Resultaten 221 - 230 van 265

Bezoekers van het Geert Groote Huis kunnen zich laten meevoeren naar de tijd van Geert Groote. Met een virtual-reality-bril kunnen ze een kijkje nemen in de verdwenen kapel van Geert Groote en zijn volgers.

De kapel van de Moderne Devotie stond op de plek waar enkele jaren geleden het Geert Groote Huis is gebouwd. Bezoekers kunnen vanaf zaterdag een Occulus Rift opzetten en zo een virtueel kijkje nemen in de tijd waarin de broeders en zusters van het Gemene Leven samenleefden.

Bezoekers zien hoe de kapel eruit zag rond het jaar 1500. In de virtuele kapel kunnen bezoekers ook een blik werpen op een bijzonder psalter. Dat psalmboek omvat de 150 psalmen uit het Oude Testament en daarnaast vaak ook cantica, litanieën en een calendarium, een liturgische kalender.

Het psalter dat model stond voor de virtuele versie is eigendom van de Athenaeumbibliotheek, maar van half december tot eind januari 2017 ook in het echt te zien in Museum Geert Groote Huis.
Museum Geert Groote Huis is open van woensdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op zondag van 13.00 tot 16.00 uur.
Het museum bevindt zich aan het Lamme van Dieseplein 4 in Deventer.

De heer Paul Kluwer heeft de expositie 'Oude en nieuwe wijsheid' - van Nico Kluwer tot Ankh-Hermes op 10 november in de Athenaeumbibliotheek geopend.

In 2016 heeft Paul Kluwer het gehele fonds van zijn vader Nico Kluwer tot Ankh-Hermes aan de Athenaeumbibliotheek Deventer geschonken. En nog brengt de familie regelmatig een doosje met boeken naar de bibliotheek.
Deze bijzondere boeken over spritualiteit, esoterie, gezondheid en paranormale wetenschappen zijn in deze expositie te bezichtigen. In de tentoonstelling die de titel ‘Oude en nieuwe wijsheid’ heeft gekregen, komen vele hoogtepunten en bijzondere uitgaven aan bod vanaf 1923 tot heden.

In aanwezigheid van zijn vrouw en dochters, familie, auteurs, vrienden, genodigden en geïnteresseerden vertelde Paul Kluwer over de geschiedenis van zijn familie en de uitgeverij Kluwer en Ankh-Hermes, vertelde hij met passie over het vak van uitgever, de beroemde Ankertjes, de trouwe werknemers en meer.  
Paul Kluwer opende de expositie door het doorknippen van een rood lint, waarna de gasten konden genieten van de prachtige selectie van de collectie.

Dinand Webbink, cultuurhistorisch medewerker van de Bibliotheek Deventer, publiceerde in het Magazine MijnStadMijnDorp een artikel met achtergrondinformatie over deze expositie.

De tentoonstelling is van 14 november tot 20 januari 2017 te bekijken.
Voor uitgebreide informatie over de tentoonstelling is er bovendien een app ontwikkeld. Deze is gratis te downloaden via http://www.sab-app.nl.

De gedeputeerde voor cultuur, Hester Maij kwam langs op werkbezoek aan de Bibliotheek Deventer, in het bijzonder aan de Athenaeumbibliotheek.

In het eerste deel van het bezoek kreeg Hester Maij aan de hand van een aantal topstukken uit de collectie van de Athenaeumbibliotheek een goede indruk van de rijkdom van de collectie en de relaties die veel stukken hebben met Overijssel en de wereld. Vooral het boek ‘Heksenhamer’ waarin geschreven staat hoe een heks eruit ziet en wat je ermee moet doen, een boek dat honderdduizenden vrouwen het leven heeft gekost, maakte veel indruk. De Provincie Overijssel heeft de afgelopen jaren de wetenschappelijke steunfunctie gesubsidieerd, die door de Athenaeumbibliotheek voor de hele provincie wordt uitgevoerd. Door wijziging in de verantwoordelijkheid van provincies voor het bibliotheekwerk stopt deze subsidiering en is er een overgangsperiode van twee jaar. Met het bezoek van de gedeputeerde toonde ze haar belangstelling voor het brede erfgoed van de Athenaeumbibliotheek als onderdeel van het Verhaal van Overijssel.

