Resultaten 231 - 240 van 265

In het voorjaar van 2016 heeft een auditteam van de stichting Certificering Openbare Bibliotheken de Bibliotheek Deventer bezocht. Er is onderzocht of de Bibliotheek Deventer aan de certificeringsnorm voldoet. Er is voornamelijk gesproken over de ambities en dilemma's van de bibliotheek. Verschillende interviews zijn afgenomen met medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende beleidsterreinen. Ook heeft het auditteam verschillende bezoeken afgelegd aan de vestigingen van de bibliotheek en daar met dienstdoende bibliotheekmedewerkers gesproken. 

Op basis van het gehouden onderzoek blijkt dat de Bibliotheek Deventer een bibliotheekvoorziening is waarin alle kerntaken een plaats hebben. Met name door haar pro-actieve opstelling naar de samenleving en haar rol in het sociaal domein, lijkt de Bibliotheek Deventer voor de korte termijn toekomstbestendig te zijn, dit vanuit haar vertrouwen dat het management voldoende in control is om, omdanks de kwetsbare financiele positie, haar hoge ambities waar te maken. 

Bekijk hier het volledige rapport.

Vanmiddag aangekomen in het bergdorpje San Michele, het startpunt van een week wandelen in het zuidelijk deel van de Italiaanse Alpen.
In een eerder blog vroeg ik mij af of een locatie iets toevoegt aan het boek dat je leest. Al rijdend door Duitsland, Zwitserland en Italië schakel ik moeizaam over tussen reisgesprekken, hazenslaapjes en lezen. 'Een klein leven' van Hanya Yanagihara grijpt me vrijwel direct waardoor het me niet uitmaakt waar ik ben. Wat een heerlijk gevoel is dat toch als je weet dat je een boek in handen hebt dat je boeit; waar je helemaal in verdwijnen kan. Dan maakt de locatie niet meer uit, dan wil je gewoon lezen.

De concurrentie is nu de natuur in deze schitterende vallei, Val Maira. De natuur en de kapelletjes en kerken beschilderd met kleurige fresco's. Rondreizende kunstenaars trokken in de 18e en 19e eeuw langs bergdorpjes in Italië, Frankrijk en noord Spanje waar ze een breed scala aan religieuze afbeeldingen achterlieten. Vlak bij ons onderkomen is een afbeelding van een vrouw te zien, zittend aan een lezenaar met een boek, of een klein schriftje. Ik dacht eerst dat het Anna was, de moeder van Maria. Het kapelletje in het dorp is aan haar gewijd en ze wordt wel met een boek als attribuut afgebeeld. Maar bij nader inzien moet het een afbeelding van Maria zijn. Links van haar is namelijk een engel te zien die een boodschap brengt, de annunciatie. En rechts van haar zijn de restanten te zien van een man gekleed in de dracht van een Romeins soldaat. Eronder staat Pontius geschreven. Als een soort voorspelling van wat haar te wachten staat na de geboorte van haar zoon? Ondanks de sporen van de tijd ontroert de afbeelding mij.

Alice van Diepen
directeur

Op 24 augustus zijn de sloopwerkzaamheden gestart. De sloop is de 1e stap in de realisatie van de bouw van de nieuwe bibliotheek in combinatie met 9 appartementen.

De bouw heeft de afgelopen jaren de nodige vertraging gekend, onder meer door bezwaren. Daarnaast wilde het bestuur van de openbare bibliotheek Bathmen, eigenaar van de bibliotheek, eerst duidelijkheid van de Bibliotheek Deventer over de inrichting en de openingstijden. Deze moeten recht doen aan een goede dorpsbibliotheek voor Bathmen.

Nu die duidelijkheid er is, is het eigendom van de bibliotheek overgedragen aan de gemeente.

De gemeente wil het pand van de voormalige bibliotheek nu zo snel mogelijk slopen om verdere verloedering tegen te gaan. Na de sloop wordt het terrein overgedragen aan Bronsvast Projectontwikkeling, die zorgt voor de bouw van de nieuwe bibliotheek en de 9 appartementen.

Voor de derde keer alweer konden kinderen de afgelopen zomerweken zich eindeloos vermaken bij de ZomerBieb. Honderden kinderen hebben mee gedaan met allerlei workshops. Of je nou van dansen, boetseren, yoga, dichten en muziek maken houdt of van chocola, fruit en ijs, voor iedereen was er wel iets dat aansprak of uitdaagde.
De bibliotheek is enorm blij met alle workshopgevers die voor slechts een kleine vergoeding zoveel kinderen een geweldige middag hebben bezorgd.
Ook ouders en opa's en oma's waren enthousiast en konden bij verschillende workshops zelfs meedoen.

