Resultaten 101 - 110 van 171

Ik las in de krant een berichtje over een recordopbrengst voor een veiling van een boek. Het record lag tot voor kort bij de 'Codex Leicester' van Leonardo da Vinci, in 1994 gekocht door Bill Gates voor 30,8 miljoen dollar. Maar onlangs is een boek aangeschaft voor 35 miljoen dollar. Het gaat om de met de hand geschreven kopie van het 'Boek van Mormon', dat door de mormonen als hun heilige boek beschouwd wordt. De stichter van de mormoonse kerk, Joseph Smith, zou de tekst in 1827 met de hand hebben overgeschreven van de gouden platen met onbekende tekens die hij, volgens eigen zeggen van een engel met de naam Moroni had ontvangen. De engel was volgens Smith een wederopgestane indiaan die de tekst 1000 jaar eerder geschreven zou hebben. Blijkbaar ontving Smith ook een handleiding om de tekst te ontcijferen. De nieuwe eigenaar is trouwens de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen van de Laatste Dagen, ofwel de mormonen in Amerika. Ik ben benieuwd wie het boek op de veiling gebracht heeft maar dat staat er natuurlijk niet bij.

Een bedrag is natuurlijk simpelweg een waarde die toegekend wordt door de markt. Wat de gek ervoor geeft, zeggen we weleens. Er zijn natuurlijk wel richtlijnen of er is vergelijkingsmateriaal. Als wij vanuit de Athenaeumbibliotheek een boek in bruikleen geven voor een tentoonstelling moeten we een verzekeringswaarde opgeven en op zo’n moment hang je een soort van prijskaartje aan het boek. Of dat hetzelfde bedrag is dat het op een veiling zal opbrengen is natuurlijk niet te zeggen, dat hangt af van veel verschillende factoren zoals de uniciteit van het boek en het aantal belangstellenden. In hetzelfde artikel in de krant staat ook vermeld dat er boeken zijn die nog veel meer zouden opbrengen zoals de Magna Carta, of Shakespeare’s ‘Hamlet’, maar laten we hopen dat die nooit op de veiling komen maar als erfgoed goed bewaard blijven.

HondmetmensenDat een boek ook een heel andere waarde vertegenwoordigt bleek afgelopen zaterdag bij Opa en Oma dag in de Bibliotheek Deventer. Iedereen kon daar in of op z’n favoriete boek gefotografeerd worden dankzij nieuwe technieken. Ontroerend mooi om te zien hoe een jonge vrouw vol trots samen met Pluk van de Petteflat z’n rode autootje bestuurt, een man en een vrouw heerlijk achteroverleunen op Takkie en een vader met z’n zoon op de rug van Kleine walvis zitten alsof ze zo uit het boek gestapt zijn. Zoals Alice Wonderland instapte, zo stapten deze bezoekers van de bibliotheek hun favoriete boek in. Het is niet met geld uit te drukken, maar zo’n ervaring is waardevol en hadden ze vast niet willen missen.

Alice van Diepen
directeur

Reageer op deze blog

Zaterdag 16 september starten we met een nieuw inloopspreekuur voor digitale vragen: Spreekuur Digihulp. Digitaal expert Erik Baaij staat klaar om vragen te beantwoorden over je computer, tablet of smartphone. Het spreekuur is gratis en aanmelden is niet nodig.

Over deze onderwerpen kun je vragen stellen

  • Een computer, tablet en smartphone gebruiken
  • Een computer, tablet en smartphone kopen
  • Computerprogramma’s zoals Word, Excel of Powerpoint
  • Social media zoals Facebook of WhatsApp
  • Bestanden en foto’s veilig bewaren

Om de week op zaterdag

Het inloopspreekuur start 16 september van 11.00 tot 13.00 uur in de Bibliotheek Centrum en is vanaf dan om de week op zaterdag. Kijk hier voor de data. 

Meer leren in cursussen Klik en Tik en Digisterker

Wil je meer leren over internetten, e-mailen en social media? Of wil je weten hoe je digitale post van de overheid kunt lezen en online belastingaangifte doet? Kijk dan eens bij onze cursussen Klik&Tik en Digisterker. We beginnen dit najaar weer met een nieuwe groep.

Vragen

Bel voor vragen naar (0570) 67 57 00, mail naar of stel je vragen in de bibliotheek bij de servicebalie.