Vanuit de Athenaeumbibliotheek liepen we naar de plek waar straks de nieuwe bibliotheek komt. Samen met de interieurarchitect van de nieuwe bibliotheek, Jan David Hanrath en onderzoeker en tentoonstellingsmaker Hester Schölvinck van de Nieuwe Collectie hebben we Hester Maij in het tweede deel van de bijeenkomst geïnformeerd over het ‘werk in uitvoering’. Door het samengaan van de twee collecties ontstaat er een kans. Een kans om te laten zien dat de impact van boeken van alle tijden is en een kans om de boekencollectie te laten zien die al eeuwen de identiteit van Deventer en Overijssel bepaald.

Athenaeumbibliotheek4Aan het eind van de bijeenkomst kreeg de gedeputeerde een kleinood, een handgemaakt pop-up boekje gemaakt door een van de jonge ontwerpers, Florian de Visser, die ook werkt aan de interieuropdracht. Het boekje visualiseert de eerste thema’s waarin de twee collecties, die van de Openbare Bibliotheek en de Athenaeumbibliotheek samenkomen. Geïnspireerd door boeken en plannen vertrok Hester Maij weer naar Zwolle.

Alice van Diepen
directeur

Al veertig jaar verzamelt Deventenaar Georg Hartong boeken over Overijssel. Sinds 1991, nu een kwart eeuw geleden, bevindt een groot deel van zijn collectie zich in de Athenaeumbibliotheek aan Het Klooster. In de vijfentwintig jaar breidde de collectie zich door schenkingen voortdurend uit.

Maandag 24 oktober j.l. schonk de gepassioneerde bibliofiel opnieuw ruim honderd bijzondere boeken aan de Vereniging van Vrienden van de Athenaeumbibliotheek. Dat het om heel speciale gift gaat, blijkt alleen al uit het feit dat zo’n veertig boeken tot nu toe in geen enkele bibliotheek aanwezig waren. De collectie-Hartong groeit hiermee uit tot ongeveer 2500 titels. Het gaat om een kapitale schat aan informatie over het literair en boekhistorisch erfgoed van Overijssel uit de periode 1600-1950. Hartong verzamelt alle boeken die betrekking hebben op Overijssel. Uiteraard werken die over Overijssel gaan, maar ook van Overijsselse schrijvers en uitgaven van alle Overijsselse drukkers. De collectie-Hartong is voor de provincie van onschatbare cultuurhistorische waarde.

Op de tentoonstelling Heilig Schrift in Museum Catharijneconvent in Utrecht zijn twee bijzondere handschriften uit Deventer Athenaeumbibliotheek te zien. Het gaat om kolossale middeleeuwse Hebreeuwse Bijbelboeken van een eerbiedwaardige ouderdom. Opvallend in deze dertiende-eeuwse boeken zijn de illustraties. De mensen, draken, honden en andere (fabel)dieren zijn gevormd uit zeer kleine letters. Een Joodse kunstvorm die bekend staat als microkalligrafie. Deze kunstvorm ontstond meer dan tien eeuwen geleden en maakt letterlijk het 'woord tot beeld'. Ook Arabische kalligrafen gebruikten deze techniek en zo inspireerden de Joodse en Arabische kunstenaars elkaar. Microkalligrafie was een wel heel bijzondere uitweg voor de beperkingen die werden opgelegd door het tweede gebod: ‘Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van dat wat boven in de hemel is, noch wat onder op de aarde is ...’.

Het boek Exodus bevat bijvoorbeeld een spectaculaire afbeelding van twee draken. Elders in een van de handgemaakte, perkamenten boeken is een schitterende menorah (zevenarmige Joodse kandelaar) te zien, vergezeld van twee vogels met mensenhoofden.

De boeken zijn tot 8 januari te zien op de tentoonstelling Heilig Schrift in Museum Catharijneconvent. De Tanach, Bijbel en Koran worden samen gepresenteerd. Een indrukwekkende expositie met eeuwenoude handschriften, prachtige boekbanden en kostbare attributen die horen bij de drie boeken van het jodendom, het christendom en de islam. De tentoonstelling toont aan de hand van topstukken hoe de drie heilige geschriften verschillen, maar juist ook opvallend vaak overeenkomen in schoonheid, gebruik en verering. Het is een expositie die in een tijd van veel vragen over het naast elkaar bestaan van verschillende religies in Nederland de blik zal verruimen. Meer kennis over de religies ligt immers aan de basis van meer begrip.