De ZomerBieb is mogelijk door de inzet van de workshopgevers, vrijwilligers en partners van de Bibliotheek Deventer en door financiële steun van de Vrienden van de Bibliotheek en Stichting Wesselings van Breemen.

Onlangs was ik op een bijeenkomst van Platform de nieuwe winkelstraat, een platform dat winkelgebieden in heel Nederland ondersteunt door samenwerking met stakeholders te stimuleren en te werken aan de toekomst van het winkelgebied. Winkels hebben het zwaar tegenwoordig. De economische recessie en de concurrentie van het digitaal winkelen hebben tot een relatieve grote leegstand van winkelpanden geleid. Ook de binnenstad van Deventer ontkomt hier niet aan. Het is belangrijk de handen ineen te slaan met alle stakeholders om de kwaliteit van het winkelgebied omhoog te krijgen. Het initiatief wordt ondersteund door de Rabobank en om er vaart en inhoud aan te geven is er sinds kort een binnenstadsmanager actief.

Op 12 juli was er een bijeenkomst die specifiek gericht was op het gebied, waar de nieuwe bibliotheek komt: de Stromarkt. Het leek mij de moeite waard me te informeren over de ontwikkelingen in dat gebied zonder nu direct een idee te hebben hoe wij daar als bibliotheek aan kunnen bijdragen. Er was een gezelschap aanwezig van ondernemers, raadsleden, vastgoedeigenaren en andere betrokkenen. Doel was om in groepjes een schouw van het gebied op te maken waarbij gekeken wordt naar eigenschappen als bereikbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid. Door de stromende regen waren we gedwongen een deel van het werk vanuit de centrale plek in de Engestraat uit te voeren, maar uiteindelijke zijn we ook aan de wandel gegaan.

De bijeenkomst was in tweeërlei opzicht voor mij de moeite waard. Allereerst was het goed te merken dat iedereen reikhalzend uitkijkt naar de komst van de nieuwe bibliotheek als versterking voor het gebied. Een van de sprekers noemde de nieuwe bibliotheek ‘de motor van de Stromarkt’ en hij geloofde erin dat de bibliotheek ‘iets gaat veranderen’. Dat was voor mij als bibliotheekdirecteur natuurlijk fijn om te horen, aan de andere kant bekroop me ook het gevoel van als we dat maar waar kunnen maken. We werken er hard aan om er een mooie en goed functionerende bibliotheek van te maken, maar het moet natuurlijk nog maar blijken of de komst van de nieuwe bibliotheek ook richting de omgeving een positief effect gaat hebben en zo ja, op welke terreinen en in welke mate. Er zijn verschillende voorbeelden van bibliotheken waarbij dat effect overduidelijk opgetreden is. Birmingham is een goed voorbeeld, maar ook Herning, een relatief kleine stad in Denemarken waarbij het stadsbestuur de komst van een nieuwe bibliotheek in de centrale winkelstraat heel bewust ingezet heeft om de teloorgang tegen te gaan. En met succes. Dichter bij huis is Arnhem een mooi voorbeeld waarbij de nieuwe bibliotheek een impuls heeft gegeven aan het deel van de stad waar zij gevestigd is.

De bijeenkomst was ook in een ander opzicht de moeite waard. Zoals ik al zei, werken we er achter de schermen hard aan om niet alleen een mooie bibliotheek te krijgen maar ook een die goed functioneert, waar mensen met plezier komen en een bibliotheek die echt in verbinding staat met de stad. En toch lopen ook wij het risico teveel vanuit een eigen blik te werken. Zo merkte ik tijdens de wandeltocht, dat de geldautomaat die nu nog in het gebouw van de SNS zit heel veel gebruikt wordt in deze buurt. Vanuit ons perspectief hebben wij eerder in het proces aangegeven de geldautomaat niet te willen voortzetten, maar na de bijeenkomst ben ik daar anders over gaan denken. Als de buurt behoefte heeft aan een geldautomaat en dit een logische plek is, dan is dat niet iets om gemakkelijk van tafel te vegen. Voor de kwaliteit van een winkelgebied is bereikbaarheid belangrijk. Nederland is een fietsland dus er is behoefte aan fiets parkeren. Zeker met de komst van duurdere e-bikes blijkt de behoefte aan een bewaakte stalling groter te zijn. Ook voor dit onderwerp realiseerde ik mij dat wij niet alleen vanuit het perspectief van de bibliotheek moeten kijken maar dit juist in samenhang moeten zien met de behoefte van de buurt. Dat geldt ook voor de inrichting van het openbaar gebied en waarschijnlijk zijn er nog meer onderwerpen te bedenken. Ik was blij de eerste contacten gelegd te hebben bij deze bijeenkomst en neem een aantal onderwerpen direct mee in de heroverweging.