Op maandag 4 september is Suzan Folkerts begonnen als conservator van de Athenaeumbibliotheek van de Bibliotheek Deventer. In haar functie zal ze zich gaan bezighouden met onderzoek, beheer, ontsluiting en presentatie van de collectie. Suzan Folkerts (1976) heeft geschiedenis en mediëvistiek gestudeerd en is gepromoveerd op het onderwerp ‘heiligenlevens van 13e-eeuwse vrome leken’. Daarbij heeft ze onderzoek gedaan naar de veranderingen die de handgeschreven biografieën van heiligen door de loop van de eeuwen hebben ondergaan bij het overschrijven in de context van de Moderne Devotie. Tijdens haar vorige functie bij de Rijksuniversiteit Groningen was ze onder meer projectleider van het NWO-project ‘Het evangelie op de markt’, een onderzoek naar de eerste gedrukte Nederlandstalige bijbels. 

De achtergrond van Suzan Folkerts sluit perfect aan bij de collectie van de Athenaeumbibliotheek. Ze heeft er veel zin in om het rijke bezit te tonen aan de buitenwereld door middel van blogs, lezingen en wetenschappelijke congressen en straks in de permanente presentatieruimte van de nieuwe Bibliotheek Deventer aan de Stromarkt. Onderzoek gaat Suzan Folkerts ook doen. In het eerste jaar naar Deventer drukkers in het kader van een grote tentoonstelling in de Waag over het Deventer boek (in verband met het 1250-jarig bestaan van Deventer). Moderne Devotie is een ander speerpunt. Ze wil antwoord proberen te krijgen op de vraag hoe de leescultuur de kloosters van deze in Deventer ontstane religieuze stroming verbonden is met de stad. Het zijn grote klussen die Suzan Folkerts met vertrouwen tegemoet ziet.  Waar ze mee begint? “Eerst maar eens ontdekken wat er allemaal in de kluis ligt”.

Suzan Folkerts is de opvolger van Ina Kok die in juni na ruim 30 jaar afscheid nam en met pensioen ging.

In de vakantiemaanden kost het soms moeite de bezetting in alle filialen rond te krijgen. Er komt dan een vriendelijke mail aan iedereen met de vraag open diensten in te vullen. Ik meldde mij aan voor twee ‘achterwachten’ in Schalkhaar en op vrijdagmiddag fietste ik naar de bibliotheek toe. Ik was die middag samen met collega Bernadette en had ervoor kunnen kiezen om ergens apart rustig te werken, maar ik koos ervoor in de publieke ruimte te zitten. Als ik dan in een bibliotheekfiliaal mag zijn vind ik het ook leuk om te zien wat er gebeurt.

Een vrijdagmiddag in de vakantie had natuurlijk een dodelijk saaie middag kunnen zijn maar het tegendeel bleek het geval. Het liep de hele middag lekker door met bezoekers op zoek naar een paar vakantieboeken of ze liepen direct door naar de kast met reserveringen. Een mevrouw ging de dag erna op vakantie en had het laatste deel in een reeks nog niet uitgelezen. Ze wilde het dolgraag meenemen maar moest het dan verlengen en was bang voor de mogelijkheid dat het boek gereserveerd zou zijn en dus ingeleverd moest worden. Gelukkig bleek dat niet het geval en opgelucht vertrok ze weer.
Vrijwel iedereen was vertrouwd met de bibliotheek en vond zijn eigen weg. Een persoon begreep iets niet bij de scanapparaten, maar voordat wij als medewerkers onze hulp konden aanbieden, was er een andere bezoeker die te hulp schoot. Een jonge moeder met een tweeling kwam vol verwachting de bibliotheek binnen om het jeugdlidmaatschap voor haar kinderen in orde te maken. De tweeling van zeven maanden keek met grote ogen rond en had nog geen flauw benul van wat ze nog allemaal aan boekplezier te wachten stond. Twee mannen schoven bij mij aan tafel om de krant te lezen. Al snel ontstond er een gesprek over het afvalbeleid van de gemeente maar ook over de keuze als consument om bijvoorbeeld minder of niet te vliegen vanuit milieuperspectief. Een mevrouw sloot zich bij de tafel aan en bleek regelmatige fietsritten in en rond Deventer te combineren met een rustpauze bij de verschillende bibliotheekfilialen: de bibliotheek als fietsknooppunt, ik zag allerlei nieuwe toeristische mogelijkheden opdoemen.

Mooi om te zien dat dit kleine plekje, tegenover de kerk en bij het café, voor de inwoners van Schalkhaar een vertrouwde publieke plek is. Waar ze makkelijk binnenstappen, hun boeken halen, even contact maken, als het nodig is elkaar helpen, rustig de krant lezen of ongestoord een paar uur achter de laptop werken. De bibliotheek als knooppunt, waar ik om 17.00 uur weer weg fietste.

