Lenen en inzien bij de AB

Zoeken en aanvragen

De catalogus van de Athenaeumbibliotheek is sinds dit jaar samengevoegd met die van de Bibliotheek Deventer. Zoeken en aanvragen gebeurt nu in de catalogus van de Bibliotheek Deventer. Aangevraagde boeken kunnen na ontvangst van een e-mailbericht opgehaald worden in de Bibliotheek Centrum aan de Stromarkt

Sommige aanvragen worden op dit moment nog niet juist door het systeem geregistreerd, waardoor leners tevergeefs wachten. We vinden dit heel vervelend en werken aan een oplossing. Tot die er is adviseren we in die gevallen na een week contact op te nemen via . 

Inzage materiaal

Veel boeken van de Athenaeumbibliotheek zijn te leen. Toch zijn er, gezien het speciale karakter van de collectie, ook uitzonderingen. Onvervangbare, unieke materialen worden niet uitgeleend. Denk daarbij aan kostbare en kwetsbare uitgaven. Ook materialen van voor het jaar 1900 kunt u niet lenen.

Tijdschriften en de naslagwerken uit de studiezaal zijn alleen ter inzage in de bibliotheek. Voor alle overige uitgaven geldt ook dat u ze mag inzien in de Athenaeumbibliotheek.

Boeken die alleen ter inzage beschikbaar zijn, kunt u via een e-mailbericht aan  of tijdens openingstijden van de studiezaal aan de balie aanvragen. Indien u nog geen inzagepas of lidmaatschapskaart heeft, dient u een geldig legitimatiebewijs mee te brengen.

Wilt u materialen uit onze kluis komen bekijken, dan verzoeken wij u daarvoor vooraf een afspraak te maken en deze te laten bevestigen via .

Uitleenvoorwaarden

Voor de Atheneaumbibliotheek geldt een aantal aanvullingen op de algemene uitleenvoorwaarden van de Bibliotheek Deventer. U kunt de voorwaarden hier nalezen.

Digitale collectie en reproducties

Veel bibliotheekmateriaal van de Athenaeumbibliotheek is gedigitaliseerd. Dit is te raadplegen op athenaeumcollecties.nl. Mocht u kopieën of scans van nog niet gedigitaliseerd materiaal willen hebben, dan gelden de reproductieregels die u hier kunt nalezen.

Coronavirus: onze vestigingen zijn voorlopig gesloten