Alice van Diepen
directeur

De eerste week van juli was ik samen met mijn man Karel een weekje op Vlieland. Sinds we kinderen hebben is Vlieland een regelmatig terugkerende bestemming. We kamperen altijd op camping Stortemelk, weliswaar een grote camping, maar door de ligging direct achter de duinen aan zee en de uitgestrektheid hebben wij daar geen last van. Nu we niet meer perse in het hoogseizoen op vakantie hoeven te gaan is het helemaal een fijne plek. Zonder al te veel campingdrukte is het helemaal genieten van de weidsheid, de steeds veranderende wolkenluchten en vooral die ochtendduik in zee.

Ik had drie boeken meegenomen: Aan de rand van de wereld van Michael Pye, Judas van Amos Oz (in e-bookvorm) en De vrijheid van de grens van Paul Scheffer. Te midden van Wadden- en Noordzee sprak het boek van Pye het meest tot de verbeelding. Zelfs als historicus had ik geen idee dat rondom de Noordzee en landen die er omheen liggen al ver voor het eind van de middeleeuwen een netwerk van handelscontacten bestond en daarmee allerlei beïnvloeding van cultuur en gebruiken. Zo denk je bij de Vikingen toch alleen aan plundertochten, maar Pye laat zien dat met de Vikingen ook gewoontes en tradities, geloof, brieven, wetenschap en ideeën uitgewisseld werden. De duistere Middeleeuwen blijken een stuk minder duister te zijn. Pye heeft voor z’n boek een indrukwekkende hoeveelheid bronnen doorgenomen en weet bijzondere relaties te leggen tussen verschillende thema’s als handel, liefde, mode en religie. Desondanks is het bijna een verhalende schrijfstijl waardoor je het boek achter elkaar uitleest.

Bij het lezen vroeg ik me af of de plek waar je een boek leest meerwaarde heeft voor het lezen. Natuurlijk helpt het als je de rust hebt om te lezen, vandaar dat veel mensen in de vakantie lezen. Maar gaat het verder dan dat. Vreemd genoeg kon ik in mijn herinnering heel weinig plekken koppelen aan een boek. Ik herinnerde me dat ik bij een eerdere vakantie op Vlieland Congo had gelezen van David van Reybrouck en tijdens een zonovergoten vakantie in Portugal de Welwillenden van Jonathan Littell. Een schrijnender contrast tussen de heerlijke, schaduwrijke vakantieplek en de roman van Littell waarin de Tweede Wereldoorlog en haar gruwelen beschreven worden door de ogen van een SS-officier, was bijna niet denkbaar. Misschien dat ik het daardoor onthouden heb. Maar of de locatie nu echt meerwaarde bood, dat betwijfel ik. Toch zal ik ‘Aan de rand van de wereld’ in mijn herinnering blijven koppelen aan dat heerlijke Waddeneiland waar ik ook een beetje thuis ben.

Alice van Diepen
directeur

Na een zorgvuldige procedure heeft de selectiecommissie van de Bibliotheek Deventer unaniem gekozen voor Hanratharchitect uit Rotterdam als ontwerper van het interieur van de nieuwe Bibliotheek aan de Stromarkt. Architect Jan David Hanrath (foto) heeft recent de nieuwe bibliotheek van Gouda en Schiedam ontworpen; twee spraakmakende ontwerpen waarin bibliotheekconcept en ontwerp hand in hand gaan.

De visie en inbreng van jong talent is belangrijk voor de Bibliotheek Deventer. Op verzoek van de bibliotheek heeft Hanrath twee jonge ontwerpers uitgezocht; Florian de Visser en Lotte van Wulfften Palthe. Daarnaast werkt Hanrath met het 'Ministerie van Verbeelding'; een samenwerkingsverband dat met opdrachtgevers op zoek gaat naar het unieke karakter van de individuele bibliotheek en vanuit een visie daarop de inrichting ontwerpt.

