouwvereniging en Team Toezicht. Met als doel te laten zien waar de bibliotheek voor staat. En om samen uit te zoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zodra alle vrijwilligers zijn ingewerkt en de tijd zich daarvoor leent ga ik ditzelfde doen voor Colmschate-Noord.”  
 
“Met de ondernemingsraad is destijds afgesproken welke taken de vrijwilligers wel en niet mogen doen. Dat betekent dat ze soms een vraag niet direct kunnen beantwoorden. In mijn ideale plaatje hebben we in de toekomst een rooster waarbij er tijdens alle diensten een vaste kracht aanwezig is. Maar ik ben nu al heel positief. 

Wat ook fijn is: de vrijwilligers brengen een frisse blik. Zo stelde Marga in december voor om Sinterklaasversieringen op te hangen. Zelf denk ik daar niet aan, maar de kinderen tijdens het voorleesuurtje reageerden enthousiast. Ook signaleerde Marga dat onze kapstok een nogal ongelukkig ding was. We hebben nu een andere, die veel gebruikt wordt. Ja, iedereen is enorm gemotiveerd.”


  • Judith Tool, coördinator vrijwilligers, over vrijwilligerswerk in de Bibliotheek Deventer

    “Er is veel animo voor vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek. Sowieso is het een aantrekkelijke plek waar veel gebeurt. Vrijwilligers willen hun steentje bijdragen, zoeken een zinvolle tijdsbesteding, willen meer sociale contacten opbouwen of willen integreren als nieuwkomer. Er kunnen allerlei redenen zijn om vrijwilligerswerk te doen. Ik kijk altijd zowel naar iemands talenten als naar specifieke taken. Daar hebben we dan een open gesprek over. En we komen altijd ergens op uit. “

  • Babette Granberg, manager dienstverlening, over de ontwikkeling naar community library

    “We willen ons ontwikkelen tot community library, maar hebben onvoldoende menskracht om daarin door te groeien. Om handen vrij te maken hadden we ervoor kunnen kiezen om vestigingen of dagdelen te sluiten. Maar door de inzet van vrijwilligers houden onze beroepskrachten tijd over voor deze ontwikkeling. En wat ook fijn is: zo houdt de bibliotheek een menselijk gezicht.”

Terug naar de vorige pagina