De Bibliotheek Deventer is een bijzondere voorziening die het waard is om te steunen. Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van alle Deventenaren door het bieden van toegang tot kennis en cultuur. Iedereen kan de Bibliotheek gebruiken als studie- of ontmoetingsplek. Kinderen zijn tot hun 18e verjaardag gratis lid.

De Bibliotheek vindt het belangrijk dat mensen bewust en actief mee kunnen bewegen in de maatschappij. Taal vormt daarvoor een basis. Met onze taalprogramma’s stimuleren wij daarom taalvaardigheid en leesplezier voor jong en oud. Samen met partners in de stad organiseren wij daarnaast een breed scala aan culturele, maatschappelijke en technisch innovatieve activiteiten rondom bijvoorbeeld de kinderboekenweek, de boekenweek of de dag van de mensenrechten. Door te doneren helpt u mee deze waardevolle voorziening toegankelijk te houden voor iedereen. U draagt bij aan het maatschappelijk belang van de Bibliotheek Deventer en daarmee van de kwaliteit van Deventer als samenleving.

Wilt u uw waardering voor ons financieel tot uiting brengen dan stellen wij dat zeer op prijs. Het bedrag naar keuze kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL95RABO0357143809 onder vermelding van 'donatie'. Wij waarderen het bijzonder dat u ons steunt.

Belastingvoordeel dankzij ANBI-status

Bibliotheken zijn bij de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' (ANBI). Dat betekent dat het belastingtechnisch voordelig is om te doneren. Voor u als donateur én voor ons als ontvanger:

  • Particulieren kunnen hun gift 1,25 keer aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Doneert u bijvoorbeeld € 100, dan hoeft u over € 125 van uw inkomsten geen belasting te betalen.
  • Bedrijven kunnen hun gift 1,5 keer aftrekken vennootschapsbelasting. Doneert uw bedrijf bijvoorbeeld € 100, dan mag u € 150 aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
  • De Bibliotheek hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de donatie.