Alice van Diepen
directeur


Foto: Raymond Snijders
Uit Vakblog: boekenplog Bibliotheek Schalkhaar

In Deventer zijn veel mogelijkheden om te oefenen met de Nederlandse taal. Maar tijdens de zomermaanden ligt nagenoeg al het aanbod stil. Toch is er bij veel mensen wel degelijk de behoefte om ook in de zomer te blijven trainen.

Dit jaar zijn we dan ook gestart met een Zomertaalcafé in de Bibliotheek Centrum op maandag van 14.00 uur tot 16.00 uur (6 keer), wat voor veel mensen een welkome gelegenheid was om Nederlands te spreken. Door middel van verhalen vertellen, spelletjes spelen en boeken lezen, zijn de deelnemers aan het oefenen geslagen. Zo is bijvoorbeeld goed gebruik gemaakt van het Kennismakingsspel. Door middel van dit spel komen mensen met elkaar in gesprek over diverse zaken uit hun (persoonlijke) leven; dit levert naast het leren van de taal vaak boeiende gesprekken op.
Omdat opgeven niet verplicht was, was de samenstelling van de groep elke week anders. Er werd dan ook steeds geïmproviseerd om passend aanbod te kunnen bieden. Dit leidde tot bijeenkomsten waarbij iedereen aan bod kwam. De deelnemers waren zichtbaar enthousiast. Voor een aantal bleek het niveau aan de hoge kant. Deze ervaring nemen we mee voor volgend jaar.

Zonder de inzet van vrijwilligers was dit nooit gelukt en mede dankzij hun enthousiaste inzet is het een groot succes geworden. Iets om volgend jaar weer te doen.

Enkele reacties van deelnemers
‘Bijzonder dat jullie dit doen, want jullie hebben ook je eigen leven. Heel erg bedankt!’
‘Ik vind het heel leuk en leerzaam om in kleine groepjes woordspelletjes te doen, er wordt ook veel gelachen.’
‘Het was fijn om samen te praten’
‘Het was heel gezellig’

Reacties van de vrijwilligers
‘Veel deelnemers spreken alleen Nederlands tijdens het taalcafé, thuis wordt natuurlijk de ‘moedertaal’ gesproken.’
‘Geweldig, het fanatisme tijdens het woordrummikub!’
‘We hebben het over de uitdrukking Het mes snijdt aan twee kanten gehad. De deelnemers leren de Nederlandse taal en ook andere mensen kennen. En de vrijwilligers leren over andere culturen en ontwikkelen belangrijke vaardigheden.’
‘Ik zou het alleen al doen voor de lach op het gezicht van de mensen die terugkomen, een gezicht dat zegt: Ik voel me gehoord!’
‘Het sociale aspect is ook heel belangrijk’
‘Leuke samenwerking met de andere vrijwilligers’
Studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten exposeren van dinsdag 1 augustus tot en met zaterdag 26 augustus in de Bibliotheek Centrum. Met klimaatverandering als thema maakt de expositie deel uit van de IJsselbiënnale en werkt ArtEZ samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap is namelijk bezig met het programma Klimaat Actief!, waarmee het maatregelen treft om de omgeving aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat.

Met de kunstwerken tonen de ArtEZ-studenten hun eigen visuele interpretatie van wat klimaatverandering voor ons en de omgeving betekent. De werken variëren van het aanpakken van de eigen achtertuin tot het voeren van een heuse bewustwordingscampagne. Naast de expositie in de bibliotheek zijn de werken ook digitaal te zien op wdodelta.nl

Samen Klimaat Actief!
Met Klimaat Actief! kunnen we samen de leefbaarheid van onze omgeving verbeteren en klimaatproof maken. Een omgeving waarin we verstandig omgaan met groen en water, zorgen voor zo min mogelijk wateroverlast en overstromingen en een plek waarin we controle hebben over hitte. Dagelijks werkt het waterschap zichtbaar en onzichtbaar aan effectieve combinaties van water, klimaat, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Dijken worden versterkt, rivieren krijgen meer ruimte en waterbergingen worden aangelegd. Hierin werkt WDODelta samen met mede-overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bewoners. Want ook op kleine schaal kunnen maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan het afkoppelen van regenwater van het riool, meer groen in de tuin in plaats van tegels en het aanleggen van groene daken of geveltuintjes.