De Bibliotheek Deventer gelooft dat haar visie op de nieuwbouw met ingrediënten als Marktplaats voor het delen van kennis en inspiratie, Samen met de stad, en ook de bijzondere collectie, in samenwerking met Hanratharchitect en zijn partners tot zijn recht zal komen. Dat het zal leiden tot een bijzondere en goed functionerende bibliotheek waar iedereen in en uit Deventer zich welkom voelt.

Lees meer over architect en ministerie op de volgende websites:
www.hanratharchitect.nl 
www.ministerievanverbeelding.nl 

Welk boek heeft uw leven veranderd?

Er vinden in het kader van het Jaar van het Boek allerlei activiteiten plaats.
Een aantal weken achtereen hebben we in alle bibliotheekvestigingen tafels ingericht met een selectie van de landelijk gekozen boeken uit de top 100. We nodigden u uit uw favoriete titel daaraan toe te voegen. Dank voor alle reacties!

We delen graag een kleine selectie van uw tips:
 
* De verhalen van W.G. van der Hulst maakten mijn jeugd mooier, alsof je er zelf bij was.

* De stam van de holebeer, door Jean M. Auel, omdat het een beeld geeft van de prehistorie waar onze geschiedenis als mens in geworteld is. En omdat het één van de weinige boeken is die ik steeds opnieuw kan lezen.

* Het gulden vlies van Thule, door Thea Beckman, omdat er acceptatie van de vreemdeling is, en legers mogen [uit]sterven.

* De vliegeraar, door Khaled Hosseini, omdat vriendschap er als zeer waardevol in wordt beschreven. Wat gebeurt er als die vriendschap onder druk komt te staan? Zet je aan tot nadenken.

* Reis naar het einde van de nacht, door Louis-Ferdinand Céline: een rauw boek in het argot van Parijs. Céline heeft mij aangezet tot het leze van Wereldliteratuur. Een perfect boek voor een straatjongen als ik.

De verkiezing loopt t/m 22 september. U heeft dus nog alle gelegenheid uw favoriet aan de lijst toe te voegen via de website van het Belangrijkste Boek. De uitslag wordt aan het eind van die maand bekend gemaakt in het tv-programma De Wereld Draait Door.

Elke twee jaar doet het bureau Hendrik Beerda Brand Consultancy een merkenonderzoek in de boekenwereld. Dit jaar staat het merk 'de Bibliotheek' voor het eerst in de top 10! We blijven ons best doen er nooit meer uit te gaan!

De presentatie van de circa 1.000 openbare bibliotheekvestigingen onder één naam blijkt een succesvolle stap te zijn.
'De organisatie neemt nu al de achtste plaats in op de ranglijst van sterkste merken. Wat betreft waardering scoort de Bibliotheek zelfs een stuk beter dan boekverkopers bol.com en Bruna. De nationale boekenuitlener heeft een veel sympathieker imago dan de commerciële verkopers. Met de gezamenlijke presentatie van de bibliotheken heeft de sector er dus weer een krachtig middel bij om de Nederlander aan het lezen te krijgen', aldus merkadviseur Beerda.

Top-10 sterkste merken van Nederlandse boekensector in 2016 (+ positie in 2014)
1. (1) bol.com
2. (3) Dick Bruna
3. (2) Kinderboekenweek
4. (5) Boekenweek
5. (4) Bruna
6. (6) Carry Slee
7. (8) Saskia Noort
8. (-) de Bibliotheek
9. (11) Primera
10. (-) Maarten 't Hart

In de eerste helft van dit jaar hebben we iedere maand een e-book-inloopspreekuur georganiseerd in verschillende vestigingen van de Bibliotheek Deventer. Dat er behoefte is aan ondersteuning bij het gebruik van e-books, bleek wel uit deze goed bezochte spreekuren. Onze e-boek-ambassadeurs kregen met regelmaat van de bezoekers te horen dat ze het bijzonder fijn vonden dat de bibliotheek hier tijd voor maakt. Dat geldt ook voor de medewerkers zelf, want tijdens een dienst is het niet mogelijk de vragen zo uitgebreid te behandelen.

De vragen waren van zeer uiteenlopende aard, van 'Hoe verder na vastlopen na het aanmaken van een webaccount bij bibliotheek.nl?' (nodig om e-books te kunnen gaan downloaden) tot 'Hoe voorkom ik dat nog niet gelezen e-books opeens van het tablet verdwenen?'. Bijna iedere technische vraag is een nieuwe uitdaging, zeker met al die merken tablets en e-readers en bijbehorende functionaliteiten om e-books te kunnen lezen.

In september starten we de e-book spreekuren weer op. Houd daarvoor de website en de posters goed in de gaten!