In augustus en september 2016 heeft de Bibliotheek Deventer 3 dialoogsessies gehouden. Deze openbare debatten gingen over de toekomst van de bibliotheek en iedereen in Deventer mocht meepraten. Meer dan 100 mensen hebben ideeën en denkbeelden uitgewisseld, uit alle hoeken van de stad. Conclusie: de bibliotheek is onlosmakelijk verbonden met Deventer, mag minder bescheiden zijn en iedereen gebruikt de bieb op zijn eigen manier. De bieb is van iedereen, voor iedereen.

Een greep uit de reacties:
“Bibliotheek moet faciliteren dat bibliotheek van iedereen is en dat moet je goed organiseren”
“Bibliotheek van iedereen: dus iedereen is lid”
“Athenaeumbibliotheek moet een goede plek krijgen in de nieuwe bibliotheek, erfgoed is belangrijk voor Deventer”
“Studenten hebben behoefte aan stilte studieplekken”
“Niet werken vanuit doelgroepen, maar juist zo flexibel zijn dat de bibliotheek kan inspelen op wie er zich op welk moment dan ook maar aandient”
“Niet zozeer een dienstverlenende relatie maar een faciliterende, gastvrije relatie met de gebruiker”
“Eigenaarschap bij de Deventenaar, geef de bibliotheek aan de stad”
“Gebouw met smoel dat mensen verleidt”
“Schoenmaker houd je bij je leest: gidsfunctie, ontmoeting, basisvaardigheden, leesplezier”
“Samenwerken met partners en organisaties in de stad is belangrijk”

Meer input
Ondanks de brede uitnodiging bleek er een lage vertegenwoordiging van jongeren en allochtone Deventenaren. Om ook hun stem te horen gaat de Bibliotheek Deventer binnenkort op pad, naar Saxion en naar theehuizen of moskeeën, om ook daar de behoeften en wensen t.a.v. de toekomstige bibliotheek op te halen.

Meerjarenbeleidsplan
Met alle opgehaalde informatie en wensen gaat de bibliotheek (verder) aan de slag met haar nieuwe missie en visie en meerjarenbeleidsplan. Zij verwacht dit uiterlijk begin volgend jaar gereed te hebben.

Na het succes van de Top Academie Keizerslanden startten op 6 september 15 studenten van verschillende basisscholen in de bibliotheek aan de Brink met deze opleiding. Op de Top Academie krijgen kinderen uit groepen 6,7 en 8 twee keer in de week extra lessen die gericht zijn op begrijpend lezen en woordenschat. Stuk voor stuk zijn ze slim genoeg om naar Havo of VWO te gaan, maar ze missen net dat beetje taalinzicht dat nodig is om de sprong volledig te maken. De lessen zijn gratis. De gemeente Deventer maakt het mogelijk omdat het wil investeren in een goede start voor de toekomst van de kinderen. Uit onderzoek in Utrecht is bewezen dat het werkt en halen de kinderen het benodigde niveau.

Bibliotheek biedt meerwaarde
De Top Academie wordt begeleidt door Sine Limite die zich bezig houdt met de verbetering en verankering van passend onderwijs binnen Deventer. De docenten en educatief medewerkers zijn allemaal gekwalificeerd en zijn gespecialiseerd in taalonderwijs. Dat de eerste Top Academies in de bibliotheek zitten is niet voor niets. Daar is taal in de vorm van kranten en boeken. En er zijn experts die leuk leesvoer kunnen aanraden. Op de foto krijgen de eerste studenten uitleg van zo'n expert, bibliotheekmedewerker Asuman Muller.

De bibliotheek werkt aan haar toekomst
De gemiddelde bezoeker merkt er nog niet veel van, maar achter de schermen denken we intensief na over onze toekomst. Waarom heeft Deventer een bibliotheek nodig? Wat voegt die bibliotheek toe aan de samenleving en hoe doen we dat? Want we zijn niet alleen gefuseerd met de Athenaeumbibliotheek, we gaan in 2018 ook verhuizen naar de Stromarkt. Neem daar alle veranderingen in onze maatschappij bij; de 24-uurs economie, e-books, minder leners, andere behoeften van inwoners waar het gaat om opdoen van kennis en inspiratie, de eis om jezelf te kunnen redden in een maatschappij die steeds (digi)taliger wordt en je begrijpt: wij zijn toe aan een nieuwe missie/visie en een nieuw meerjarenbeleidsplan.