IJsselbinnale2017IJsselbiënnale
De ‘klimaatkunstexpositie’ van de studenten maakt deel uit van de IJsselbiënnale (14 juni t/m 24 september 2017). Ruim 80 culturele initiatiefnemers uit de IJsselvallei organiseren een evenement geïnspireerd op de IJssel en gerenommeerde musea uit de IJsselvallei bieden een speciaal programma dat aansluit bij de IJsselbiënnale. Kijk voor meer informatie op www.ijsselbiënnale.nl
 
 
 
 

De nieuwbouw van de Bibliotheek in Bathmen schiet op! Vanaf eind december / begin januari kun je lenen in de nieuwe bibliotheek. We delen de ruimte straks met de Wereldwinkel Bathmen, de Oudheidkundige Vereniging Bathmen en het loket Publiekszaken van de gemeente Deventer. 

Bathmen2 Bathmen3

 
 
 
 

Vanaf 10 juli kun je niet meer lenen bij onze vestiging in het Noaberhuus. De dienstverlening wordt na de schoolvakantie opgepakt door en met basisschool de WereldWijzer. We streven ernaar de bibliotheekvoorziening in de school vanaf 5 september gereed te hebben.

Wat betekent dat voor leners in Okkenbroek

  • Tot en met vrijdag 7 juli kun je nog gebruik maken van de bibliotheek in het Noaberhuus.
  • We zetten de inleverdatum van alle materialen die tot en met 7 juli via het Noaberhuus zijn uitgeleend op maandag 2 oktober. Je hebt dan bijna een maand de tijd om boeken terug te brengen bij de WereldWijzer.
  • De inleverdatum van 2 oktober geldt niet voor materialen die je bij een andere vestiging of via de WereldWijzer hebt geleend.
  • Je kunt altijd gebruik maken van alle andere vestigingen van de Bibliotheek Deventer, ook voor het inleveren van in het Noaberhuus geleende media. Bijvoorbeeld in Lettele, Bathmen of Colmschate.

Aanleiding voor deze verandering

We hebben lang gezocht naar een oplossing voor de continuïteit van de bibliotheekvoorziening in Okkenbroek. Helaas is het niet mogelijk de bibliotheek in het Noaberhuus te handhaven. Omdat we het belangrijk vinden om ook in Okkebroek aanwezig zijn, hebben we gezocht naar een nieuwe partner. Die hebben we gevonden in de school ICB WereldWijzer. De bibliotheekcollectie voor de jeugd van 4 tot 12 jaar staat al bijna een jaar in de school.

Dienstverlening in de WereldWijzer

Na de zomervakantie voegen we de collectie voor de leeftijd tot 4 jaar toe en kunnen alle kinderen tot 12 jaar boeken uitzoeken in de bibliotheek in de school. Ook plaatsen we een kleine collectie grootletterboeken voor volwassenen. Alle andere boeken, cd’s en andere media zijn via de website van de bibliotheek te reserveren en vervolgens op te halen in de school.

Openingstijden en adres

ICB WereldWijzer, Oerdijk 149, 7435 PJ Okkenbroek

Afhalen reserveringen en terugbrengen geleende media
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Uitzoeken van boeken uit de collectie op de school
Maandag 14.00 – 14.30 uur
Woensdag 14.00 – 15.00 uur
Donderdag 14.00 – 14.30 uur

Wijkwinkel

De dienstverlening van de Wijkwinkel blijft bereikbaar via www.wijkwinkeldeventer.nl, 0570-675700 of .

Digitale ondersteuning

Ben je niet of onvoldoende bekend met de mogelijkheden om digitaal te reserveren, dan kunnen we daar extra ondersteuning bij bieden. In welke vorm (groepsgewijs of individueel) laten we afhangen van de behoeften. Heb je hier belangstelling voor? Geef dat dan aan ons door. In de loop van augustus/september nemen we contact op.

Vragen?

Heb je vragen over dit bericht? Stel ze aan onze klantenservice via 0570 675700 of

Vluchtelingenkinderen hebben recht op onderwijs en gaan meteen naar school wanneer zij in Nederland zijn. Het onderwijs gebruikt speciale methodes om achterstanden te verkleinen en kinderen pakken de taal snel op. De grootste winst is te behalen in de thuissituatie. In het project Thuistaal koppelen we daarom tweedejaars studenten van de Lerarenopleiding Basisonderwijs van Saxion aan gezinnen in de vluchtelingenopvang in Schalkhaar.

Elke week bezoeken de studenten het gezin en werken ze aan de Nederlandse woordenschat van de kinderen. Ze brengen plezier in taal en boeken en maken het gezin bekend met de bibliotheek. Daarnaast blijkt het een hele mooie manier voor studenten en vluchtelingengezinnen om elkaar te leren kennen.

“Kijk Sima: geel! Banaan!” Sima is drie jaar en komt uit Syrië. Samen met haar vader en haar studentbegeleiders Lynn Stiekel en Romy Stuivenberg bezoekt ze de Bibliotheek in Schalkhaar. Sima is gek op mooie kleuren en fruit. Sima en Romy lezen daarom samen in het boek ‘Van vis en peer’. Die week daarvoor hebben ze allerlei soorten fruit geproefd. “Door het combineren van beleving en taal leer je de taal makkelijker” legt student Kees Meijerink uit. Hij begeleidt een tweejarig jongetje uit Colombia dat vandaag helaas ziek is. “Cristopher houdt veel van dieren. Vorige week hebben we daarom woordjes geoefend met behulp van zijn knuffeldieren”.

Met z’n allen zoeken ze nog een paar boeken uit die passen bij de belevingswereld van Sima en Cristopher. Sima krijgt een bibliotheekpasje en gaat met een tas vol boeken vrolijk terug naar haar opvanglocatie.

“Het is een bijzondere ervaring om bij de kinderen op de opvanglocatie te komen. Op deze manier leren is heel waardevol” vertelt Kees. “Het voegt echt iets toe. Niet alleen aan mijn opleiding als toekomstige leerkracht, maar ook aan mij als persoon. Het project is een pilot, maar ik hoop dat het in het lesprogramma wordt opgenomen.”

In een artikel in de Volkskrant over de aanslagpleger van het drama in Manchester ging het om de vraag hoe deze 22 jarige man radicaliseerde van stille migrantenzoon tot fanatiek IS-aanhanger. Mijn oog bleef hangen bij de volgende zinnen. “Met vrienden zocht Salman naar informatie over terrorisme, onder meer op computers van de stadsbibliotheek. Een geschrokken medewerkster kreeg daar van haar meerderen te horen dat ze de jongeren hun gang moest laten gaan.” Stel je voor dat dit bij ons in de bibliotheek zou gebeuren; met die vraag kwam ik die ochtend op mijn werk. Ik sprak erover met een van mijn collega’s die in de frontoffice werkt. Natuurlijk hebben wij, net als andere bibliotheken regelmatig te maken met mensen die de computers gebruiken voor zaken die niet zijn toegestaan, zoals porno of gokspelletjes. Weliswaar zijn die sites geblokt, maar slimme internetgebruikers weten dat soms te omzeilen. Hoewel we formeel niet mee mogen kijken met de beeldschermen van de gebruikers houden de collega’s natuurlijk wel een oogje in het zeil. Uiteraard moet iedereen zich veilig en prettig voelen in de bibliotheek en moeten zeker jonge kinderen niet blootgesteld worden aan allerlei beelden die in ieder geval niet in een openbare omgeving thuishoren. “Hoe zou je dat dan willen doen, vroeg mijn collega op zijn beurt”. We zijn een openbare instelling en iedereen moet hier internet kunnen raadplegen. Voor je het weet ben je etnisch aan het profileren.

Ik weet ook niet het juiste antwoord hierop en heb natuurlijk helemaal niet de illusie dat als alle bibliotheken in de hele wereld maar extra alert zijn we de veiligheidsrisico’s rondom terroristische aanslagen kunnen verminderen. Maar nietsdoen is ook geen optie. We moeten als bibliotheek duidelijk zijn in wat wel en niet geoorloofd is aan gedrag en bezoekers daarop aanspreken. Beter een keer te veel aanspreken en het misverstand dat daaruit voortkomt oplossen, dan dat we wegkijken onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Inmiddels is het Verenigd Koninkrijk alweer getroffen door een aanslag, dit keer in Londen. In het Financieel Dagblad van 6 juni lees ik een artikel waarin de Britse premier uithaalt naar internetbedrijven en maatregelen aankondigt om internet te reguleren. Terrorismedeskundige Jelle van Buuren legt in een reactie het accent op het dilemma van de vrijheid van meningsuiting en benadrukt dat een schoon internet een illusie is. Op ieder niveau wordt geworsteld met vraagstukken van veiligheid, vrijheid van meningsuiting en oneigenlijk gebruik van informatie. Ik kan in mijn eigen bibliotheek in ieder geval stimuleren dat we het er met elkaar over hebben en elkaar helpen bij het zoeken naar manieren om ermee om te gaan.    

Alice van Diepen
directeur

Reageer op deze blog