Samen met u
De Bibliotheek is er voor iedereen en daarom hebben we deze zomer een kleine honderd Deventenaren bereid gevonden om met ons mee te denken en mee te praten in zogenaamde dialoogsessies. Een belangstelling waar wij zeer blij en vereerd mee zijn. Want het geeft aan dat de bibliotheek u aan het hart gaat. Door te luisteren naar wat de inwoners van Deventer (lid of geen lid), onze vrijwilligers en onze partners te zeggen hebben over ons, hoe zij de bibliotheek van de toekomst voor zich zien en welke wensen of vragen er zijn, geven wij onze missie en visie een verdieping en sluiten we daadwerkelijk aan bij de behoeften van de lokale samenleving.

Bijenkorf
De eerste dialoogsessie was op 31 augustus. In levendige gesprekken en discussie werd gesproken over het belang van de erfgoedfunctie en bijzondere collectie van de Athenaeumbibliotheek, over de andere functies die een bibliotheek volgens het publiek moet hebben: bijdragen aan de ontwikkeling van mensen (van jong tot oud), ontmoeting, lezen, onderwijzen van basisvaardigheden in taal en computer, het in aanraking brengen van kinderen met boeken zodat ze zin krijgen om te lezen, een gidsfunctie om mensen wegwijs te maken in de grote hoeveelheid informatie van nu en een plek waar je zomaar mag zijn, voor iedereen. Een bibliotheek die er voor iedereen is en dus ook te vinden is daar waar de Deventenaren zijn. Niet alleen in eigen gebouwen maar ook bij activiteiten van andere organisaties. En wat betreft de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt vatte een van de deelnemers het heel mooi samen; hij hoopte dat de nieuwe bibliotheek de bijenkorf van Deventer zou worden, waar het druk en levendig is, waar iedereen welkom is, waar mensen ‘in- en uitzoemen’.

De Bibliotheek introduceert 45.000 gesproken boeken voor leden met een leesbeperking.
Meer dan een miljoen Nederlanders hebben een leesbeperking. Zo telt ons land ruim 600.000 dyslectici en ongeveer 300.000 slechtzienden. Deventer telt ongeveer 3.500 personen met dyslexie en 2.000 slechtzienden.

Lezen kan iedereen
De verwachting is dat het aantal mensen met een leesbeperking de komende vijf jaar met 20% toeneemt. Dit komt door de vergrijzing en omdat bij steeds meer mensen de diagnose dyslexie wordt gesteld. Om te zorgen dat zij ook kunnen genieten van een goed boek heeft de bibliotheek iets nieuws: 45.000 gesproken boeken, exclusief voor leden met een leesbeperking. Want ‘een goed verhaal zit tussen je oren’.

Een uitgebreide collectie
Op de landelijke site www.bibliotheek.nl/passendlezen staan gesproken boeken in alle genres.
De gesproken boeken zijn exclusief beschikbaar voor bibliotheekleden met een visuele en/of fysieke leesbeperking, waardoor lezen niet of moeilijk gaat.
De Bibliotheek Deventer heeft zich als één van de 40 pilotbibliotheken aangesloten bij deze landelijke collectie en dienstverlening. Via de website van de Bibliotheek Deventer wordt u rechtstreeks naar deze dienstverlening geleid.

Eenvoudig op computer of tablet
Gebruik maken van gesproken boeken is eenvoudig en valt binnen het lidmaatschap van de Bibliotheek Deventer. Leden kunnen met hun lidmaatschapsgegevens een webaccount aanmaken, waarmee zij direct toegang krijgen tot de collectie gesproken boeken. Deze boeken zijn te beluisteren via een computer of tablet met een internetverbinding.

Aan tafel bij... is een serie radio en tv-portretten over inwoners van Deventer. Het zijn mensen voor wie het moeilijk is zich zelfstandig te redden in de maatschappij maar die toch meedoen omdat ze de juiste ondersteuning krijgen van de gemeente. Het Sociale Team in de wijk speelt een belangrijke rol bij het stellen van een heldere diagnose om tot juiste begeleiding in huis én op de werkplek te komen. In de uitzendingen wordt aan de hand van persoonlijke verhalen en ervaringen duidelijk welke mogelijkheden er zijn en hoe ze ingezet worden.

‘Aan tafel bij...’ is in opdracht van de gemeente Deventer gemaakt door de Bibliotheek Deventer en Deventer Radio en Televisie (DRTV). Zes maanden lang volgt elke maand een nieuw portret.

Afleveringen terugkijken

Aflevering 6: Marco en Martine Schoot
Marco en Maritine hebben beide een lichamelijke beperking, een baan en een huishouden. Bij onder andere vervoer, lichamelijke verzorging en huishouding is ondersteuning noodzakelijk. Welke hulp is mogelijk en wat kan het Sociaal Team voor je betekenen? In deze aflevering laten ze zien hoe hun leven eruit ziet vanuit hun rolstoel. Welke aanpassingen zijn er in huis en op de werkplek? Wat betekent hun hulphond Bailey voor hen en wat is de betrokkenheid van het Sociaal Team in hun wijk?Beluister de radio-uitzending van 16 februari.

Aflevering 5: Familie Donker
Sven is de 8-jarige zoon van Jessica en Marc Donker. Al vrij snel na de geboorte van Sven constateert het consultatiebureau dat hij wat achterblijft in de ontwikkeling. Er volgt een reis langs diverse artsen en specialisten totdat de diagnose min of meer vastgesteld wordt: cerebrale pararese. Sven kan zijn spieren niet geleidelijk aan aan of uit zetten waardoor bijvoorbeeld lopen moeilijk wordt, maar ook dingen oppakken niet vloeiend gaat. Om goed voor hun zoon te kunnen zorgen krijgen Marc en Jessica ondersteuning van school en specialisten, maar ook van een gezinscoach. Die laatste wordt toegewezen door de gemeente en kijkt vooral mee naar de ontwikkeling en opvoeding van jongeren onder de 18. 

 

Beluister de radio-uitzending van 19 januari.

Aflevering 4: Marly Boonman (uitgezonden 6 december)
Jarenlang werkte Marly Boonman in het buitenland. In Jemen bijvoorbeeld. Daar leerde ze Arabisch. Terug in Nederland gaat ze aan het werk maar verliest haar uiteindelijk haar baan omdat ze boventallig is geworden. Marly is werkloos en wordt door de gemeente Deventer aangemoedigd als ze vrijwilligerswerk wil gaan doen. Inmiddels is ze Taalvrijwilliger van het Taal- Digipunt van de Bibliotheek Deventer. Ze zet haar kennis van het Arabisch in bij een Syrisch echtpaar dat ze eens in de week taalles geeft.


Beluister de radio-uitzending van 15 december.

Alflevering 3: Diny Brand (uitgezonden 8 november)
Diny Brand heeft twee baantjes. Van de één op de andere dag hoort ze dat haar contract bij het schoonmaakbedrijf per direct niet verlengt wordt. Er is niet genoeg werk om haar te houden. Ze moet WW aanvragen en omdat ze daarmee onder het sociale minumum valt heeft ze ook recht op een uitkering van de gemeente, de zogenaamde participatiewetuitkering (in de volksmond de bijstand). Voor WW meldt ze zich bij het UWV en voor de uitkering bij Deventer Werktalent. In deze uitzending deelt Diny haar ervaringen.

 


Beluister de radio-uitzending van 17 november.

Aflevering 2: Marianne (uitgezonden 4 oktober)
Als Marianne verlaten wordt door haar partner blijft ze alleen achter met een jonge zoon. Het verlies en de afwezigheid van een sociaal netwerk zorgen ervoor dat ze depressieve klachten ontwikkelt. Ze zoekt hulp en krijgt die ook. Ze pakt haar leven op maar raakt uit balans als haar inmiddels volwassen zoon op eigen benen gaat staan. Verlies en verlating blijken een dusdanig thema in haar leven dat Marianne ondersteuning nodig heeft. Ze krijgt die nu via onder andere Vriendendiensten Deventer. Het contact zorgt ervoor dat Marianne haar eigen leven kan blijven inrichten. Een leven waarbij ze veel betekent voor anderen. 


Beluister de radio-uitzending van 13 oktober.

Aflevering 1: Ronnie Voortman (uitgezonden 6 september)
Al vroeg in het leven van Ronnie werd duidelijk dat hij zich anders ontwikkelde dan leeftijdsgenoten. Zijn ouders konden weinig grip op hem krijgen. Pas op latere leeftijd werd duidelijk dat Ronnie een stoornis uit het autismespectrum had. Met de juiste begeleiding heeft hij nu een baan gevonden bij zijn droomwerkgever, Go Ahead Eagles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beluister de radio-uitzending van 15 september.